Kansalaisten digipalvelut samasta paikasta - Suomi.fi

Julkishallinnon toiminta tehokkaammaksi, kansalaisille helpommat palvelut

Julkishallinto joutuu tehostamaan toimintaansa, missä suurena apuna on digitalisaatio. Keskitetysti kootuista digitaalisista palveluista hyötyvät samalla niiden käyttäjät, sillä asiointi helpottuu ja nopeutuu.

Valtiovarainministeriö laati Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) nimellä kulkevan ohjelman, ja sen vetäjäksi tuli Väestörekisterikeskus. Cybercom toteuttaa kolme päähanketta. Nämä ovat palvelunäkymä, tunnistautuminen sekä rooli- ja valtuutuspalvelu.

Uutta palvelua varten kehitetään jo olemassa olevia suomi.fi- ja yritys-suomi.fi-verkkopalveluja. Viranomaisten tavoite on, että he eivät ohjaa kansalaisia, vaan asiakkaat kertovat, mitä he kulloinkin haluavat.

Palveluun haluttiin myös herätteitä, jotka kertovat esimerkiksi veroilmoituksen jättöajasta tai auton katsastuksesta.

Palvelunäkymän jokainen käyttäjä voi rakentaa tarpeensa mukaan ja ottaa näytölleen itselleen tärkeitä palveluja – myös esimerkiksi mukana tulevien yritysten palveluja. Tarkoitus on, että uuteen sähköiseen palveluun tulevat mukaan julkiset ja yksityiset palvelujen tarjoajat mahdollisimman kattavasti.

Sähköisen tunnistautumisen on tarkoitus toimia jatkossa siten, että kaikkiin mukana oleviin julkisiin palveluihin voi tunnistautua yhdellä kirjautumisella.

Rooli- ja valtuutuspalvelussa kansalaisella on oikeus toimia toisen puolesta – esimerkiksi lapsen vanhempana tai oman vanhempansa huoltajana.

Suomi.fi-palveluiden kehitys jatkuu vaikka hanke on päättynyt

Kansallisen palveluarkkitehtuurin hankkeet ovat valmistuneet 2019. Suomi.fi-palveluiden kehitys jatkuu edelleen. Lue lisää DVV:n sivuilta Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan..

Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman (KaPA) kaikkia palveluja rakennetaan käyttäjäkeskeisten periaatteiden mukaisesti. Cybercomin asiantuntijat ovat mukana keskeisessä roolissa usean hankkeen ketterissä kehitystiimeissä. Asiantuntijoiden osaaminen on korkeatasoista ja yhteistyö Cybercomin kanssa on toiminut hyvin.

Janne Viskari
Johtaja, Väestörekisterikeskus

Cybercom on rakentanut julkishallinnolle palvelun, joka poistaa mukana olevien organisaatioyksiköiden välistä siiloutumista ja parantaa kansalaisten palveluiden automaatioastetta sekä tätä kautta tehokkuutta.

  • Projekti hyödyntää Cybercomin vahvaa osaamista ketterissä ohjelmistokehitysprojekteissa.
  • Hanke perustuu avoimeen lähdekoodiin.
  • Hanke on valmistunut
Jaa

Timo Laaksonen

Director

Varmista, että tietosi ovat oikein jokaisessa kohdassa.

Kiitos, viesti on lähetetty.