KONE – Ketterät tiimit tuovat jatkuvaa liiketoiminta-arvoa

Cybercom Finland ja KONE perustavat yhteistyökäytäntönsä ketterään ohjelmistotiimimalliin. Uusi tiimimalli nojaa konseptiin, jossa ketterä, ammattitaitoinen ja skaalautuva tiimi auttaa saavuttamaan paremmat tulokset moderneissa digiliiketoimintaympäristöissä.

IT-konsulttiyritys Cybercom on ollut KONEen yhteistyökumppani tutkimus- ja kehityspalveluissa noin 15 vuoden ajan. KONE on maailmanlaajuinen johtaja ihmisvirtojen suunnitteluun ja hallintaan liittyvissä ratkaisuissa. Yritys pyrkii tekemään ihmisten kulkemisesta turvallista, mukavaa ja luotettavaa tarjoamalla valikoiman hissejä ja liukuportaita sekä ratkaisuja huoltoon, modernisointiin ja uusiin digipalveluihin. KONE on listattu Helsingin pörssiin (Nasdaq Helsinkiin).

Olemme olleet todella tyytyväisiä moderniin tapaan, jolla teemme yhteistyötä Cybercomin ketterien tiimien kanssa. Suurimpia hyötyjä liiketoiminnallemme ovat olleet projektien tulosten tehostuminen, kehitystyön nopeutuminen ja virheiden väheneminen. Olemme kehittäneet ketteriä menetelmiämme yhdessä Cybercomin kanssa, jotta saamme tehokkaita tuloksia ja pystymme tukemaan tiimejämme parhaan asiakasarvon tuottamisessa.

Mikko Rajahalme, IoT & Connectivity SW Program Manager, KONE

Skaalautuvat ja tehokkaat tiimit

Uusi tiimimalli luotiin, jotta saavutettaisiin hyviä tuloksia, ja asiakkaan tutkimus ja kehitys nopeutuisivat. Ketterä tiimimalli perustuu ketterän tiimin luomisen periaatteisiin, jotka mahdollistavat aiempaa tehokkaamman ja jatkuvamman kehitystyön. Tiimi on ryhmä kehittäjiä, joilla on erilainen ja toisiaan täydentävä osaaminen ja kokemus. Tiimin jäsenet ja roolit voivat kuitenkin vaihdella, sillä tiimin on tarkoitus olla optimaalinen ja vastata projektin osaamistarpeisiin.

"Cybercomin ketterän tiimin ansiosta voimme yhdessä asiakkaan kanssa tehostaa asiakkaan liiketoimintaa ja kehitysmenetelmiä. Asiakkaalla on tehokas ja skaalautuva ketterä tiimi, joka auttaa kehittämään moderneja palveluita ja tuotteita. Datan hyödyntäminen päätöksenteossa auttaa meitä reagoimaan nopeasti ja asianmukaisin toimin. Tiimi on suurempi kuin sen yksittäinen jäsen, ja ketterällä tiimillä on kaikki mahdollisuudet tehdä tuloksellista yhteistyötä sitoutuneiden ammattilaisten kesken", sanoo Harri Salminen, Business Unit Director, Cybercom.

Kolme mittaria siivittävät tiimin menestykseen

Cybercomin ketterän tiimin suorituskykyä arvioidaan kolmella mittarilla: tiimin tyytyväisyydellä, kompetenssiluottamuksella ja työn fokuksella. Mittaaminen auttaa tiimiä kehittämään suorituskykyään ja tarjoamaan oikea-aikaisia ratkaisuja. Mittareilla on tiimeille suuri merkitys, sillä kahden viikon välein tehtyinä ne kertovat nopeasti tilanteiden muutoksista. Otetaan esimerkiksi yksi mittareista, tiimin tyytyväisyys: mittaustulosten avulla voidaan havaita muutokset tiimin ilmapiirissä. Näin voidaan tunnistaa ongelma ja selvittää sen juurisyyt. Sen jälkeen ongelma voidaan ratkaista yhdessä asiakkaan kanssa, ja tulosten perusteella voidaan ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin.

Kompetenssiluottamus mittaa sitä, miten hyvin kukin tiimin jäsen hyödyntää osaamistaan senhetkisissä tehtävissä. Pätevyysmittarit auttavat allokoimaan sopivasti mitoitettuja vastuita oikeille henkilöille ja pitämään heidät motivoituneina. Tiimin jäsenet pysyvät motivoituneina, kun heillä kaikilla on sopivan haastavia tehtäviä suhteessa heidän kompetenssitasoonsa. Tiimimallissa painotetaan myös tiimin kompetenssien kehittämistä, johon kullakin jäsenellä on omalta osaltaan hyvät mahdollisuudet.

Kolmas mittari on työn fokus, ja sen tarkoitus on varmistaa, että työaika käytetään optimaalisesti projektin edistämiseen. Mittausten avulla voidaan seurata, onko fokuksesta poikettu. Poikkeamien tunnistamisen jälkeen ne voidaan ratkaista yhdessä asiakkaan kanssa.

Kaikkien mittareiden tarkoitus on seurata tiimiä ja varmistaa, että sen työaika kuluu optimaalisiin projektitehtäviin ja samalla se edistyy kehittämisessä.

Positiivisen vaikutuksen luominen kestävyyttä painottaen

Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure. 

Tavoite 9: Teollisuus, innovaatio ja infrastruktuuri. Rakenna kestävää infrastruktuuria sekä edistä kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

Kestävä kehitys on ollut molempien yritysten asialistalla useiden vuosien ajan. Tietämys ja kokemus auttavat kumpaakin ymmärtämään liiketoiminnan vaikutuksista yhteiskuntaan ja ympäristöön. Ketterät tiimit ovat hyvä esimerkki siitä, miten myönteisen vaikutuksen voi luoda ajattelemalla uusin tavoin. Tällainen positiivinen lähestymistapa edistää yritysten kehitystä, kun ne rohkaistuvat ajattelemaan suurempia kokonaisuuksia, uusista näkökulmista.

Kestävä kehitys on erottamaton osa KONEen organisaatiokulttuuria, ja organisaatiolla on kattava kestävyysohjelma. Kestävä kehitys toimii KONEessa innovaatioiden ja kilpailuedun lähteenä. Yritys on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa vastuullisesti ja kestävästi, ja se odottaa toimittajiensa sitoutuvan samaan.

Kestävällä kehityksellä Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan. on myös tärkeä rooli Cybercomin palveluissa ja arvoissa. Cybercom on sitoutunut toimimaan vastuullisesti kaikissa maissa ja yhteyksissä, joissa se toimii. Painopistealueita ovat kestävä liiketoiminta, sitoutuneet työntekijät ja korkeat eettiset arvot. Cybercomin kestävän kehityksen edistäminen perustuu YK:n Global Compact -aloitteeseen, 17 maailmanlaajuiseen kestävän kehityksen tavoitteeseen sekä liiketoiminnan eettisiin ohjeisiin. Cybercom on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen ja noudattaa sen kymmentä vastuullisen liiketoiminnan periaatetta.

KONE logotype

KONE yrityksenä
KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2020 KONEen liikevaihto oli 9,9 miljardia euroa, ja vuoden lopulla henkilöstömäärä oli yli 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kone.com Linkki toiselle sivustolle.

Jaa

Markku Haukijärvi

Senior Sales Executive

Varmista, että tietosi ovat oikein jokaisessa kohdassa.

Kiitos, viesti on lähetetty.