Pauligin ketterä pilven hallintamalli palvelee liiketoiminnan nopeasti muuttuvia tarpeita

Suomen suurin kahvitalo ja elintarvikealan suurorganisaatio Paulig siirtyi pilven hallintamalliin, joka mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen digiyhteiskunnan vaatimalla tahdilla.

Cybercomin toimittama pilven hallintamalli sisältää selkeät pelisäännöt siihen, miten pilvessä toimitaan ennen kaikkea tietoturvallisesti, ketterästi ja liiketoiminta edellä. Uudistetun pilviympäristön avulla Paulig voi kehittää uusia palveluja asiakasystävällisemmäksi, modernisoida aikaisempia palvelujaan sekä vahvistaa vastuullisen liiketoiminnan prosessejaan.

Pilvisiirtymä rakennettiin pitkälle tulevaisuuteen kokonaisvaltaisella otteella

Vauhdikkaasti digitalisoituva maailma on luonut Pauligin IT-ympäristölle haasteita toteuttaa liiketoiminnan muuttuvia tarpeita, joihin aiemmilla ratkaisuilla ei ole voitu vastata tarpeeksi tehokkaasti. Pauligin kaltaisen suuren organisaation toiminta käsittää monipuolisesti palveluiden ja järjestelmien kehityskohteita. Kun liiketoiminnan ympäristöt sisältävät muun muassa tehtaiden toiminnanohjausjärjestelmiä, perinteisten konesalien siirtämistä pilveen sekä laskujen käsittelyn prosesseja, vaatimukset pilviratkaisuille ovat monitasoisia.

Usean liiketoimintaympäristön konsernille on äärimmäisen tärkeää turvata IT-järjestelmien elinkaari, nopeuttaa uusien järjestelmämuutosten läpivientiä sekä palveluiden rakentamista. Vanhoista järjestelmistä pilven päälle siirtyminen tarkoittaa ennen kaikkea kilpailuedun vahvistamista ketterällä ja turvallisella tavalla.

Cybercomin avaimet käteen -pilven hallintamallin avulla Paulig sai pilvimatkalleen vahvan perustan pitkälle eteenpäin. Pilviympäristön ytimessä on tarjota ratkaisuja, joilla liiketoimintaa voidaan kehittää ennalta määritellyn hallintamallin avulla.

Pilviympäristön avulla Paulig voi kehittää uusia palveluja asiakasystävällisemmäksi, modernisoida aikaisempia palvelujaan sekä vahvistaa vastuullisen liiketoiminnan prosessejaan.

Pauligin uusi pilven hallintamalli antaa selkeät pelisäännöt siihen, miten asioita ja prosesseja tehdään pilvessä oikein. Hallintamallin avulla määritellään miten keskeisimmät pilvipalvelut rakentuvat, ja miten Pauligilla voidaan konkreettisesti lähteä kehittämään ensimmäisiä pilviprojekteja.

Strateginen pilvisiirtymä turvaa kapasiteetin uusille lanseerauksille ja palveluiden kehittämiselle

Cybercomin pilviarkkitehtuuriosaaminen mahdollisti suuren pilvisiirtymän läpiviennin siten, että se sopi saumattomasti liiketoiminnan kasvattamisen tarpeisiin. Automatisoitu ja skaalautuva pilven hallintamalli onkin antanut Pauligille vipuvartta reagoida nopeasti esimerkiksi silloin, kun uusi palvelu täytyy lanseerata nopeasti markkinoille.

Pilvitransformaation pohjalla oli Cybercomin strateginen suunnittelu, joka sisälsi esimerkiksi Azure-ympäristöjen infrastruktuuri- ja arkkitehtuurisuunnittelun sekä toteutuksen. Kestävän strategisen pohjan luominen oli olennaista, jotta pilvisiirtymä voitaisiin tehdä mahdollisimman hallitusti pitkälle tulevaisuuteen.

Suurimmat strategiset muutokset liittyivät odotetusti vanhojen tuotantojärjestelmien pilveen siirtämisestä Microsoft Azuren puitteisiin. Cybercomin tarjoama serverless-teknologia ja PaaS-palvelut (Platform as a Service) auttoivat vähentämään tarpeettomia palvelukuormia, skaalautuvuuden ja automaationsa ansiosta.

Palveluiden pay-as-you-go-hinnoittelu puolestaan tarjosi selkeän kustannusrakenteen. Sen avulla esimerkiksi pilvipalveluiden hinnoittelu oli läpinäkyvää ja mahdollista lyödä lukkoon kiinteähintaisena kuukausiksi eteenpäin.

Cybercomin rooli Pauligin pilvisiirtymän tekijänä ei jäänyt vain toteuttajan tasolle, sillä Cybercom on pilvisiirtymän turvallisuudesta huolehtiva ja helposti tavoitettava kumppani. Cybercomin Passionate Support for Azure -palvelu tarjoaa ylläpidon sekä tukea pilven hallintaa koskeviin kysymyksiin. Azure-sertifioidut pilviympäristöjen asiantuntijat ovat Pauligin tavoitettavissa ympäri vuorokauden.

Kestävän kehityksen liiketoiminta yhdistää pilvimatkan kumppaneita

Vanhojen järjestelmien siirto pilven päälle oli Pauligille ennennäkemättömän suuri uudistus, jossa onnistuneella kumppanuudella saatiin kestäviä tuloksia. Pauligille oli olennaista löytää toteuttaja, joka selkeyttäisi pilviymmärrystä ja auttaisi rakentamaan niihin liittyviä palveluita konkretian tasolla.

Myös yhteinen arvopohja kestävän kehityksen edistäjänä on vahva, sillä sekä Paulig että Cybercom ovat sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Paulig-konserni on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteiden noudattamiseen niin ihmisten, ympäristön kuin tuottavuuden näkökulmasta. Paulig haluaa edistää kestävän kehityksen toteutumista läpi kansainvälisen arvoketjunsa esimerkiksi raaka-aineiden hankinnassa. Siksi myös pilven hallintamallilta edellytettiin ominaisuuksia, joiden avulla vastuullisen liiketoiminnan prosesseja voitaisiin ylläpitää ja kehittää entistä määrätietoisemmin.

Cybercom peilaa jokaista asiakasprojektiaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kaikkien palveluiden ytimessä on halu toteuttaa ratkaisuja, jotka ovat asiakkaalle kestäviä pitkälle tulevaisuuteen, ja joiden avulla esimerkiksi energiansäästöä, resurssien sekä fyysisten materiaalien kestävää käyttöä voidaan optimoida.

Goal 12: Responsible Consumption and Production. 

Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista. Tavoitteena varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Jaa

Jussi Siuro

Sales Executive, Finland

Varmista, että tietosi ovat oikein jokaisessa kohdassa.

Kiitos, viesti on lähetetty.