Pilvipalvelut edistävät Vastuu Groupin tarjoamia vastuullisia ja kestäviä palveluita

Luotettavan datan avulla he luovat parempaa ja kestävämpää elämää ihmisille ja ympäristölle ja ovat omalla sarallaan asiassa uranuurtajia.

Vastuu Group edistää rakennetun ympäristön digitalisaatiota ja auttaa alalla toimiva yrityksiä muun muassa lain velvoitteiden hoidossa.

Cybercom auttaa Vastuu Groupia hallinnoimaan julkisessa AWS-pilvipalvelussa olevia kaikille avoimia palveluita ja dataa turvallisesti 24/7. Samalla varmistaen myös palveluiden toimivuuden ja saatavuuden kestävien ratkaisujen avulla.

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä ja ilahtuneita Cybercomin tapaan tehdä yhteistyötä. Cybercomin tarjoamin asiantuntijapalveluiden korkea taso pysyy kautta linjan ja näemme ison lisäarvon heidän asiantuntevien AWS-sertifioitujen ja evankelistojen kautta.

Max Bernoulli, Head of Operations, Vastuu Group

Palveluiden toimivuus ja saatavuus liiketoiminnan ytimessä

Vastuu Groupin palveluita on jo usean vuoden ajan operoitu monipuolisesti sekä julkisessa että yksityisessä pilvessä sekä tarvittavilta osin hyödynnetty perinteisiä konesalipalveluita. Vastuu Group kohtasi kuitenkin tilanteen, missä AWS-pilvipalveluiden huomattiin jääneen sivurooliin eikä heidän organisaatiostansa löytynyt näille palveluille kokonaisuuden hallitsevaa omistajaa.

Vastuu Group haki itselleen pilvipalvelukumppania, joka pystyisi tarjoamaan tukipalvelut suoraan AWS-palvelulle sekä huolehtimaan ja valvomaan palveluiden toimivuudesta 24/7. Perusteellisen taustayön jälkeen Kumppaniksi valikoitui Cybercom ja yhteistyö Passionate Support for AWS -palveluiden osalta aloitettiin vuoden 2019 alussa. Passionate Support -palvelu pitää sisällään päivystyspalvelut ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä, AWS-ympäristöjen infrastruktuuri- ja arkkitehtuurisuunnittelupalvelut sekä toteutuksen.

Palveluiden jatkuva toiminnallisuus sekä saatavuus ovat kriittisintä palveluissa, jotka ovat julkisia ja kaikille avoimia. Yksi näistä julkisessa pilvipalvelussa sijaitsevista Vastuu Groupin tarjoamista palveluista on Zeckit-palvelu. Palvelusta löytyvät kaikki Suomen yritykset taustatietoineen ja asiakasarvoineen. Zeckit-palvelu kuuluu Cybercomin kanssa sovitun Passionate Support -palvelun piiriin.

AWS-pilvipalvelut luotettavasti kumppanin haltuun ja ylläpitoon

Yhteistyön ensimmäisessä vaiheessa Cybercomin otti asiakkaan AWS-pilvipalveluiden tilit haltuunsa. Tällä varmistettiin asiakkaan pääsy Cybercomin tarjoaman AWS-tuen piiriin, mikä on osa Passionate Support -palvelupakettia.

Tilien haltuunoton jälkeen Cybercom toteutti Vastuu Groupin palvelulle nykytila-analyysin. Siinä käytiin yksityiskohtaisesti läpi mistä asiakkaan palvelu koostuu, miten se toimii ja miten se on rakennettu. Tämä kaikki dokumentoitiin ja palvelut siirrettiin onnistuneesti Cybercomin Service Desk 24/7 -palvelun haltuun ja ylläpitoon.

Olen ollut erittäin tyytyväinen ympärivuorokauden tavoitettavaan Passionate Support -asiakaspalveluun. Reagointiaika on nopea ja häiriötilanteet on saatu hoidettua ketterästi. Haluaisin antaa erityismaininnan Cybercomin Service Deskin proaktiivisesta tavasta toimia ja olla asiakkaaseen yhteyksissä ennakoivalla asenteella. Meille on ensisijaisen tärkeää liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta saada palveluiden toimivuuteen liittyvä tieto etukäteen, jotta pystymme ennakoimaan ja keskittyä oikeisiin toimenpiteisiin.

Max Bernoulli, Head of Operations, Vastuu Group

Cybercom on rakentanut asiakkaan julkisessa pilvessä toimivalle palvelulle infrastruktuurin hallitusti, mikä tukee jatkossa kestävästi palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistä.

Parhaimpien käytäntöjen seuraaminen lisää tiedon luottamuksellisuutta

Cybercomin ja Vastuu Groupin yhteistyö on kasvanut entisestään. Cybercom auttaa asiakasta muun muassa hyödyntämään AWS Well-Architected Framework käytäntöjä. Sen avulla yhdenmukaistetaan AWS-palveluiden käyttöä ja rakennetaan pilviympäristöjen AWS-arkkitehtuuri hyödyntäen parhaimmaksi todettujen käytäntöjen mukaisia hallintamalleja ja ympäristöjä. Asiakas pystyy standardoinnin myötä vahvistamaan omille asiakkailleen, että palvelut on rakennettu oikein, ne ovat aina saatavilla ja tiedon luottamuksellisuus on aiempaa parempi.

Tavoitteena kestävää kehitystä tukevien ja vastuullisten palveluiden tuottaminen

Vastuu Groupin tavoitteena on ollut jo vuosia ympäristöystävällisten ja yhteiskuntavastuullisten palveluiden tuottaminen. Tämä tarkoittaa digitalisaation hyödyntämistä esimerkiksi turhan paperinpyörittelyn mukanaan tuomaa ympäristökuormitusta. Kestävä kehitys on vahvasti mukana myös Cybercomin palveluissa ja arvoissa. Cybercom peilaa jokaista asiakasprojektiaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kaikkien palveluiden ytimessä on halu toteuttaa ratkaisuja, jotka ovat asiakkaalle kestäviä pitkälle tulevaisuuteen, ja joiden avulla esimerkiksi energiansäästöä, resurssien sekä fyysisten materiaalien kestävää käyttöä voidaan optimoida.

Jaa

Jussi Siuro

Sales Executive, Finland

Varmista, että tietosi ovat oikein jokaisessa kohdassa.

Kiitos, viesti on lähetetty.