Valmetin Digital Twin - harppaus mahdollistaa liiketoiminta-alueiden tehokkaamman yhteispelin

Teollisuuden ja teknologian suuryritys Valmet vahvisti digitalisaation edelläkävijän asemaansa Digital Twin -projektinsa kautta.

Cybercomin toimittaman Digital Twin esitutkimuksen ytimessä oli luoda selkeä struktuuri sille, miten uuden konseptin mahdollisuudet saadaan tehokkaasti käyttöön koko yrityksen tasolla. Jo projektin alussa huomattiin, kuinka Valmetin eri liiketoiminta-alueiden välille muodostunut yhteinen kieli tukee kehitystyötä ja edesauttaa uusien ideoiden syntymistä.

Työpajojen aivoitukset ovat jo nyt auttaneet meitä perustamaan yhteisen kielen yrityksemme eri osaajien välillä. Esimerkiksi konesuunnitteluinsinööriemme ja dataosaajiemme vuoropuhelu tuo yhä ketterämpiä ratkaisuja asiakastyöhön. Nyt liiketoimintaosiot ymmärretään meillä enemmän toisiaan tukevina toimijoina.

Arttu-Matti Matinlauri, Director of Analytics and Applications Development, Valmet

Digital Twin eli digitaalinen kaksonen tarkoittaa digitaalista puolta fyysisestä laitteesta, prosessista tai järjestelmästä. Digital Twin voi sisältää monimuotoista dataa, esimerkiksi 3Dmallin, reaaliaikaista käyttötietoa ja simulaatioita käyttäytymisen ja tilanteiden ennustamiseen. Digitaalisten kaksosten avulla ymmärrystä laitteesta tai prosessista voidaan hyödyntää esimerkiksi huollon ja erikoistilanteiden ennakoimiseen, optimointiin tai tilanteiden testaamiseen, joiden kokeilu reaalimaailmassa on haastavaa tai tehotonta. Toisaalta ne voivat tukea yhteistyötä ja tiedon kulkua koko elinkaaren läpi. Näin digitaaliset kaksoset voivat kasvattaa Valmetin jo kattavia analytiikan ja teollisen internetin ratkaisuita.

Digital Twin -projektin perusta luotiin mittavalla datankeruulla eri tuotantolaitoksissa

Digitaalisen transformaation edelläkävijänä Valmetilla oli valmis potentiaali toteuttaa mittavia digitaalisia uudistuksia, mutta ennen Cybercomin yhteistyötä Digital Twinin elementtien hyödyntämiselle ei ollut yhtenäistä visiota. Valmetilla oli jo ennestään vahva strateginen analytiikan, teollisen internetin ja esimerkiksi lisätyn todellisuuden (XR) osaaminen, ja Digital Twin -projekti kartoitti seuraavia askeleita ja mahdollisuuksia digitaalisen liiketoiminnan saralla.

Cybercomin johtama Digital Twin -projekti eteni datankeruusta tiedon jalostamiseen ja mallin konseptointiin. Projektin lähtökohtana oli selvittää, millainen Digital Twin -potentiaali Valmetin liiketoiminnassa piilee, ja miten jo olemassa olevia elementtejä voitaisiin hyödyntää digitaalisten kaksosten konseptoinnissa. Cybercomin asiantuntijat jalkautuivat Valmetin Jyväskylän, Sundsvallin ja Tampereen tehtaille työpajoihin kartoittamaan, millaisia kipupisteitä, kehityskohteita ja toiveita projektille asetettiin. Samalla ymmärrys Valmetin digitaalisten kaksosten potentiaalista sai vahvan dataperustaisen lähtökohdan. Suunnitteluvaiheessa Cybercom teki myös kevyen business design -mallin, jossa Valmetin asiantuntijat pääsivät innovoimaan tulevaisuuden kehityskohteita.

Cybercomin asiantuntijoiden ketterä, toimeen tarttuva ja keskusteleva toimintatapa saivat kiitosta Valmetilta heti projektin alkumetreiltä lähtien.

Cybercom otti heti projektin alussa aktiivisen tekijän roolin, ja käytännön tekemiseen päästiin nopeasti kiinni. Asiantuntijoiden eri toimialojen kokemus ja osaaminen auttoivat nopean yhteisymmärryksen syntymisessä. Arvostamme myös molemminpuolista oppimista, mitä projektin matkan aikana tapahtui. Me Valmetilla opimme lisää konseptoinnista, ja Cybercom sai näkemystä toiminnastamme, jota he sovelsivat projektin hyväksi pitkin yhteistyötä”, Valmetin projektista vastannut Director of Analytics and Applications Development Arttu-Matti Matinlauri kertoo.

Liiketoiminta-alueiden yhteistyö siilorajojen yli sisältää valtavan potentiaalin

Cybercomin vetämä Digital Twin -projekti keskittyi kokonaisvaltaiseen suunnitelmaan siitä, miten uutta konseptia voidaan hyödyntää koko Valmet-tasolla liiketoiminta-alueiden rajojen yli. Kipukohtana huomattiin suuryrityksen liiketoimintalinjojen osaamisen jakautuminen useiden toimipisteiden, tuotantolaitosten ja tehtaiden välille. Eri huippuasiantuntijoiden osaaminen haluttiin saada tehokkaammin käyttöön yrityksen sisällä, jotta asiantuntijoiden välinen yhteistyö pääsisi täyteen potentiaaliinsa Valmetin asiakasprojekteissa.

Työpajojen aivoitukset ovat jo nyt auttaneet meitä perustamaan yhteisen kielen yrityksemme eri osaajien välillä. Esimerkiksi konesuunnitteluinsinööriemme ja dataosaajiemme vuoropuhelu tuo yhä ketterämpiä ratkaisuja asiakastyöhön. Nyt liiketoimintaosiot ymmärretään meillä enemmän toisiaan tukevina toimijoina”, Valmetin Arttu-Matti Matinlauri tähdentää.

Digital Twin -järjestelmän mahdollisuudet heijastuvat projektijohtamisen ohella kustannustehokkuuden ja kilpailuetujen kehittämiseen. Konseptointi antaa tilaa rakentaa tehokkaampia investointipolkuja, optimoida resurssiviisasta tuotantoa ja hioa tuotekehityksen prosesseja.

Digitaalisten kaksosten konseptointi edistää kestävän liiketoiminnan tavoitteita

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat kiinteä osa sekä Valmetin ja Cybercomin liiketoimintaa, joten Digital Twin -konsepti pureutui luontevasti myös kestävyystavoitteiden edistämisen mahdollisuuksiin. Valmetin Sustainability 360* -kestävyysohjelmassa esimerkiksi toimitusketjun ympäristövaikutukset ja tuotannon raaka-aineiden energiatehokas käyttö ovat keskiössä. Cybercom puolestaan on sitoutunut jokaisessa asiakasprojektissaan YK:n kansainvälisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Digitaalisten kaksosten keräämän datan perusteella Valmet voi tehdä päätöksiä, jotka vähentävät koko tuotantoketjun ympäristövaikutuksia. Digital Twin -toteutukset mahdollistavat kestäviä muutoksia useissa tuotantolaitoksissa, kun esimerkiksi raaka-aineiden mitoitusta, tuotannon energiankulutusta ja jätevesien käsittelyä voidaan hallita entistä tehokkaammin. Datan tulkinnan avulla esimerkiksi konetuotanto voidaan mitoittaa täsmällisesti tilaaja-asiakkaan tavoitteisiin nähden, jolloin tuotanto on myös kustannustehokkaampaa.

Tavoite 12: Kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden varmistaminen.

Goal 12: Responsible Consumption and Production. 

Tagit


data
Jaa

Markku Haukijärvi

Senior Sales Executive

Varmista, että tietosi ovat oikein jokaisessa kohdassa.

Kiitos, viesti on lähetetty.