Varma näyttää suuntaa pilviympäristön tehokkaassa ja vastuullisessa hyödyntämisessä

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman pilvistrategia tähtää julkipilven mahdollisimman kattavaan hyödyntämiseen eri liiketoiminta-alueilla. Varman pilvikumppanina toimii Cybercom, joka on luonut pilviympäristöjen käytölle kestävän ja tulevaisuuteen tähtäävän perustan.

Pilvikumppanuus käynnistyi soveltuvien digipalveluiden siirrolla Microsoft Azure -ympäristöön, jonne on myös rakennettu ketterästi hallittavia uusia pilviympäristöjä. Kumppanuus on avannut mahdollisuuksia datalähtöisten palveluiden kehittämiselle, kustannussäästöille ja ketterämmälle palveluiden hallinnalle.

Moderni pilvistrategia palvelee liiketoiminnan tavoitteita

Alkusysäys Varman pilvisiirtymälle löytyi Varman pilvistrategiasta, jonka perusteella julkipilven hyödyntämisestä haluttiin ottaa mahdollisimman suuri potentiaali irti. Strategian pohjalta Varmalla lähdettiin etsimään tuloksellisia tapoja hyödyntää pilviympäristöä, sekä kumppania, joka toteuttaisi vaativia pilvisiirtymiä.

Pilvikumppania valitessa Varmalle oli olennaista, että pilviympäristön perusta rakennetaan liiketoimintaa ymmärtäen sekä toimialaa koskevien rajoitusten puitteissa.

Cybercom toteutti Varmalle kattavat perustukset modernista pilviympäristöstä. Toimintaa raamittaa pilvinatiivi toimintamalli, jossa palvelut ovat lähtökohtaisesti pilviystävällisiä. Soveltuvia palveluita siirrettiin Microsoft Azure -pilviympäristöön, ja lisäksi uusia pilviympäristöjä rakennettiin palvelukohtaisesti. Varman ja Cybercomin asiantuntijoiden proaktiivinen yhteistyö on varmistanut, että pilvimatka on edennyt yhdessä määriteltyjen kriteerien mukaisesti.

Cybercom on kyvykäs ja liiketoimintaamme ymmärtävä kumppani, jonka kanssa saamme parhaat käytännöt meidän tekemiseemme. Meidän on helppo luottaa heidän tapaansa toimia, sillä heillä on vahva kokemus vaativien pilviympäristöjen luomisesta. Yhteistyössämme arvostus on molemminpuolista,
sanoo Teijo Palmu, Varman ICT Palvelujohtaja.

Julkipilvi avaa ovia ketteryydelle, kustannussäästöille ja asiakasarvolle

Varman pilvimigraation lähtökohtana oli luoda pilviympäristöstä kokonaisuus, jota määrittävät helppo hallittavuus, skaalautuvuus ja vaivaton ylläpito. Älykäs ja pitkälle automatisoitu pilviympäristö toimii ennen kaikkea edistyksellisenä alustana palveluiden ketterälle kehittämiselle.

- Yhtenä tärkeänä tavoitteena julkipilvialustaa käyttöönotettaessa Varman digitaalisissa palveluissa, oli löytää sen palvelukehitykselle tarjoamat mahdollisuudet. Azure-ympäristöön siirtyminen on tarjonnut joustavuutta ja ketteryyttä digipalveluiden kehittämiseen. Ylläpidon ja monitoroinnin vastuu Cybercomilla on vapauttanut Varman ohjelmistokehitykseltä aikaa varsinaiseen kehitystyöhön. Tiivis yhteistyö Cybercomin kanssa on edistänyt parhaiden ratkaisujen löytymistä digitaaliselle palvelukehitykselle, kertovat digipalveluiden päällikkö Heidi Vehokari ja Varma Asioinnin projektipäällikkö Simo Riutta.

Julkipilven valmiit ratkaisut ja komponentit ovat nopeuttaneet uusien ominaisuuksien kokeilua ja käyttöönottoa. Lisäksi se tarjoaa helppoa skaalautuvuutta ja erityisesti luotettavuutta verkkopalveluiden perustaksi.

Mahdollisuudet datan parempaan hyödyntämiseen

Microsoft Azure -pilviympäristöön siirtyminen on mahdollistanut Varmalle myös modernin ja skaalautuvan data-alustan kehittämisen, jolle uusia dataa hyödyntäviä palveluita on pystytty lähteä rakentamaan ketterästi. Datalla johtaminen ja datan monipuolinen hyödyntäminen toiminnan ja palveluiden kehittämisessä ja ohjaamisessa vaatii turvallisen ja helposti hallittavan ympäristön. Cybercom on tuonut parhaita käytäntöjä Varman data-alustan rakentamiseen ja hallintaan sekä on tukenut niiden käyttöönotossa.

Vastuullinen pilvikumppanuus tuo tehokkaasti tuloksia

Siinä missä Varma toimii edelläkävijänä julkipilven hyödyntämisessä, työeläkevakuutusyhtiö tunnetaan myös vastuullisten toimintatapojen vahvana edistäjänä. Cybercomin ja Varman pilvityöskentelyä yhdistääkin yhteinen arvopohja vastuullisuudesta. Avoin viestintä, yhdenvertaisuuden periaatteet ja tehokkaat toimintatavat loivat luottamuksen yhteistyölle.

- Meillä Varmalla vastuullisuus ohjaa kaikkea tekemistämme, ja samoja arvoja jakavien kumppanien kanssa työskentely on kaikista tuloksellisinta. Cybercomin kanssa meillä on paljon yhteistä esimerkiksi yhteiskuntavastuun, henkilöstöpolitiikan ja kestävän liiketoiminnan kentältä. Saatamme luottaa siihen, että heillä on tarjota oikeat resurssit, osaajat ja toimintatavat juuri meidän tarpeisiimme, Varman Palmu korostaa.

Moderni pilviympäristö luo mahdollisuuksia myös eri liiketoimintaosioiden vastuullisuustavoitteiden seurannan kehittämiselle. Esimerkiksi julkipilvipalvelut tarjoavat hyviä työkaluja kiinteistöistä saatavan datan jalostamiseen ja hyödyntämiseen optimoitaessa tilojen ja niiden energiankäyttöä.

Jaa

Haluatko tietää enemmän modernin julkipilven hyödyntämisestä? Ota yhteyttä, olemme apunasi!

Jussi Siuro

Sales Executive, Finland

Varmista, että tietosi ovat oikein jokaisessa kohdassa.

Kiitos, viesti on lähetetty.