Seppo-Maukonen-2021

Digitaalinen kestävä kehitys liiketoiminnan innovaatioiden vauhdittajana

Kestävän kehityksen merkitys korostuu koko ajan ja sen vaikutukset koskettavat meitä kaikkia. Uskallammekin väittää, että digitaaliset ratkaisut ja palvelut mahdollistavat onnistumiset liiketoiminnannassa samalla tukien kestävää kehitystä.

Cybercomin Makerit eli tekijät, ovat tärkeässä roolissa, kun rakennamme ja kehitämme kestävää kehitystä tukevia palveluita aina innovaatiosta, toteutukseen ja ylläpitoon. Jakaaksemme ymmärrystä ja tietoa digitaalisesta kestävästä kehityksestä, järjestimme 12.2.2019 Digital Sustainability Day – tapahtumapäivän Makereillemme, asiakkaillemme ja vielä illalla kaikille avoimen meetup Linkki toiselle sivustolle.in.

Kuten olemme todenneet, Cybercom näkee kestävän kehityksen tärkeässä roolissa. Konsernimme nimittää joka vuosi kestävän kehityksen lähettiläät. Haastattelimme Jessiä ja Ottoa, jotka ovat Cybercom Finlandin lähettiläät, kuullaksemme heidän ajatuksensa ja tavoitteensa kestävän kehityksen tiimoilta.

UN-global-goals

Jessi ja Otto, edustatte seitsemän henkilön lähettilästiimistä Cybercom Finlandia – mikä on kestävän kehityksen lähettiläs?

Otto: ”Kestävän kehityksen lähettiläs on Maker, joka haluaa tuoda esille ja edistää kestävän kehityksen arvoja niin yrityksen sisällä kuin ulkopuolellakin. Roolimme on myös kehittää aiheen ympärille koulutusta, joka auttaa kaikkia Makereita ymmärtämään, mistä digitaalisessa kestävässä kehityksessä on kysymys, miten kestävä kehitys vaikuttaa heidän työhönsä ja miten voimme kääntää nämä mahdollisuuksiksi asiakkaiden liiketoiminnassa.”

Mitä haluatte saavuttaa lähettiläinä?

Jessi: ”Haluan tehdä Cybercomin kestävä kehityksen työn näkyvämmäksi kaikille Makereille sekä asiakkaillemme ja sidosryhmille. Olisi hienoa, että jokainen Cybercomilla ymmärtää, että voimme aidosti vaikuttaa ja saada aikaan haluttuja muutoksia. Ja että asiakkaamme näkevät, että kestävän kehityksen tavoitteet eivät ole vain tyhjiä sanoja meille, vaan konkreettisia asioita.”

Otto: ”Haluan, että jokainen ymmärtää paremmin kestävän kehityksen mahdollisuudet ja miten niitä voi viedä oman työn kautta vielä pidemmälle. Tällä en tarkoita vegaaniksi ryhtymistä tai vain kierrätettyjen tavaroiden käyttöä, vaan miten voimme vaikuttaa asiakkaidemme valitsemiin ja käyttämiin prosesseihin ja teknologioihin.”

Digitalisaatio ja teknologinen kehitys on mahdollistanut nettopositiivisen (net positive) arvon lisäämisen liiketoimintaan ja palveluihin, joiden parissa työskentelemme. Miten kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät joka päiväisessä työssä asiakkaidemme kanssa?

”Vertaamme kaikkia asiakasprojektejamme YK:n (Yhdistyneet kansankunnat) 2030 agendaan ja siinä oleviin 17 tavoitteeseen. Mittaamme ja seuraamme näitä projekteja, joista raportoimme vuosittain Sustainability Report -julkaisussamme”, Otto kertoo ja jatkaa:

”Väittäisin, että mikä tahansa innovointi kohti optimoitua teknologiaa ja palvelua edistää kestävän kehityksen infrastruktuuria. Pienillä asioilla on myös merkitystä. Hyvä esimerkki on kannustaa Skype-palavereiden pitämiseen matkustelun sijaan.”

Jessi: ”Olen mukana luottavaisin mielin, sillä Cybercomin fokus on vahvasti myös kestävässä kehityksessä ja se on integroitu osaksi liiketoimintaamme. Mutta kuten Ottokin sanoi, suurin osa innovoinneistamme ja projekteista edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.”

Cybercom on kertonut tukevansa YK:n 17 tavoitteen ohjelmaa – mitkä näiden tavoitteiden tarkoitus on?

Tietenkin tehdä maailmasta parempi paikka elää – yksinkertaisesti 😊. Meidän kestävän kehityksen työ perustuu näihin YK:n tavoitteisiin. Vertaamme esimerkiksi kestävän kehityksen vaikutusta jokaisessa asiakasprojektissamme”, Jessi kertoo.

Onko jo jotain, mitä jokainen meistä voisi tehdä edistääkseen kestävää kehitystä? Oletteko te jo tehneet jotain muutoksia esimerkiksi omiin kulutustottumuksiin?

Otto: ”Isoja tavoitteita on vaikea saavuttaa yhdeltä istumalta, joten olen pyrkinyt lisäämään pieniä kestävää kehitystä tukevia tekoja arkeeni, jotka asteittain edistävät suurempaa vaikutusta. Esimerkiksi pyrin vähentämään matkustelua, kiinnitän huomiota laitteiden energian kulutukseen ja vältän muovien kertakäyttöä. Työni kannalta ajateltuna, on hyvä yrittää löytää mitä yleisiä kestävän kehityksen vaikutuksia (energian käytön vähentäminen, materiaalien käytön vähentäminen jne.) omassa työssä tai projektissa voisi olla, ja vielä yrittää tehostaa näiden huomioimista tulevissa projekteissa.”

Jessi: ”Olen iso institutionaalisten muutosten fani, ja tämä olikin yksi syy, miksi halusin Cybercomin kestävän kehityksen lähettilääksi. Yksi ihminen voi vaikuttaa vain rajallisesti, mutta yritysten, kuten Cybercomin, aikaansaava vaikutus on paljon suurempi.

Päivi Mönkkönen

Head of Marketing and Communications

Varmista, että tietosi ovat oikein jokaisessa kohdassa.

Kiitos, viesti on lähetetty.