Opetushallitus valitsi Opintopolku-palvelukokonaisuuden ylläpitäjäksi Cybercom Finlandin ja Goforen

Julkaistu: 2020-03-19

Opetushallitus on valinnut Cybercom Finland Oy:n ja Gofore Oyj:n muodostaman ryhmittymän vastaamaan Opintopolku -palvelukokonaisuuden ylläpidosta.

Sopimus sisältää lisäksi ylläpidossa olevien palveluiden jatkokehitystyöhön liittyvän IT-asiantuntijatiimin. Sopimus astuu voimaan 1.8.2020 ja on toistaiseksi voimassa. Sopimuksen vuosittainen hankinta-arvo on noin 2,5 miljoonaa euroa ja hankinnan ennakoitu kokonaisarvo 7 miljoonaa euroa. Ryhmittymäsopimuksen mukaan työt jaetaan tasan yhtiöiden välillä.

Opintopolku.fi-palvelukokonaisuus koostuu eri palveluista, jotka on otettu käyttöön vaiheittain vuosien 2013-2019 aikana. Ylläpitoon voi myöhemmin siirtyä muitakin Opetushallituksen palvelukokonaisuuteen kuuluvia oppijoille suunnattuja palveluita. Palveluiden avulla toteutetaan pääosin Opetushallituksen lakisääteisiä tehtäviä.

Palvelukokonaisuuden ylläpito suoritetaan asiantuntijatyönä. Cybercom ja Gofore vastaavat palvelukokonaisuuteen kuuluvien palveluiden taustalla olevien tietojärjestelmien integraatioista, teknisestä toimivuudesta ja ylläpitoon tavanomaisena työnä kuuluvasta pienkehitystyöstä.

Cybercom on tehnyt Opetushallituksen kanssa menestyksekästä yhteistyötä vuodesta 2012 lähtien. Cybercom on yhdessä Goforen kanssa rakentanut ja kehittänyt Opintopolku-palveluhanketta sen alkumetreistä lähtien.

Opetushallitus teki asiasta päätöksen 18.3.2020. Hankintapäätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Jaa

Harri Salminen

Director Connected Solutions

Varmista, että tietosi ovat oikein jokaisessa kohdassa.

Kiitos, viesti on lähetetty.