Nimitysuutisia: Seppo Maukonen uuden Data Driven Services -liiketoimintayksikön johtajaksi

Seppo Maukonen on nimitetty Cybercom Finlandin Data Driven Services -liiketoimintayksikön johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.1.2021 alkaen.

Seppo-Maukonen-2021

Seppo on viimeiset kymmenen vuotta johtanut perustamaansa Solutive Oy:tä toimitusjohtajana. Cybercom ja Solutive yhdistyivät vuoden alussa ja nyt data-analytiikan osaaminen on yksi erikoistumisalue uudessa liiketoimintayksikössä. Ennen Solutivea Seppo on työskennellyt ohjelmistoliiketoiminnan eri rooleissa Suomessa ja ulkomailla. Koulutukseltaan hän on FM/tietojenkäsittely ja MBA. Seppo on 54-vuotias ja asuu Tampereella.

Seppo Maukonen, Data Driven Services -liiketoimintayksikön johtaja:

”On mahtavaa päästä kehittämään sekä myös luotsaamaan jatkoa dataliiketoiminnalle uusien mahdollisuuksien äärellä. Cybercomin kasvava liiketoiminta, erikoistuminen tiedolla johtamisen palveluihin, julkipilvipalveluihin sekä ketterään ohjelmistokehitykseen luovat erinomaiset lähtökohdat kasvattaa data-analytiikan palveluitamme. Yksikkömme keskittyykin vahvasti tiedolla johtamisen analytiikan sekä datan laaja-alaiseen hyödyntämiseen.

Visuaalinen analytiikka ja sitä kautta datan sekä tiedon ymmärtäminen ja hyödyntäminen liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa. Digitaaliset palvelut tuottavat jatkuvasti dataa, jota on pystyttävä yhteismitallistamaan, tulkitsemaan ja hyödyntämään. Ennustettavuuden avulla pystytään innovoimaan uusia palveluita ja sitä kautta luomaan kilpailuetua ja kannattavaa liiketoimintaa.

Yhdistymisen kautta olen jo oppinut tuntemaan organisaatiota, toimintatapoja ja asiantuntijoita. Olen jo nyt vakuuttunut, että yhdistymisen tuoma synergia tuo merkittävän arvon asiakkaillemme. Odotan kovasti kaikkia tulevia kohtaamisia, virtuaalisesti ja ehkä myöhemmin taas kasvokkain, niin meidän Makereiden kuin asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.”

Toimitusjohtaja Tapio Koivisto:

”Toivotan Sepon lämpimästi tervetulleeksi Cybercomin johtoryhmään. Yhteistyömme Cybercom Finlandin johdossa on jo saanut hyvän alun yhdistymiskuvioiden parissa ja uskon, että edessämme on uusia liiketoiminnan menestystarinoita, joissa data on merkittävässä roolissa. Sepolla on vahva ymmärrys ja osaaminen liiketoiminnan johtamisesta ja olen varma, että tämä tulee myös heijastumaan positiivisesti sekä nykyisille asiakkaillemme kuin tulevillekin.”

Kestävän kehityksen ja innovoinnin ohjaamaa konsultointia

Meille on tärkeää, että otamme vastuuta siitä, miten meidän ja lopulta asiakkaidemme toiminta vaikuttaa ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Suurin mahdollisuutemme saada aikaan kestävää muutosta on auttaa asiakkaitamme näkemään ja ymmärtämään teknologian tarjoamia mahdollisuuksia sekä saavuttamaan teknologian avulla YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteita. Tämän kautta pystymme erikoistumisemme avulla luomaan arvoa asiakkaillemme.

Peilaamme jokaista asiakasprojektiamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kaikkien palveluiden ytimessä on halu toteuttaa ratkaisuja, jotka ovat asiakkaalle kestäviä pitkälle tulevaisuuteen. Lisäksi koulutamme kaikki asiantuntijamme digitaalisen kestävän kehityksen Linkki toiselle sivustolle. osalta. Koulutuksella lisäämme asiantuntijoidemme ymmärrystä kestävästä kehityksestä ja kuinka se liittyy digitalisaatioon ja innovointiin. Näin kaikilla asiantuntijoillamme on valmiudet tehdä kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta valintoja jokapäiväisessä työssä asiakkaidemme kanssa.

Lisätietoja

Tapio Koivisto, toimitusjohtaja, +358 40 542 8698, tapio.koivisto@cybercom.com

Seppo Maukonen, liiketoimintayksikön johtaja, Data Driven Services +358 40 506 5984, seppo.maukonen@cybercom.com

Päivi Mönkkönen

Head of Marketing and Communications

Varmista, että tietosi ovat oikein jokaisessa kohdassa.

Kiitos, viesti on lähetetty.