Makerimme keräsivät hyväntekeväisyyslahjoituksen Pelastakaa Lapset ry:lle

Julkaistu: 2021-01-27

Järjestimme vuoden 2020 lopussa Cybercom Finlandin sisäisen ideointikampanjan, jonka avulla keräsimme tuhat euroa lahjoitettavaksi Pelastakaa Lapset ry:lle.

Koronakriisi näkyy edelleen vähävaraisten perheiden elämässä. Olimme jo viime keväänä mukana Hope Ry:n kautta Pahimman yli -haastekampanjassa, joka perustettiin keräämään ruoka-apua niille vähävaraisille lapsiperheille, joiden elämään ja toimeentuloa koronakriisin vaikutukset kolhaisevat kovimmin. Pelastakaa Lapset on puolestaan vastannut perheiden hätään antamalla lisätukea muun muassa ruokalahjakorttien muodossa. Monet lapset ja nuoret ovat peloissaan ja huolissaan tulevaisuudesta, joten Pelastakaa Lapset on lisännyt myös keskustelutukea nuorille netissä. Nämä asiat huomioiden, haluamme tarjota tukemme juuri näille lapsille ja nuorille. Päädyimme suuntaamaan kampanjassa keräämämme tuhannen euron lahjoituksen lapsiperheille, joiden arkea koronakriisi edelleen hankaloittaa.

Kampanjaa ideoi Cybercomilla ohjelmistoarkkitehti Ari Kekäläinen yhdessä liiketoimintajohtaja Harri Salmisen kanssa:

”Halusimme aktivoida omaa henkilöstöä sekä samalla kerätä hyväntekeväisyyslahjoitusta ja osoittaa tukemme vähävaraisille lapsiperheille. Olemme ilahtuneita keräämästämme summasta. Sen avulla pystymme auttamaan useampia perheitä, joissa koronakriisin seuraamukset näkyvät lasten ja nuorten hyvinvoinnissa. Valitsemiemme tekojemme kautta vaikutamme lisäksi agendallamme oleviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin: tässä tapauksessa eriarvoisuuden vähentämiseen. Iso kiitos kaikille kampanjaan osallistuneille Makereille – tehdään jatkossakin hyvää yhdessä!”

Cybercom 🧡 Kestävä kehitys

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma (Agenda 2030) on vahvasti mukana kaikessa tekemisessämme. Ohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Hyväntekeväisyyskampanjalla pystymme osaltamme edistämään kestävän kehityksen tavoitetta 10: eriarvoisuuden vähentäminen.

Kestävä kehitys on ollut Cybercomin agendalla jo yli kymmenen vuotta. Olemme vuosittain julkaisseet kestävän kehityksen raportin, jossa kerromme Cybercomin sekä asiakkaidemme panostuksesta kestävän kehityksen tavoitteisiin. Meille on tärkeää, että otamme vastuuta siitä, miten oma ja lopulta asiakkaidemme toiminta vaikuttaa ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Olemme sitä kautta olennaisessa roolissa digitaalisen muutoksen konsultteina luomassa positiivista vaikutusta kestävälle yhteiskunnalle sekä tulevaisuuden rakentamiselle.

Goal 10: Reduce Inequalities

Tavoite 10: eriarvoisuuden vähentäminen. Köyhimpien talouksien tulot ovat tiukimmin sidoksissa yleiseen talouskasvuun ja laskusuhdanteissa köyhimmät kärsivät eniten.

Pelastakaa Lapset ry:n tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja parantaa lasten asemaa kotimaassa ja kansainvälisesti. Arvojensa mukaisesti he kohtaavat kaikissa toiminnoissaan jokaisen lapsen, vanhemman, perheen yksilöllisesti ja luottaen siihen, että riittävän, oikea-aikaisen tuen avulla perheen voimavarat saadaan käyttöön ja lasten hyvinvointi paranee. www.pelastakaalapset.fi Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Jaa

Päivi Mönkkönen

Head of Marketing and Communications

Varmista, että tietosi ovat oikein jokaisessa kohdassa.

Kiitos, viesti on lähetetty.