Saavutettavuus liikevaihdon vauhdittajana

Julkaistu: 2019-10-30

Kuinka monta euroa liikevaihtoa sinun yrityksellesi toisi viiden prosentin kasvu asiakaskunnassa?Parantamalla palvelusi saavutettavuutta tavoitat suuren joukon potentiaalisia asiakkaita lisää.

Suunnittelemalla palvelut käyttäjäystävällisiksi ja saavutettaviksi tuodaan asiakkaille lisäarvoa, hankitaan uusia käyttäjiä ja vähennetään asiakaspoistumaa.

Saavutettavuudessa on kyse ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta. Kun yritys tuntee kestävän kehityksen ja saavutettavuuden periaatteet, se voi vasta siihen haasteeseen, mitä nykypäivän käyttäjät asettavat palveluille ja yrityksille. Positiivinen mielikuva yrityksistä luo parempaa asiakaskokemusta, joka vastaavasti heijastuu positiivisesti yrityksen liikevaihtoon.

Mitä se saavutettavuus tarkoittaa?

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset voisivat käyttää tarjottua palvelua ja hyödyntää palvelun sisältöä mahdollisimman helposti niillä välineillä ja tekniikoilla, jotka soveltuvat hänen käyttöönsä.

EU:n Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen on käynnistynyt portaittain 23.9.2019.

Muillekin kuin viranomaisille on perusteltua hyötyä tehdä palveluistaan saavutettavia. Saavutettavuus koskee Hannu Virtasen mukaan noin 620 000 henkilöä Suomessa. Voidaan siis sanoa, että noin joka kymmenellä suomalaisella on kognitiivisia tai fyysisiä erikoistarpeita sähköisten palveluiden käytössä. He kaikki hyötyvät saavutettavista palveluista, jotta voivat käyttää palveluita (esimerkiksi tehdä ostopäätöksen tai jopa ostaa tuotteita/palveluita). Näin ollen puhutaan aika suuresta käyttäjäryhmästä, jota menestyvän yrityksen ei kannata ohittaa.

Yrityksille koituu selkeää hyötyä siitä, että he suunnittelevat ja tuottavat saavutettavia palveluja. Merkittävimmät hyödyt yritykselle ovat kasvanut asiakasmäärä, yrityksen tarjoamat palvelut ovat helpommin löydettävissä sekä parempi yrityksen välittämä asiakaskokemus.

Merkittävimmät hyödyt yritykselle ovat kasvanut asiakasmäärä,
yrityksen tarjoamat palvelut ovat helpommin löydettävissä
sekä parempi yrityksen välittämä asiakaskokemus.

Saavutettavuus tuo enemmän asiakkaita

On myös tärkeää tietää oman palvelunsa käyttäjäkunta. Kuinka monella heistä on erityistarpeita? Ei voida todeta: ”Ei meidän asiakkaillamme ole erityistarpeita.”, jos ei tunne oman sivuston käyttäjäkuntaa. Esimerkiksi urheiluvälineitä myyvillä yrityksellä värisokea henkilö saattaa etsiä verkkopalvelusta esimerkiksi sauvakävelysauvoja siinä missä normaalin näkökyvyn omaava henkilö. Verkkopalvelua käyttävä näkörajoitteinen saattaa myös olla toisen henkilön asialla tai etsiä itselleen erikoisvälineitä.

On selvä kilpailuetu, jos palvelut toimivat moitteetta myös erityisryhmillä. On väitetty, että jopa 97% verkkosivuista syrjii käyttäjiä. Parantamalla palvelusi saavutettavuutta saat hyvin suuren joukon potentiaalisia asiakkaita lisää, joista kilpailijasi eivät välttämättä kilpaile, jos heidän tarjontansa ei ole saavutettavaa.

On selvä kilpailuetu, jos palvelut toimivat moitteetta myös erityisryhmillä.

Sokeat ja liikuntarajoitteiset henkilöt ovat aktiivisia digitaalisen palveluiden käyttäjiä, sillä niiden käyttäminen helpottaa heidän elämäänsä. He voivat esimerkiksi tänä päivänä jo toimittaa monia arkipäivän askareitaan verkossa, esimerkiksi tilaamalla päivittäiset ruokatavaransa kotiovelle toimitettuna.

Haluatko tieten tahtoen sulkea noin 620 000 henkilöä pois kohderyhmästäsi? Kuinka monta euroa liikevaihtoa sinun yrityksellesi toisi viiden prosentin kasvu asiakaskunnassa? Voidaan sanoa, että siinä on aika paljon ostovoimaa, joka on mahdollista ottaa käyttöön, jos palvelu on saavutettava.

Suunnittelemalla palvelut käyttäjäystävällisiksi ja saavutettaviksi lisätään asiakasarvoa, hankitaan uusia käyttäjiä ja vähennetään asiakaspoistumaa.

Hakukone toimii kuten sokea käyttäjä

Monet saavutettavat sivustot ja palvelut sijoittuvat hyvin Googlessa ja muissa hakukoneissa, siksi koska ne ovat sokeita. Hakukoneet eivät voi nähdä sivuja tai palvelua. Ne tulkitsevat sitä kuin sokeat. Saavutettavuusstandardien noudattaminen helpottaa sivujen ja palveluiden lukemista myös hakukoneille. Joten saavutettavat palvelut ja verkkosivut näkyvät hakukoneissa paremmin. Tämä vuorostaan tarkoittaa sitä, että käyttäjät löytävät palvelun helpommin.

On varmaan turhaa kertoa, miksi hakukoneystävällisyys ja -optimointi on hyvä asia yritykselle. Google on kuitenkin yksi merkittävimmistä väylistä, joita pitkin asiakkaat päätyvät verkkosivuille tai palveluun. Hakukoneet arvostavat mm. sivuston ja palvelun responsiivisuutta, joten on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että oma palvelu on käytettävissä erilaisilla päätelaitteilla. Tänä päivänä reilusti yli puolet käyttäjistä, joidenkin arvioiden mukaan jopa 70-75%, käyttäjistä käyttää sivuja ja palveluita ainoastaan mobiilisti.

Hakukoneet pitävät myös saavutettavasta sisällöstä, jossa ei käytetä liian pitkiä lauseita ja jonka rakenne on suunniteltu. Riittävä määrä väliotsikoita ja harkittu kuvien käyttö lisää myös hakukoneystävällisyyttä.

Saavutettavuus on osa kestävää kehitystä

Saavutettavuuden huomioimisessa ei ole kyse vain lain vaatimusten toteuttamisesta vaan ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta.

Saavutettavien palveluiden tarjoaminen voidaan helposti sitoa kestävän kehityksen periaatteisiin, jota tänä päivänä arvostetaan niin yritysmaailman kuin kuluttajien keskuudessa. On kansallisesti ja maailman laajuisesti noussut esille huoli huomisesta. Kestävä kehitys tarkoittaa maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa muutosta, jonka tarkoituksena on turvata sekä nykyisten että tulevien sukupolvien elämisen mahdollisuudet. Kestävän kehityksen periaate on, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa. Saavutettavien palveluiden tarjoaminen tukee tätä tavoitetta. Esimerkiksi Kestävän kehityksen tavoitteessa 10 tavoitteena on kannustaa takaamaan yhtäläiset mahdollisuudet ja vähentää eriarvoista kohtelua poistamalla syrjinnän mahdollistavia tekijöitä ja käytäntöjä.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Digitalisaatio on kilpailun lisääntyessä pakottanut yritykset hallitsemaan paremmin tuottamiaan asiakaskokemuksia. Tänä päivänä kuluttajille tarjottavia vaihtoehtoja on enemmän. Vaihtaminen on asiakkaille helpompaa kuin koskaan. Tuntemalla kestävän kehityksen ja saavutettavuuden periaatteet voi yritys vasta siihen haasteeseen mitä nykypäivän käyttäjät asettavat palveluille ja yrityksille. Positiivinen mielikuva yrityksistä luo parempaa asiakaskokemusta.

On helppo ennustaa mitä käy, jos yritys keskittyy vain omaan toimintaan ja palveluihin, eikä pyri aidosti rakentamaan tekemistään asiakkaiden tarpeiden varaan. Nämä yritykset kuolevat pois. Ilman aitoa asiakaslähtöisyyttä ei ole pitkäjänteistä liiketoimintaa. Saavutettavuuden huomioiminen palveluissa on satsaus asiakaslähtöisyyteen, sillä tunne ratkaisee. Jokainen kokemus syntyy viimekädessä kuluttajan pään sisällä. Kokemuksen (sujuminen, nopeus, selkeys, käytettävyys) lisäksi tunteet vaikuttavat ratkaisevasti mm. ostopäätökseen. Luottaako kuluttaja yritykseen ja vastaavatko yrityksen edustamat arvot kuluttajan omia arvoja. Tänä päivänä kuluttajat peilaavat enemmän kuin koskaan sitä millaista toimintaa he haluavat tukea.

Miten pääset alkuun? Lataa käyttöösi julkaisemamme Pieni saavutettavuusopas Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan., jonka avulla pääset organisaatiossasi ottamaan ensimmäiset askeleet kohti saavutettavia palveluita.

Jaa