Tableau Live Europe 2021 - tapahtuman kohokohdat

Julkaistu: 2021-05-10

Tableau Live Europe 2021 järjestettiin 6.5.2021. Virtuaalitapahtuma tarjosi kurkistuksen datamaailman kuumimpiin uutuuksiin ja tulevaisuuden kehityssuuntiin. Tapahtumassa päästiin näkemään Tableaun vision painopistealueita, kuultiin teknologian tarjoamista mahdollisuuksista, sekä opittiin toisten organisaatioiden menestystarinoista.

Esityksissä korostui ajatus siitä, että data on tärkeä osa yrityksen kilpailukykyä alasta riippumatta. Vain datan avulla voi tehdä rohkeita mutta perusteltuja päätöksiä, jotka johtavat kohti parempaa tulevaisuutta vaikeidenkin markkinatilanteiden aikana.

Missiona analytiikan tuominen kaikkien ulottuville

Tableau panostaa jatkossakin missioonsa tuoda analytiikka kaikkien ulottuville. Monessa organisaatiossa data on hajallaan erinäisissä lähteissä, jolloin kokonaiskuvan saaminen on vaikeaa. Tableaun tavoitteena on olla se yksi linssi, jonka kautta voi kurkistaa mihin tahansa dataan, lähteestä riippumatta. Lisäksi data tulee tuoda osaksi käyttäjien arkea ja sinne missä he muutenkin jo ovat. Yksi esimerkki tästä on Tableau-visualisointien upottaminen Salesforceen ja osaksi myyjien päivittäisiä rutiineja. Tableau demokratisoi datan käytön tuomalla kehittyneet analyyttiset työkalut, kuten tekoälyn, helposti kaikkien ulottuville.

Tableau Business Science

Viimeisen 10 vuoden aikana Tableulla on ollut kantavana ajatuksena, että analytiikka voitaisiin tuoda mahdollisimman lähelle business käyttäjiä. Syy tähän on se, että kun datasta pyritään saamaan aikaiseksi päätöksiä, on ihmisten ymmärrettävä ainakin jollain tasolla, mistä datan pohjalta tulevat luvut muodostuvat. Business päättäjät haluavat kuitenkin lähtökohtaisesti olla tietoisia mihin asiat perustuvat. Itsepalvelu-analytiikka on yksi esimerkki tästä.

Viimeisien vuosien aikana tekoäly (AI) ja koneoppiminen (ML) ovat nousseet kaikkein isoimmiksi puheenaiheiksi datan ympärillä. Jos perinteisemmässä analytiikassa on tasapainoilua liiketoiminnan ja teknispainoitteisten roolien välillä, niin AI ja ML lisäävät panoksia vielä melkoisesti. Tableau on pyrkinyt vastaamaan tähän problematiikkaan 'Business Science' -termillä. Käytännössä ajatuksena on siis se että pyritään tuomaan AI- ja ML -mallinnusta liiketoiminnan rajapintaan rajaamalla kokonaisuutta ja tekemällä siitä näkyvää.

Kuva4
Kuva5


Tableau Europe Livessä kuultiin paljon esityksiä aiheen ympäriltä. Mielestämme keskustelu on hyvin tervetullutta ja sitä pitääkin käydä monella rintamalla, samalla kuitenkin ymmärtäen että AI ja ML eivät todennäköisesti koskaan tule olemaan kaikkien mielenkiinnon ja ymmärryksen piirissä. On tärkeää että mystiikkaa aiheen ympäriltä kuitenkin poistetaan, koska kaikki keskustelu ei aina tarvitse myöskään olla ydinfysiikan tasoista. Kun teknologia kehittyy, niin kehittyvät myös menetelmät ja tavat ymmärtää niitä.

Usein koneoppimismallien viimeinen “maili” eli tuotantoon vienti on se kaikkein hankalin (https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/platform/einstein-discovery-whitepaper.pdf Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan. , sivu 3). Tableau ja Salesforce pyrkivät Business Sciencen avulla tekemään sekä mallien rakentamisesta, että tuotantoonviennistä huomattavasti aikaista helpompaa. Tämä perustuu suurelta osin rajattuun ympäristöön ja sen hyödyntämiseen. Salesforcen Einstein Discovery pyrkii esimerkiksi mallintamaan lähtökohtaisesti Salesforcesta tulevaa informaatiota, jota toki voi rikastaa ulkopuolelta tulevalla. Koska Salesforcen datamalli on valmiiksi määritetty, mahdollistaa se mallien kehityksen, opettamisen ja testaamisen huomattavasti nopeammin kuin perinteisempien mallien tapauksessa. Toki vastapainona on rajatut mahdollisuudet ja käyttötapaukset.

Kaiken kaikkiaan on mielenkiintoista nähdä mitä Business Science tuo mukanaan tulevaisuudessa. Pystytäänkö tekoälyä ja koneoppimista tuomaan ns. massoille.

Analytiikka muutakin kuin teknologiaakulttuurin merkitys

Tutkitusti dataohjautuvat yritykset menestyvät liiketoimminnassaan paremmin kuin dataa vähemmän käyttävät kilpailijansa. Kuitenkin monella organisaatiolla on haasteita edetä kohti laajempaa dataohjautuvuutta. Mitä harvat onnistujat ovat tehneet oikein?

Mikäli kuvitellaan, että datan hyödyntäminen organisaatiossa etenee pelkästään IT-johtoisesti ja asentamalla ohjelmistoja, ollaan hakoteillä. Menestyminen vaatii muutosta kulttuurissa ja toimintatavoissa. Datan hyödyntäminen tulee ottaa osaksi organisaation prosesseja ja jokaiselle on tarjottava riittävä tuki analytiikan hyödyntämiseen. Muutosjohtamisessa kannattaakin kiinnittää huomioita ainakin viiteen seikkaan:

  1. Sitouttaminen. On tärkeää, että datan arvo ja hyödyllisyys ymmärretään läpi organisaation. Erityisesti johdon tulee tukea prosessia, sillä muutos on aina hankalaa.
  2. Osaaminen. Eri työntekijöitä ei saa jättää oman onnensa nojaan, vaan heitä tulee tukea riittävästi.
  3. Luottamus. Dataohjautuvuuden ajatuksena on tarjota jokaiselle tietoa ja välineitä, joiden avulla he pääsevät parhaisiin mahdollisiin lopputuloksiin. Siten johdon tulee luottaa siihen, että kukin on oman työnsä paras asiantuntija. Luotettava datakin on avainasemassa, kuten myös datan avoin jakaminen. Jokaisella tulisi olla pääsy siihen dataan, jota hänen työnsä tekeminen vaatii.
  4. Jakaminen. Datan jakamisen lisäksi on tärkeää, että analytiikkaa kehitetään yhdessä ja parhaista käytänteistä kerrotaan kollegoille. Monesti jalkautuksessa auttaa ns. tehokäyttäjät, jotka voivat innostaa muita ja auttaa heitä menestymään.
  5. Ajattelutapa. Datan hyödyntäminen vaatii uusien ajattelutapojen omaksumista. Dataa hyödyntävän henkilön tulee olla utelias ja kiinnosunut löytämään parhaat ratkaisut ongelmiin. Tämä voi lisäksi vaatia rohkeutta luopua vanhoista toimintatavoista ja katsoa ennakkoluulottomasti tulevaan.

Tableaulla ymmärretään kulttuurin merkitys datan hyödyntämisessä, ovathan he auttaneet asiakkaitaan siinä jo vuosien ajan. Tableau on koostanut kokemuksistaan valmiita oppaita, joiden avulla on helppo lähteä kehittämään omaa organisaatiota kohti laajempaa datan hyötykäyttöä. Alla parhaat linkkivinkit aiheesta!

Analytiikan kulttuurin kehittämisen etusivu: https://www.tableau.com/why-tableau/data-culture Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Data Culture Playbook-opas: https://www.tableau.com/data-culture-playbook Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Tableau Blueprint – monistettava toimintamalli: https://www.tableau.com/learn/blueprint Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Tableau 2021.1 uudet ominaisuudet

Tableau Desktop

Tableau esitteli hiljattain julkaistun 2021.1 -version tärkeimpiä uusia ominaisuuksia tositoimessa. Hyödylliset, mutta monien mielestä hieman hankalasti sisäistettävät Level of Detail -laskennat ovat nyt helpompia kuin koskaan, sillä LoD-lempinimellä kulkevat lasketut kentät pystyy nyt luomaan suoraan valikoista, eikä kaavojen kirjoittaminen ole enää välttämätöntä. Myös lisätoiminnallisuuksien tuominen Tableau-dashboardeille on helpottunut, sillä erikseen asennettavia Extension-palikoita voi hankkia suoraan Tableau Desktopin kautta.

Kuva1


Tableau Prep

Datan muokkaajat taas ovat mielissään Tableau Prepiin tulleesta uutuudesta, joka mahdollistaa datan tallentamisen suoraan Exceliin. Kaiken kukkuraksi toiminto tukee niin uusien Excel-välilehtien luomista kuin vanhan välilehden täydentämistä uudella datalla.

Kuva2


Tableau Server & Online

Tableau toi jo aiemmissa versioissa näppärän Metrics-toiminnallisuuden, jolla voi valita dashboardilta tärkeän tunnusluvun, ja tallentaa sen helposti seurattavana ja mobiilioptimoituna näkymänä. Nyt Metricsiä luodessa näkee listan muiden aiemmin luomista metriikoista, mikä helpottaa hallinnointia ja vähentää päälekkäisiä metriikoita. Tableau Serverillä & Onlinessa on laitettu notifikaatiot uusiksi: nyt kaikki ilmoitukset löytyvät kätevästi yhdestä paikkaa, liittyivät ne sitten extraktien päivittämiseen, flowien ajamiseen, sisällön jakamiseen tai kommentointiin. Mikäli haluaa ilmoitukset mieluummin sähköpostitse, sekin onnistuu – omista asetuksistaan pystyy säätämään missä muodossa mikäkin ilmoitus tulee. Versio versiolta Tableau Desktop ja Tableaun selainkäyttö lähentyvät toisiaan. Nyt selaimella visuja luodessaan pääsee nauttimaan device designerista, joka mahdollistaa dashboardien optimoinnin erikseen eri päätelaitteille. Lisäksi selaimessa voi nyt muotoilla suodattimia, parametrejä ja väriselitteitä Tableau Desktopista totutulla joustavuudella.

Kuva3


Lue lisää uusista ominaisuuksista: https://www.tableau.com/2021-1-features Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Katse tulevaisuuteen

Tableau raotti hieman salaisuuden verhoa ja kiusoitteli uusilla ominaisuuksilla, joita sopii odottaa seuraavaksi julkaistavalta versiolta 2021.2. Sisällön jakamista tulee helpottamaan Collections-toiminnallisuus, jolla käyttäjät voivat luoda omia “soittolistoja” suosikkisisällöstään. Esimerkiksi Collections-listoja voisi tehdä työroolin mukaan, jolloin jokainen löytäisi helposti omaan rooliinsa liittyvät raportit. Metrics-ominaisuuteen tulee uutuutena tavoitearvojen lisääminen, jolloin voi helposti seurata, miten nykyinen toteuma vertautuu tavoitteeseen. Täysin uusi Connected Desktop Experience lupaa saumattoman siirtymän selaimesta Tableau Desktopiin - yhdellä napin painalluksella ja ilman työkirjojen lataamista!

Jos mieleesi heräsi kysymyksiä, etsit datan ja analytiikan kumppania tai tarvitset apua Tableaun kanssa, ota yhteyttä! Autamme mielellämme.

Kirjoittajat: Cybercomin Tableau Makerit

Jaakko Wanhalinna

Analytics Business Manager

Varmista, että tietosi ovat oikein jokaisessa kohdassa.

Kiitos, viesti on lähetetty.

Jaa