Hallitse tietoturvariskejä

Digitaalisen maailman avulla ihmiset ja yritykset voivat luoda, käsitellä, jakaa ja välittää tietoa innovatiivisilla tavoilla. Uusia innovaatioita kehitetään edelleen nopealla tahdilla. Tämä asettaa vaatimuksia tietojen saatavuudelle, eheydelle ja luottamuksellisuudelle.

Mahdollistamme asiakkaillemme tavan hallita riskejä. Asettamalla riskienhallintamekanismit, varmistamalla liiketoiminnan tavoitteita tukevat tietoturvateknologiat sekä kartoittamalla riskit nykyisissä IS/IT-ympäristöissä.

Paperityöstä käytännön tekemiseen

Turvallisuutta on aina hallittava. Vaatimukset voivat olla joko sisäisiä ja riskipohjaisia tai ulkoisia ja vaatimustenmukaisia. Uskomme, että riskipohjainen lähestymistapa turvallisuuden hallinnassa näkyy organisaation turvallisuusinvestoinneissa ja riskivalmiudessa. IS/IT-riskienhallinnassa käytämme menetelmiä, työkaluja ja kokemuksia, joiden avulla voit siirtyä paperityöstä käytännön työhön IS/IT-liiketoiminnnan riskienhallinnassa.

Palvelumme:

  • IS/IT-tietoturvan hallinta
  • Vaatimustenmukaisuuden hallinta
  • Security Workflow Implementation
Jaa

Markku Haukijärvi

Senior Sales Executive

Varmista, että tietosi ovat oikein jokaisessa kohdassa.

Kiitos, viesti on lähetetty.