Cybercomin ja asiakkaidemme vaikutus

Kaikki asiakastoimeksiantomme rekisteröidään asiakkuudenhallintajärjestelmään (CRM) merkinnällä, miten ne vaikuttavat maailmanlaajuisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Pyrimme toimeksiantoihin, joilla on yksi tai useampi kestävyysvaikutus. Tällaisia voivat olla esimerkiksi palveluliiketoiminta, dematerialisointi, lisääntynyt avoimuus, turvallisuus ja energiansäästö.

Jokaisessa johdon kokouksessa käsitellään liiketoiminnan eettisiä asioita, ja keskustellaan mahdollisista uusista asiakkaista ja toimeksiannoista, jotka digitalisoinnin avulla vauhdittavat kehitystä päinvastaiseen suuntaan kuin Agenda 2030. Olemme esimerkiksi kieltäytyneet tiettyjen uhkapeliyritysten ja poliittisten järjestöjen toimeksiannoista. Vuodesta 2018 lähtien luokittelemme ja seuraamme myös uusia asiakkuuksia perustuen toimeksiannon mahdolliseen panokseen YK:n maailmanlaajuisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Näemme selvästi, että toimeksiannoillamme on positiivinen vaikutus. Yhteensä 307 uutta toimeksiantoa vaikutti yhteen tai useampaan globaaliin tavoitteeseen. Tulojen osalta Cybercom ja sen asiakkaat myötävaikuttivat pääasiassa tavoitteeseen 9, jota seurasivat tavoitteet 8, 11, 16 ja 3.

Goal 3: Good Health and Well-Being.

Vuonna 2018 voitimme noin kolmekymmentä uutta sopimusta, jotka edistävät terveyden ja hyvinvoinnin tavoitetta. Useat toimeksiannot keskittyivät terveydenhuollon parantamiseen ja potilasturvallisuuden kasvattamiseen. Toteutimme myös palveluja yksityisille hälytysyhtiöille.

Mahdollisuudet

 • Parannetaan tiedon ja terveydenhuollon saatavuutta
 • Tuodaan hoitopalvelujen tarjoajia ja palvelujen käyttäjiä lähemmäksi toisiaan, mikä helpottaa hoidon antamista ja vastaanottamista
 • Lisätään hoitoketjun tehokkuutta ja turvallisuutta esimerkiksi logistiikassa ja tiedon välittämisessä

Goal 8: Decent Work and Economic Growth.

Suuri osa Cybercomin toimeksiannoista on julkisella sektorilla. Näihin kuuluu julkisten toimijoiden vahvistaminen, joiden tehtävänä on työllisyyden lisääminen.

Mahdollisuudet

 • Parannetaan kulutuksen ja tuotannon resurssitehokkuutta ja pyritään vaikuttamaan talouskasvun ja ympäristön tuhoutumisen välillä olevaan yhteyteen.
 • Edistetään työterveyttä ja -turvallisuutta.
 • Helpotetaan nuorten työllistymistä, koulutusta ja työharjoittelua.
 • Kehitetään turvallisia ja käyttäjäystävällisiä digitaalisia pankkijärjestelmiä, sähköistä tunnistamista ja sähköisiä allekirjoituksia.

Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure. 

Cybercomin myynnin näkökulmasta per YK:n kestävän kehityksen tavoite, tavoite 9 nousee suurella marginaalilla ensimmäiseksi. Suuri osa Cybercomin asiakastoimituksista edistää teollisuuden ja infrastruktuurin innovaatioita ja kehitystä.

Mahdollisuudet

 • Mahdollistaa esimerkiksi vesi-, tie ja viestintänfrastruktuurin hallinnan ja optimoinnin.
 • Lisätä vuorovaikutusta ja innovaatioita.
 • Parantaa resurssitehokkuutta ja tuottavuutta esimerkiksi kehittyneiden logistiikkajärjestelmien avulla.

Goal 11: Sustainable cities and communities. 

Vuonna 2018 suuri osa Cybercomin uudesta liiketoiminnasta edisti tavoitetta 11. Tähän sisältyy esimerkiksi välttämätön infrastruktuuri ja 5G-verkot, tietoturva ja uudet palvelut julkisella sektorilla.

Mahdollisuudet

 • Parantaa tiedon saatavuutta ja siten kaupungin tarjoamia mahdollisuuksia, kuten asumiseen, liikenteeseen, jakelupalveluihin ja koulutukseen liittyen.
 • Parantaa tuottavuutta, hallintoa, yritystoimintaa ja demokraattista osallistumista.
 • Kehitetään rakentamista ja rakennuksia esimerkiksi energia- ja vesipalveluiden älyverkoilla
 • Kehitetään järjestelmiä, jotka mittaavat ja visualisoivat ilmanlaatua.
 • Kehitetään järjestelmiä katastrofien havaitsemiseksi, ennustamiseksi ja ehkäisemiseksi.

Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions.

Tavoitteeseen 16 myötävaikutti uuden liiketoiminnan toimeksiannot. Tähän sisältyy myös julkisen sektorin organisaatioiden projekteja muun muassa tietoturvaan liittyen.

Mahdollisuudet

 • Osallistua tehokkaiden ja läpinäkyvien instituutioiden rakentamiseen.
 • Osallistua reagoivaan ja osallistavaan päätöksentekoon.
 • Edistää tiedon julkista saatavuutta.
 • Vahvistaa tietoturvaa ja torjua tietoverkkorikollisuutta.

Ingemar Jansson

Head of Sustainable Strategy & Business Development

Varmista, että tietosi ovat oikein jokaisessa kohdassa.

Kiitos, viesti on lähetetty.