Konsernijohtajan kommentti: Parhaasta käytännöstä seuraavaan käytäntöön

Uuden vuosikymmenen alkaessa voimme ylpeänä kertoa paitsi vuoden 2019 myös kymmenen vuoden vahvan sitoutumisemme kestävään kehitykseen. Olemme tarkoituksellisesti nopeuttaneet työtämme tunnistaaksemme kestävän kehityksen vaikutukset liiketoiminnassamme, olemme kouluttautuneet ja koonneet alan kollegoita tekemään yhdessä muutosta ja tekemään ratkaisuja Agenda 2030 -ohjelman mukaisesti.

Cybercom tukee YK:n maailmanlaajuista Global Compact -sopimusta ja sen 10 keskeistä periaatetta ihmisoikeuksien, työelämän, ympäristön ja korruption vastaisuuden suhteen. Tavoitteenamme on olla nettopositiivinen. Konsulttiyrityksenä valitsemme toimeksiannot, joissa voimme tuoda lisää arvoa liiketoiminnalle, yhteiskunnallista hyötyä sekä myönteisiä vaikutuksia ympäristölle. Teknologia ja digitalisaatio edellyttävät muutosohjelmaa ja keskitymme varmistamaan positiiviset vaikutukset. Viemme tätä viestiä yhteiskunnalliseen keskusteluun ja yhteistyöorganisaatioiden foorumeille.

Lue konsernijohtaja Niklas Flyborgin koko kommentti englanninkielisiltä sivuiltamme. Kommentti on julkaistu myös kestävän kehityksen raportissamme Pdf, 4.1 MB..

Cybercom has positioned itself as an agent of change and solutions. Sustainability is our business.