Miten luomme huomisen arvoketjut

Vastuullisena yrityksenä keskitymme vähentämään negatiivisia ja maksimoimaan positiivisia arvoketjumme kestävän kehityksen vaikutuksia. Ilmaston kannalta tämä tarkoittaa, että pyrimme vaikuttamaan arvoketjumme, toimittajiamme sekä asiakkaidemme kautta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 1,5 °C ilmastotavoitteiden mukaisesti.

Saavuttaaksemme nollanettopäästöt arvoketjussamme ja puolittaaksemme päästöt alle 10 vuodessa, Cybercom aikoo tarkistaa hankintojen ohjeet sekä toimittajien eettisen ohjeiston vuonna 2021. Cybercom kannustaa myös asiakkaita hakemaan mukaan 1,5°C Business Playbook -hankkeeseen strategioiden mukauttamiseksi. Cybercom on tunnistanut työmatkat yhdeksi alueista, joilla meillä on suurimmat ilmastovaikutukset. 1) Työmatkoja seurataan vuosittain. Osana sitoutumistamme huomisen arvoketjuun Cybercom sitoutuu:

Vähentämään työntekijöiden työmatkojen soveltamisalan 3 kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosentilla työntekijää kohti vuoteen 2030 mennessä, vertailukohtana vuodesta 2019.

Yli 70 prosenttia työntekijöistämme käyttää jo nyt vähähiilisiä liikennevälineitä työmatkoihin. Tuemme jatkossakin työntekijöitä etätyöskentelyssä, huomioiden kuitenkin asiakastoimeksiantojen tarpeet.

Kaikkien Cybercomin toimittajien on allekirjoitettava toimittajien eettiset ohjeet, jotka ovat yhdenmukaisia olennaisilta osin Cybercomin liiketoiminnan eettisen ohjeistuksenkanssa, mukaan lukien ympäristöohjeet. Olemme korvanneet omat palvelinkeskuksemme pilvipalvelujen tarjoajilla kattaaksemme omat liiketoimintatarpeet, mikä on vähentänyt päästöjä..

Koordinoimme toimistojen hankintoja keskittämällä ne muutamille toimittajille varmistaaksemme hyvät ympäristövaikutukset. Tuotteiden on oltava mahdollisimman ympäristöystävällisiä. Tähän sisältyy valmistusprosessi, materiaalivalinta, logistiikka ja työolot. Luotamme toimittajan ilmoittamiin ympäristövaikutuksiin ja työympäristöön. Emme suorita omia auditointeja toimittajillemme. Pyrimme valitsemaan myös tuotteita, jotka ovat kestäviä ajan mittaan siten, että esimerkiksi koko tuote tai osa siitä voidaan käyttää uudelleen.

Työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa järjestettävissä tapahtumissa rohkaisemme suosimaan terveellistä ja kasvipohjaista ruokaa. Paikallisilla ympäristökoordinaattoreilla on vastuu varmistaa, että paikalliset toimittajat noudattavat Cybercomin ympäristöpolitiikkaa ja -ohjeita ja että heille on tiedotettava kaikista uusista toimittajista.

Jaa

Ingemar Jansson

Head of Sustainable Strategy & Business Development

Varmista, että tietosi ovat oikein jokaisessa kohdassa.

Kiitos, viesti on lähetetty.