Miten luomme huomisen liiketoiminnan

Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus käyttää asiantuntemustamme digitalisaation, innovaatioiden ja kestävän kehityksen edistämisessä tarjotaksemme asiakkaillemme ja yhteiskunnalle ratkaisuja aikamme globaaleihin haasteisiin - samalla luoden itsellemme liiketoimintamahdollisuuksia.

Auttamalla asiakkaitamme kohti parempaa huomista voimme lisätä kädenjälkeämme ja vaikuttaa merkittävästi positiivisesti maailmanlaajuiseen kestään kehitykseen. Siksi olemme integroineet kestävän kehityksen ja ilmastotoimenpiteet arvoihimme, visioon, strategiaan ja arvolupaukseemme. Cybercomin visio on tehdä kestävää huomista ja olla asiakkaidemme luotettavin liikekumppani digitalisoituvassa maailmassa.

Määritelmämme 'tehdä kestävää huomista', merkitsee tulevaisuuden mahdollistamista, jossa yhteiskuntamme on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja 1,5°C ilmastotavoitteiden kanssa. Cybercom on määritellyt itsensä muutoksen edustajaksi ja ratkaisujen tarjoajaksi. Tulemme johtavaksi ratkaisukonsultiksi digitalisaation, kestävän kehityksen ja innovaatioiden parissa.

  1. 80 prosenttia liiketoiminnastamme edistää kestävää kehitystä vuoteen 2022 mennessä edistämällä YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals). Tätä mitataan asiakkuudenhallintajärjestelmämme kautta (CRM) ja toteuma on tällä hetkellä 73%.
  2. Asiakastyytyväisyyden parantaminen, jota mitataan asiakastyytyväisyyskyselyssämme (yritykset ja asiakkuudet).
  3. Vuoteen 2022 mennessä 4 prosenttia uusista kaupoista ovat ratkaisuja, jotka ennakoivasti tunnistetaan liittyvän kestävään kehitykseen (uusi tavoite ja lähtötaso asetetaan vuoden 2021 aikana).

  • Linjaamme jatkuvasti arvolupauksiamme ja ratkaisutarjontaamme Pariisin ilmastosopimuksen ja kestävän kehityksen Agendan 2030 (YK:n kestävän kehityksen tavoitteet) mukaisesti.
  • Kannustamme asiakkaitamme siirtymään palvelupohjaisiin ja kiertotalouteen perustuviin liiketoimintamalleihin niiden tehokkuuden ja minimaalisten päästöjen vuoksi.
  • Tutkimme asiakkaidemme toimeksiantojen ilmastovaikutusten laadullisia ja määrällisiä arvioita läheisessä yhteistyössä Mission Innovation Net-Zero Compatible Innovations Initiative -hankkeen kanssa.
  • Yritämme ohjata asiakkaitamme parhaista käytännöistä seuraaviin käytäntöihin kohti digitaalisen teknologian mahdollistamaa muutosta, joka vastaa yhteiskunnallisiin tarpeisiin eikä vain päivitä olemassa olevia tuotteita.

Rakentaaksemme ja vahvistaaksemme positiivisia kestävän kehityksen vaikutuksiamme toimeksiantojemme kautta, samalla kasvattaen liikevaihtoa, kilpailukykyä ja kasvua, perustimme vuonna 2020 väliaikaisen työryhmän edistämään näitä kolmea tavoitetta:

  1. Nopeutetaan kykyä myydä ja toimittaa ratkaisuja, joilla on positiivisia kestävän kehityksen vaikutuksia. Otimme käyttöömme uuden mittarin CRM-järjestelmässämme, jonka avulla voimme seurata ja nopeuttaa asiakaskeskusteluja, joiden fokus on asiakkaidemme kestävään kehitykseen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa, jatkuvassa kokemuksesta oppimimisessa ja parhaiden käytäntöjen jakamisessa. Nykyistä tarjoamaamme arvioitiin vaikutusten näkökulmasta ja aloitimme uuden ’Sustainable Application Management’ -tarjoaman kehittämisen. Jatkamme tarjoamamme kehittämistä vuonna 2021 sovittamalla sen 1,5°C ilmastotavoitteeseen.
  2. Vahvistaa Cybercomin ajatusjohtajuutta digitaalisessa kestävässä kehityksessä. Tuotimme vuoden 2020 aikana neljännesvuosittaiset julkaisut, jotka tasoittivat tietä tarjoamamme kehittämisessä. Näistä julkaisuista yksi oli oppaamme ilmastotoimien integroimiseksi digitaalisiin muutosstrategioihin ja toinen 'Regenerative Lifestyles Initiative' -hanke, jossa tutkitaan miltä ns. globaali puolitettu elämäntapa voisi näyttää ja miten sitä voisi hyödyntää teknologian avulla.
  3. Sijoitetaan lippulaivahankkeisiin, joilla on merkittäviä kestävän kehityksen vaikutuksia. Investoimalla skaalautuviin toimeksiantoihin, joilla on merkittävä vaikutus globaaliin kestävyyteen, nopeutamme kokemusta ja rakennamme osaamista, mikä lisää luottamusta meidän ja tiedeyhteisön keskuudessa.
Jaa

Ingemar Jansson

Head of Sustainable Strategy & Business Development

Varmista, että tietosi ovat oikein jokaisessa kohdassa.

Kiitos, viesti on lähetetty.