Miten luomme huomisen yrityksen

Konsulttiyrityksenä meillä ei ole valmistavaa liiketoimintaa, joten suorat negatiiviset vaikutuksemme kestävän kehityksen näkökulmasta ovat rajalliset. Meillä on kuitenkin edelleen mahdollisuuksia hallita paremmin suoraan hallinnassamme olevia päästöjä ja tavoitteenamme on nollapäästöt.

Oman negatiivisen vaikutuksemme vähentämiseksi olemme sitoutuneet asettamaan tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita, jotka on sovitettu nollatason tulevaisuuteen peilaten. Tällä vastaamme siihen, mitä toimenpiteitä on viimeisempien ilmastotieteeen mukaan tarpeen tehdä ilmastonmuutoksen pahimpien vaikutusten rajoittamiseksi. Haluamme varmistaa, että asetamme todennettavissa olevat tieteeseen perustuvat tavoitteet Science Based Targets -aloitteen (SBTi) kautta, joka arvioi itsenäisesti yritysten päästövähennystavoitteet parhaiden tieteellisten käytäntöjen mukaan.

Ilmastotietoisuus kuvaa kaikkia Cybercomin toiminnan näkökohtia. Cybercom sitoutuu:

 • Vähentämään kaikkea soveltamisalaan 1¹ ja 2 kuuluvia kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, vertailu alkaen vuodesta 2019.
 • Vähentämään liikematkustamisesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 50 prosentilla työntekijää kohti vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2019.
 • Lisäämään uusiutuvan sähkön vuotuista hankintaa vuoden 2019 72 prosentista 100 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

1) Cybercomilla ei ole tällä hetkellä soveltamisalan 1 päästöjä

Cybercomin liiketoiminnan eettisessä ohjeistoissa kerromme sosiaaliset ja ympäristövastuumme. Cybercomilla on ympäristöjärjestelmä. Järjestelmän Ruotsin osuus on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti. Ympäristöohjelma perustuu yhtiön ympäristöpolitiikkaan, ympäristötavoitteisiin ja toimintasuunnitelmiin.

Kukin toimisto mukauttaa yleiset ympäristötavoitteet ja toimintasuunnitelman olosuhteisiinsa. LED-valaistus ja aikaohjattu valaistus asennetaan mahdollisuuksien mukaan, jätteiden lajittelu ja kierrätys ovat vakiotoimintoja kaikissa toimistoissa.

Työntekijöiden käyttämät erilaiset IT-ratkaisut viestinnässä asiakkaiden kanssa ja sisäisesti, auttavat meitä menestymään näissä aloitteissa. Nämä toimenpiteet eivät ole vain vähentäneet matkustamista, vaan myös auttaneet meitä virtaviivaistamaan yhteistyötä. Covid-19 seurauksena liikematkat vähenivät vuoden aikana ja matkustamme useammin junalla kuin lentäen. Cybercomilla on käytössä vain vähän yritysautoja.

Vuosi 2020 oli erittäin haastava vuosi yhteiskunnillemme monilla tavoin. Organisaation näkökulmasta katsottuna, vuosi oli myös merkittävän kehityksen ja arvokkaiden oivalluksien vuosi.

Cybercom siirtyi nopeasti etätyöhön pandemian alkuvaiheessa, jolloin rekrytointi-, perehdytys-, koulutus- ja hyvinvointitoiminnot muutettiin digitaalisiksi. Muutimme toimistomme “Covid-smart” -toimistoiksi, jota varten teimme erilaisia terveys- ja turvallisuusmuutoksia, mukaan lukien sosiaalisen etäisyyden huomioiminen, toimitilojen kalusteiden uudelleenjärjestelyt, ilmanvaihdon tarkastaminen, puhdistusmenettelyt ja henkilörajoitukset. Toimistomme (jossain määrin paikallista vaihtelua) pysyivät avoimina työntekijöillemme ja asiakkaillemme, jotka tarvitsivat pääsyn toimitiloihimme.

Suosituksemme on kuitenkin ollut, että työntekijät työskentelevät kotona niin kauan kuin asiakassopimuksia voidaan kaikilta osin kunnioittaa. Turvataksemme ja varmistaaksemme terveelliset ja hyvät työolosuhteet kotona, olemme lainanneet henkilöstöllemme toimistokalusteita.

Vuoden 2020 pandemian jälkeen positiivisten oppien omaksuminen on johtanut sekä sisäisiin että ulkoisiin mahdollisuuksiin luoda joustavampaa toimintamallia. Haluamme, että meillä on tulevaisuuteen suuntautuva toimintamalli ja hyödynnämme edelleen kaikkia mahdollisuuksia ja etuja, joita digitaalinen työpaikka voi tarjota ”uudessa normaalissamme”.

Haluamme tarjota mahdollisimman paljon joustavuutta tukemaan yksilöllisiä ja ryhmätyöskentelyä ja siirtyä enemmän tulosperusteiseen lähestymistapaan, jossa varmistamme yksilön ja tiimin tuottavuuden sen sijaan, että keskitymme fyysiseen sijaintiin samalla kuitenkin kunnioittaen aina asiakassopimuksia ja kulttuuriamme rikastuttaen. Tämän politiikan työstäminen alkoi syksyllä 2020 tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme, työntekijöidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa ja uusi politiikka otettiin käyttöön vuoden 2021 alussa. Tämä on meille toistuva prosessi, ja politiikkamme kehittyy ajan myötä.

Cybercomilla on työntekijöitä 45 eri maasta. Nuorin heistä on 20 ja vanhin 69, ja 21 prosenttia on naisia. Työskentelemme aktiivisesti monimuotoisuuden lisäämiseksi ja vuonna 2020 aloimme mitata työntekijöidemme käsityksiä yrityksemme monimuotoisuudesta ja osallisuudesta. Vuonna 2020 mukautimme pitkän aikavälin tavoitettamme kasvattaa henkilöstömme sukupuolivähemmistön osuutta yli 30 prosenttiin vuoteen 2022 mennessä osana monimuotoisuuden osallisuusindeksiämme.

Olemme “Makers of a better tomorrow” eli paremman huomisen tekijöitä ja tarjoamme työntekijöillemme merkitystä ja arvoa, joka ylittää palkan ja uramahdollisuudet. Arvolähtöiset, tavoitteelliset ja syvästi sitoutuneet työntekijät uskovat, että ratkaisutarjoajana voimme täyttää heidän syvällisen toiveen mielekkääseen työhön. Tämän lupauksen myötä syntyy suuria odotuksia ja lupauksemme täyttämättä jättäminen voi vaikuttaa kykyihimme hankkia ja pitää työntekijöitä.

Vuoden 2020 aikana otimme käyttöön uuden mittarin osoittamaan, tuntevatko työntekijämme, että heillä on mahdollisuus ryhtyä toimiin kohti kestävää huomista omassa roolissaan ja vastuualuellaan (mahdollistamalla YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta). Digitaalinen kysely lähetetään säännöllisesti kaikille työntekijöille. Raportoimme neljännesvuosittain indeksit, jotka muodostuvat kolmesta kysymyksestä:

 1. Uskon edistäväni kestävää huomista työskentelemällä Cybercomissa - Pisteet 6.4 / 10.
 2. Minua odotetaan ja kannustetaan ryhtymään toimiini roolissani ja / tai vastuualueellani kohti kestävää huomista - Pisteet 6.7 / 10.
 3. Minulle annetaan tarvittavat keinot (esimerkiksi työkalut, resurssit, aika, tieto, toimeksianto jne.) toimiakseni kohti kestävää huomista - Pisteet 6.1 / 10.

Tavoitteenamme vuodelle 2021 on saavuttaa vähintään 7.0 pistettä kullekin kolmelle kysymykselle. Pisteidemme parantamiseksi ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi seitsemästä kestävän kehityksen suurlähettiläästä koostuvalle työryhmälle on annettu tehtäväksi tunnistaa aktiviteetit, jotka voivat antaa työntekijöillemme paremmat mahdollisuudet ja valtuudet.

Kestävän kehityksen lähettiläät

 • Omistavat kaksi päivää kuukaudessa kestävän kehityksen työhön.
 • Tekevät tiivistä yhteistyötä konsernin johtoryhmän ja muiden sisäisten sidosryhmien kanssa strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Opiskelevat lisää kestävästä kehityksestä ja hankkivat syventävää koulutusta.
 • Kehittävät ja esittävät Cybercomin työtä kestävän kehityksen parissa sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Jokaisella toimistollamme on oma Innovation Zone. Se on luova ympäristö, jossa syntyy uusia ideoita, testataan teknologioita, käynnistetään pilottihankkeita ja kehitetään prototyyppejä.

Vuonna 2020 pandemia loi ihmisille uusia yhteiskunnallisia haasteita kaikkialla maailmassa. Innovation Zonella näimme mahdollisuuden myötävaikuttaa kestävämpään huomiseen ja keskittyä uusiin ratkaisuihin ja etäyhteistyöhön. Tämä tarjosi kanavan Cybercomin työntekijöille vaikuttaa suoraan Cybercomin etätyöskentelytapoihin sekä myötävaikuttaa kestävään yhteiskuntaan. Kohokohtia olivat:

 • Osallistuminen ”Hack- The- Crisis” -hackathoniin.
 • Covid-19 Response -sivuston kehittäminen “Mission Innovation Net-Zero Compatible Innovations” -aloitteen pohjalta.
 • Mobiilisovelluksen kehittäminen HSR:lle (Håll Sverige Rent) tukeaksemme kuntia roskien tunnistamisessa ja keräämisessä merestä.


Johtajat, jotka ovat rohkeita ja keskittyvät kestävään kehitykseen, vievät Cybercomia kohti tulevaisuutta. Sopeutuminen vuoden 2020 pandemiaan asetti johtajillemme uusia vaatimuksia ja haasteita etätyöhön sopeutumisessa ja sosiaalisen etäisyyden pitämisessä sekä luotettavan tuen antamisessa tiimeilleen epävarmoina aikoina.

Uskomme vahvasti rajat ylittävään lähestymistapaan ja etsimme aina uusia tapoja tehdä yhteistyötä. Johtajana olemiseen Cybercomilla kuuluu työntekijöiden kannustaminen, yhteistyön ja monimuotoisuuden edistäminen sekä liiketoiminnan fasilitointi, joka luo arvoa asiakkaalle, Cybercomille ja kestävälle huomiselle.

Vuoden 2020 aikana jatkoimme Leadership Journey -ohjelmaamme ja muutimme sen digitaaliseksi. Tämä on uusi konsepti, jossa 15 johtajakouluttajaa koulutetaan tukemaan seuraavan tason koulutuksen hallintaa (kouluta kouluttajakonsepti). Konsepti käynnistettiin vuoden aikana. Olemme päivittäneet edelleen yhteistä työkalupakettiamme ja vahvistaneet sisäistä pääomaa kouluttamalla johtajien kouluttajia, joka vähentää ulkoisten kouluttajien tarvetta. Käynnistimme Future Leaders -ohjelman, joka sisältää mentorointiohjelman. Vahvistaaksemmem yksi Cybercom -ajatusta, käynnistimme globaalin keskitetyn tiedon jakamisen ympäristön johtajillemme.

Jaa

Ingemar Jansson

Head of Sustainable Strategy & Business Development

Varmista, että tietosi ovat oikein jokaisessa kohdassa.

Kiitos, viesti on lähetetty.