Monimuotoisuus tekee meistä vahvempia

Keskitymme monimuotoisuudessa ja osallisuudessa kolmeen tekijään.

Ensinnäkin, emme halua hylätä tai palkita ketään vääristä syistä - syrjintä ei yksinkertaisesti ole sallittua. Toiseksi tiedämme, että monipuoliset näkökulmat vahvistavat luovuuttamme ja ongelmanratkaisukykyämme sekä tekevät meistä parempia kumppaneita asiakkaillemme. Kolmanneksi, alallamme on pulaa osaajista, ja käytämme paljon energiaa löytääksemme oikeat henkilöt osaksi yritystämme. Hyödynnämme kaikkia saatavilla olevia kanavia laajasti sekä Euroopassa että sen ulkopuolella.

Helpottaaksemme työntekijöiden palkkaamista muista maista, olemme tehneet useita muutoksia toimintaamme. Esimerkiksi hallinnoimme nyt ulkomaalaisten työntekijöiden työlupien hakuprosessia heidän puolestaan, tarjoamme kieliopetusta ja kulttuurin orientoivaa opetusta. Ulkomaisten työntekijöiden osuus on kasvanut jyrkästi viime vuosina.

Tasa-arvoiset mahdollisuudet

Tasa-arvoisempi sukupuolijakauma on yksi yrityksemme yleisistä tavoitteista: 30 prosenttia henkilöstöstä tulisi olla naisia vuoden 2020 loppuun mennessä. Tavoite perustuu uusien teknisen koulutuksen suorittaneiden 70/30-osuuteen maissa, joissa meillä on toimintaa. Cybercom on saavuttanut tavoitteen yrityksen hallituksen ja johdon osalta - hallituksessa on neljä naista ja neljä miestä, kun taas ylimmässä johdossa on 35 (32) naista ja 86 (89) miestä. Meillä on vielä pieni matka edettävänä tavoitteessa - miesten ja naisten sukupuolijakauma oli vuoden lopussa 80/20.

Olemme täysin tietoisia siitä, että tasa-arvoinen sukupuolijakauma ei takaa yhtäläisiä mahdollisuuksia. Juuri tästä syystä on elintärkeää kehittää jatkuvasti kulttuuriamme ja työympäristöämme, jossa jokaisen yksilön näkökulmat ja taidot nousevat esiin ja niitä hyödynnetään. Vuodesta 2019 lähtien käytämme monimuotoisuus- ja osallisuusindeksiä seuraamaan edistymistämme asiassa.

Goal 5: Gender Equality

Tietoa meistä numeroina

Employees in numbers
LindaQuote

Huomisen haasteet vaativat uusia ratkaisuja. Siksi halu ja kyky jatkaa uudelleen oppimista ovat Makereiden keskeisiä taitoja. Cybercom jatkaa työkalujen, akatemioiden ja innovaatiokonseptimme kehittämistä varmistaakseen, että työntekijöillemme annetaan optimaaliset mahdollisuudet oman kehittämisen matkalle, jota sekä he että me odotamme yhteiseltä ajalta.

Linda Westlund, Head of HR, Cybercom Sweden

Cybercom on eri taitojen ja osaamisen areena. Meillä ihmiset saavat kokemusta eri toimialoilta, yrityksiltä ja organisaatioilta. Ja lisäksi mahdollisuudet työskennellä koko IT-alalla ja kehittyä erilaisissa rooleissa. Olemme vakuuttuneita siitä, että opimme eniten tehtävissämme - loppujen lopuksi työmme on sulautettu digitalisaatioon. Sen vuoksi Cybercomin osaamiseen laajuus ja kehittämisen potentiaali ovat parasta, mitä pystymme tarjoamaan. Jokainen työntekijä vastaa viime kädessä oman osaamisensa kehittämisestä. Näytämme tietä luomalla selkeät osaamisen kehittämisen polut ja tarjoamalla huolellisesti valitut mahdollisuudet taitojen parantamiseksi erikoistumisalueillamme.

Työntekijämme tai asiakkaamme eivät tyydy pieniin askeliin. Siksi uudessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa on myös kyse yhdistetyn ja yksilöllisen osaamisen ja innovatiivisen asiantuntijuuden kasvattamisesta.

Suunnitelman pääkohdat ovat:

  • Cybercomin erikoistumisalueisiin suuntautumisen vaikutusten määritteleminen yksittäiselle työntekijälle ja heidän kehitykselleen
  • Osaamisen kehittämismahdollisuuksien selkeyttäminen
  • Innovoinnin integrointi osaamisen kehittämiseen

Innovation Zone on Cybercomin kehittämisen ja innovaatioiden keskus. Siellä työntekijät, asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit voivat testata ideoita, kehittää prototyyppejä ja kokeilla pilottituotteita erittäin luovassa ympäristössä. Yhdistämme organisaatiot, tiimit ja taidot rajat ylittävällä tavalla saavuttaaksemme mahdollisimman paljon. Menetelmää voidaan parhaiten kuvata empiirisenä innovaationa.

Vuonna 2016 aloitettu Innovation Zone on kehittynyt muutaman toimipisteen välisten työntekijöiden taitojen kehittämisen konseptista koko konsernin laajuiseksi ja löytyy nyt kaikista Cybercomin toimistoista. Innovation Zonella sekä asiantuntijamme että asiakkaamme tutkivat uusia teknologioita ja niiden mahdollisuuksia. Tästä on myös tullut tärkeä osa perehdytysprosessiamme. Vuodesta 2019 eteenpäin panostamme voimakkaasti innovaatiomenetelmien ja -kulttuurin välittämistä edelleen organisaatioille, asiakkaille, työntekijöille, johtajille ja hallinnolle. Koska ainoa asia, jonka tiedämme varmasti tulevaisuudesta, on se, että voidaksemme hyödyntää täysin uusia ideoita ja uutta tekniikkaa, meidän ei pidä lopettaa uuden oppimista.

Rohkeat ja luotettavat, kestävään kehitykseen keskittyvät johtajat vievät Cybercomin kohti tulevaisuutta. Tätä silmällä pitäen, vuonna 2019 kehitämme yritysjohdon kehittämisen ja kollektiivisen älykkyyden ohjelmaa.

Uskomme vahvasti rajat ylittävään lähestymistapaan ja etsimme aina uusia tapoja tehdä yhteistyötä. Johtajana olemiseen Cybercomilla kuuluu työntekijöiden kannustaminen, yhteistyön ja monimuotoisuuden edistäminen sekä lisäarvoa tuottavan liiketoiminnan kehittäminen. Työntekijöiden osaamisen kehittämisessä painotetaan itsensä johtamisen taitoja ja osaamisen arvon vahvistamista. Cybercomin johtamisrakenne perustuu osaamisalueiden pienten tiimien johtajiin. Tiimin johtaja käyttää noin 20 prosenttia ajastaan johtajuudelle ja loppuosan työskentelee asiantuntijana.