Vastuullisuus

Korkea etiikka, ympäristötietoisuus ja vastuullinen liiketoiminta luonnehtivat kaikkia Cybercomin liiketoiminnan osa-alueita. Olemme sitoutuneet olemaan nettopositiivinen vuoteen 2030 mennessä ja fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä. Eettinen ohjeistomme määrää, miten käyttäydymme muita kohtaan.

Olemme edistyneet ympäristön huomioimisessa sisäisten toimenpiteidemme kautta. Mutta suurin teko, jonka voimme tehdä, on auttaa asiakkaitamme toteuttamaan ratkaisuja negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja positiivisten vaikutusten lisäämiseksi.

Tavoitteenamme on saavuttaa positiivinen nettovaikutus vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa, että Cybercomin ratkaisuilla ja asiakastoimituksilla on enemmän myönteisiä vaikutuksia kuin mitä kehityksessä vaaditaan. Niiden tulisi tuottaa enemmän sosiaalisia tai ympäristöhyötyjä kuin rajallisten resurssien tuotannossa tarvitaan.

Vuoteen 2045 mennessä olemme fossiilivapaita omassa toiminnassamme, mikä tarkoittaa, että Cybercomin liikematkojen on oltava fossiilivapaita ja toimistomme lämmitettävä uusiutuvalla energialla. Hankintamme rajoittuvat fossiilivapaisiin tuotteisiin sekä niiden käytön että tuotannon osalta.

Ympäristönäkökohdat sisältyvät Cybercomin eettiseen ohjeistukseen. Yhtiön negatiiviset ympäristövaikutukset vähenevät, liiketoiminta toimii ennaltavarautumisen periaatteiden mukaisesti ja edistää teknologista kehitystä. Cybercomilla on liiketoiminnan eettiset ohjeet ja kestävää liiketoimintaa tukeva ympäristöpolitiikka.

Cybercomilla on ympäristöjärjestelmä. Järjestelmän Ruotsin osuus on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti. Ympäristöohjelma perustuu yhtiön ympäristöpolitiikkaan, ympäristötavoitteisiin ja toimintasuunnitelmiin.

Kukin toimisto mukauttaa yleiset ympäristötavoitteet ja toimintasuunnitelman olosuhteisiinsa. LED-valaistus ja aikaohjattu valaistus asennetaan mahdollisuuksien mukaan, jätteiden lajittelu ja kierrätys ovat vakiotoimintoja kaikissa toimistoissa.

Palveluyrityksenä Cybercomilla ei ole paljon suoria ympäristövaikutuksia, mutta olemme sitoutuneet vähentämään esimerkiksi liikematkojen ja työmatkojen päästöjä. Työntekijöiden käyttämät erilaiset IT-ratkaisut viestinnässä asiakkaiden kanssa ja sisäisesti, auttavat meitä menestymään näissä aloitteissa. Nämä toimenpiteet eivät ole vain vähentäneet matkustamista, vaan myös auttaneet meitä virtaviivaistamaan yhteistyötä.

Viestimme työntekijöille ja asiakkaille, kuinka Cybercomin toimistoille pääsee julkisilla liikennevälineillä. Kaikissa toimistoissa on henkilöstön käytössä suihku- ja pukeutumistilat, jolloin voimme helpottaa päätöksentekoa esimerkiksi työmatkapyöräilystä.

Cybercom on todennut liikematkustuksen olennaisimmaksi avainluvuksi, johon voimme eniten vaikuttaa. Liikematkoja mitataan, säännellään ja seurataan. Olemme vähentäneet liikematkoja ja matkustamme useammin junalla kuin lentäen. Cybercomilla on käytössä vain vähän yritysautoja. Vuoden 2019 aikana Cybercom teki sopimuksen uuden matkanjärjestäjän kanssa, joka tarjoaa paremmat seuraamis- ja mittaamismahdollisuudet liikematkoille.

Korkean etiikan on kuvattava Cybercomin liiketoiminnan kaikkia osa-alueita. Cybercomin liiketoiminnan eettinen ohjeisto ohjaa työntekijöiden käyttäytymistä ja liiketoiminnan etiikka on pysyvästi johtoryhmän asialistalla. Cybercom kunnioittaa ihmisoikeuksia. Henkilön yksityisyyden ja ihmisarvon kunnioittaminen on olennaista kaikissa suhteissa sekä Cybercomin sisällä että asiakkaiden, kumppaneiden ja muiden ulkopuolisten sidosryhmien kanssa.

Cybercomilla on luonnollisesti erityinen vastuu omista työntekijöistään. Kaikki kestävään kehitykseen liittyvät periaatteet ja kannat on määritelty yrityksen liiketoiminnan eettisissä ohjeissa, jotka ohjaavat työntekijöidemme käytöstä.

Kaikki työntekijät suorittavat verkkopohjaisia ​​koulutuksia korruption estämiseksi. Koulutus perustuu liiketoiminnan eettisiin ohjeisiin ja sisältää erilaisia ​​mahdollisia ongelmia, joista työntekijöiden on otettava kantaa.

Vuonna 2019 otimme käyttöön kanavan, jossa voi nimettömästi ilmoittaa rikkomuksista liittyen Cybercomin liiketoimintaetiikkaan. Raportit käsittelee ulkopuolinen osapuoli. Vuoden aikana ei ole raportoitu korruptiosta tai syrjinnästä.

Työhön liittyvään tietoturvaan ja tietosuojaan kuuluu kaikkien tietovarojen luottamuksellisuuden, tarkkuuden ja saatavuuden varmistaminen. Tietojen hallinta on aina toteutettava yksityisyyttä kunnioittaen ja yksityisyyden suojaa noudattaen.

Cybercom toimii järjestelmällisesti tietoturvan kanssa yrityksen tietoturva- ja tietosuojakäytännön politiikan mukaisesti. Työn tarkoituksena on suojata yritystä tahallisilta ja tahattomilta uhilta ja noudattaa sovellettavia lakeja, määräyksiä ja työntekijöiden ja asiakkaiden odotuksia.

Oikean turvallisuustason määrittäminen edellyttää hyväksyttävän riskialtistuksen määrittämistä, analyysin suorittamista ja sen perusteella tarvittavien organisatoristen ja teknisten turvatoimenpiteiden kuvaamista.

Kun GDPR tuli täysimääräisesti voimaan vuonna 2018, Cybercom otti käyttöön uuden turvallisuusorganisaation sekä uudet käytännöt ja ohjeet varmistaakseen ohjeistuksien noudattamisen ja suojaustason nostamisen. Sisäisen tietoturvaorganisaation ja tietoturva liiketoiminta-alueen välillä vahvistettiin osaamisen ja kokemusten jakamista vuoden aikana, jotka loivat lisäarvoa sekä Cybercomille että asiakkaillemme. Cybercomilla ei ollut asiakastietojen menetyksiä vuonna 2019.

Kaikkien Cybercomin toimittajien on allekirjoitettava toimittajien eettiset ohjeet, jotka ovat yhdenmukaisia olennaisilta osin Cybercomin liiketoiminnan eettisen ohjeistuksenkanssa, mukaan lukien ympäristöohjeet. Olemme korvanneet omat palvelinkeskuksemme pilvipalvelujen tarjoajilla kattaaksemme omat liiketoimintatarpeet, mikä on vähentänyt päästöjä dramaattisesti.

Koordinoimme toimistojen hankintoja keskittämällä ne muutamille toimittajille varmistaaksemme hyvät ympäristövaikutukset. Tuotteiden on oltava mahdollisimman ympäristöystävällisiä. Tähän sisältyy valmistusprosessi, materiaalivalinta, logistiikka ja työolot. Luotamme toimittajan ilmoittamiin ympäristövaikutuksiin ja työympäristöön. Emme suorita omia auditointeja toimittajillemme. Pyrimme valitsemaan myös tuotteita, jotka ovat kestäviä ajan mittaan siten, että esimerkiksi koko tuote tai osa siitä voidaan käyttää uudelleen.

100% Wind Power