YK:n Global Compact -aloite

Kestävän kehityksen toimintamme perustuu YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman 17 globaaliin tavoitteeseen sekä liiketoimintamme eettiseen ohjeistoon.

Cybercomin sosiaalisen vastuun aloitteet - ja näkemyksemme ihmiskunnasta, työoloista ja -ympäristöstä - perustuvat YK:n maailman laajuiseen Global Compact -sopimukseen, johon Cybercom kuuluu. Global Compact on ohjelma yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat osallistua kansainväliseen työhön 10 maailmanlaajuisen periaatteen mukaisesti, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työelämän standardeja, ympäristöä ja korruption vastaisuutta.

Lue lisää englanniksi: UN Global Compact Linkki toiselle sivustolle.

Cybercomin tulee toimia vastuullisesti kaikissa maissa ja kaikissa tilanteissa, joissa toimimme. Johto on määrittänyt vastuumme ja johtaa tekemistä. Painopiste on kestävässä liiketoiminnassa, sitoutuneissa työntekijöissä ja korkeassa etiikassa. Vastuutehtäviensä lisäksi vuosittain valittujen kestävän kehityksen lähettiläiden tiimi työskentelee yhdessä kestävän kehityksen johtajan Ingemar Janssonin kanssa laajentaakseen sisäisestä tietoa aiheesta ja edistääkseen kestävän kehityksen työtä operatiivisesti yrityksen eri alueilla. Tiimin työskentelyyn liittyvät vuosittaiset tavoitteet ja projektit hyväksytään yhdessä johdon kanssa jatkuvassa vuoropuhelussa.

Digitaalisesti yhteydessä oleva maailma vahvistaa ihmisiä, ympäristöä, yrityksiä ja yhteiskuntaa. Se lisää tiedonvaihtoa ja luo demokratioita yhteiskunnassamme - ja meistä kaukana olevissa yhteisöissä.


Ingemar Jansson, Head of Sustainable Strategy & Business Development