Verkkosivuston käyttöehdot

Tämän sivuston omistaa Cybercom Group AB (publ), 556544-6522 (“Cybercom”). Sivuston sisältö ja tavaramerkit ovat Cybercomin tai muiden oikeuksien omistajien omaisuutta.

Avaamalla ja käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt nykyiset sivustoon sovellettavat ehdot. Ehdot voivat muuttua, ja sinun vastuullasi verkkosivuston vierailijana on pysyä ajan tasalla mahdollisista muutoksista.

Käyttö

Tämän sivuston sisältöä ei saa käyttää ilman Cybercomin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Voit kuitenkin tallentaa rajoitettuja osia sivuston sisällöstä tietokoneellesi ja tuottaa myös paperikopioita verkkosivuston näistä rajoitetuista osista, jos se on omaa ei-kaupallista tarkoitustasi varten.

Kaikenlainen käyttö edellyttää, että tekijänoikeusilmoitus ja muut omistusoikeusilmoitukset säilytetään.

Tämän sivuston muu kuin yllä määritelty käyttö on kielletty ilman Cybercomin lupaa. Muun muassa on kiellettyä saattaa kaikki tai osittain sivuston sisältö julkisesti saataville Internetin avulla.

Jos haluat pyytää hyväksyntää tämän sivuston sisällön käyttämiseen, ota yhteyttä osoitteeseen info@cybercom.com

Tietoja linkittämisestä

Sinulla on oikeus linkittää tälle sivustolle seuraavin ehdoin: Linkitys on tehtävä suoraan verkkosivustolle ja verkkosivuston on aina avauduttava uudessa ikkunassa. Käytä niin kutsuttuja hypertekstilinkkejä. Älä käytä kehysratkaisuja. Sivuston sisältö on aina esitettävä erillisessä ikkunassa, ei koskaan toisen sivuston puitteissa. Linkitttämisen on oltava neutraalia. Linkittämistä ei pidä tehdä niin, että sivuston sisältöä voidaan ymmärtää väärin tai käyttää väärin. Sivuston sisältöä ei saa muuttaa.

Vastuuvapauslauseke

Cybercom pyrkii varmistamaan, että sivuston sisältö on paikkansapitävää ja että sivuston on saatavilla ja vapaa viruksista, haittaohjelmista ja vastaavista.

Cybercom ei kuitenkaan takaa, että tämän verkkosivuston tiedot ovat tarkkoja tai täydellisiä tai että sivusto on käytettävissä ilman viruksia, haittaohjelmia ja vastaavia.

Tämän sivuston käyttö on yksin omalla vastuullasi. Cybercom ei anna takuita eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat tai muuten liittyvät tämän sivuston käyttöön tai kyvyttömyyteen käyttää sitä.

Tämä sivusto voi sisältää linkkejä tai viittauksia kolmansien osapuolten ylläpitämiin verkkosivustoihin. Cybercom ei ole vastuussa toimitetusta sisällöstä tai henkilötietojen käsittelystä tällaisilla kolmansien osapuolten sivustoilla.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Sivustoa säätelee Ruotsin laki, lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia sääntöjä. Erimielisyydet ratkaisee Ruotsin yleinen tuomioistuin.

Richard Brolin

General Counsel

Varmista, että tietosi ovat oikein jokaisessa kohdassa.

Kiitos, viesti on lähetetty.