Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Laatupolitiikka

Johtavana IT-konsultointiyrityksenä asetamme asiakkaamme etusijalle. Pyrimme tulemaan tunnetuksi ensisijaisena toimittajana, joka auttaa asiakkaitamme hyödyntämään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Joka päivä kehitämme itseämme, osaamistamme, tarjoamaamme ja suhteitamme vahvistaaksemme kykyämme tulla asiakkaidemme luotetuksi kumppaniksi.

Olemme sitoutuneet tuottamaan korkealaatuisia palveluja, ratkaisuja ja tuotteita, jotka täyttävät sovellettavat vaatimukset ja palvelevat asiakkaitamme niin, että jokainen toimituksemme on hyvä referenssi tulevaisuuden liiketoiminnalle.

Asetamme sisäiset tavoitteemme tarpeeksi haastavalle tasolle ja pyrimme jatkuvasti ylittämään asiakkaidemme odotukset. Tavoitteidemme saavuttamiseksi arvioimme jatkuvasti saavutuksiamme ja suorituskykyämme löytääksemme mahdollisuuksia toimintatapojemme parantamiseksi.

Ympäristöpolitiikka

Kestävään kehitykseen keskittyvänä johtavana IT-konsultointiyrityksenä pyrimme tulemaan tunnetuksi ponnistuksistamme luoda parempaa ympäristöä. Uskomme, että merkittävin mahdollisuutemme muuttaa ympäristöä on kykymme vaikuttaa asiakkaisiimme ja tarjota innovatiivisia sekä ympäristöystävällisiä ratkaisuja, jotka edistävät yhteiskuntamme kestävää kehitystä.

Olemme luonnollisesti sitoutuneet noudattamaan sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Otamme vastuuta ympäristön suojelemisesta käyttämällä resursseja tehokkaasti sekä pyrkimällä jatkuvasti lisäämään tietoisuuttamme ja sitoutumistamme ympäristöasioihin.

Asetamme sisäiset tavoitteemme tarpeeksi haastavalle tasolle ja arvioimme jatkuvasti saavutuksiamme ja suorituskykyämme löytääksemme mahdollisuuksia toimintatapojemme parantamiseksi ja vähentääksemme entisestään negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Päivi Mönkkönen

Head of Marketing and Communications

Varmista, että tietosi ovat oikein jokaisessa kohdassa.

Kiitos, viesti on lähetetty.