Tietosuojaseloste

Työnhakijarekisteri

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24§

1. Rekisterinpitäjä

Cybercom Finland Oy
PL 13
33201 Tampere
Puhelin 010 4364 000

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Maria Hämäläinen
PL 13
33201 Tampere
Puhelin 010 4364 000

3. Rekisterin nimi

Työnhakijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Uusien työntekijöiden rekrytointiprosessi
Henkilötietolaki 8 § 5 kohta
Henkilötietolaki 13 § 1 momentti 2 kohta

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn työhakemus

 • henkilötiedot (nimi, syntymäaika)
 • yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • koulutus
 • työkokemus
 • osaaminen
 • kielitaito
 • lyhyt hakijan kirjoittama kuvaus hakijasta
 • muut mahdolliset hakijan ansioluetteloonsa kirjoittamat tiedot

Rekisteröidyn ansioluettelo

 • henkilötiedot (nimi, syntymäaika)
 • yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • koulutus
 • työkokemus
 • osaaminen
 • kielitaito
 • lyhyt hakijan kirjoittama kuvaus hakijasta
 • muut mahdolliset hakijan ansioluetteloonsa kirjoittamat tiedot

Ansioluettelon liitteet

 • työtodistukset
 • todistukset suoritetuista opinnoista
 • muut hakijan toimittamat liitteet

Henkilötunnus

 • Rekisterissä voi olla henkilötunnus osana työhakemusta tai ansioluetteloa, mikäli rekisteröity on sen oma-aloitteisesti antanut. Henkilötunnusta ei tiedustella ennen työsopimuksen allekirjoittamista.

Mahdollinen rekisteröidystä tehty valmennuskortti / soveltuvuusarvio

 • Rekrytointikonsultin soveltuvuusarvio, jossa rekrytointikonsultti arvio tekemiensä soveltuvuustestien ja haastattelujen perusteella rekisteröidyn soveltuvuutta työtehtävään.

Työsopimus

 • Työsopimuksen tiedot kuuluvat pääsääntöisesti työntekijärekisteriin.
 • Työsopimuksen henkilötunnusta käytetään työhönottoon liittyvässä lääkärintarkastuksessa rekisteröidyn yksilöimiseen.

Mahdollinen lääkärinlausunto

 • Työterveyslääkärin lausunto siitä, soveltuuko rekisteröity työtehtävään.
 • Huumausainetestiä koskeva todistus
 • Henkilötunnus

Mahdolliset haastattelijan tekemät muistiinpanot

 • Yleisiä päätelmiä rekisteröidyn soveltuvuudesta työtehtävään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity
Soveltuvuusarvioinnin tekevä rekrytointikonsultti
Työterveyslääkäri
Haastattelija

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteröidyn työhakemus ja ansioluettelo voidaan luovuttaa rekrytointikonsultille soveltuvuusarvion tekemistä varten. Tiedot luovutetaan sähköisesti. Rekisteröidylle kerrotaan tietojen luovuttamisesta.

Rekisteröidyn henkilötunnus ja yhteystiedot voidaan luovuttaa työterveyslääkärille rekisteröidyn yksilöimistä varten. Tiedot luovutetaan sähköisesti. Rekisteröidylle kerrotaan tietojen luovuttamisesta.

Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisiin muihin tarkoituksiin, mikäli rekisteröity on antanut yksiselitteisen suostumuksensa.

Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietolaki 8 § 1 momentti 7 k ja Henkilötietolaki 8 § 2 momentti

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

 • Rekisteriä pidetään yllä pääsääntöisesti sähköisesti. Manuaalista aineistoa voi syntyä esimerkiksi rekisteröidyn toimittamista manuaalisesta hakemuksesta, ansioluettelosta ja niiden liitteistä.
 • Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa osastolla, jolle pääsyä on rajoitettu sähköisin kulkuoikeuksin.

B. ATK:lle talletetut tiedot

 • Pääsy ja muutosoikeus ATK:n avulla talletettuihin tietoihin on niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat rekisterin tietoja tehtäviensä suorittamiseksi. Pääsy ja muutosoikeus on suojattu toiminto- ja ryhmäkohtaisin valtuuksin.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröity tai tämän asiamies voi milloin tahansa tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa.

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Tarkastuspyyntö osoitetaan:
Cybercom Finland Oy
Maria Hämäläinen

PL 13
33201 Tampere
Puhelin 010 4364 000

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

Oikaisupyyntö osoitetaan:
Cybercom Finland Oy
Maria Hämäläinen

PL 13
33201 Tampere
Puhelin 010 4364 000

Maria Hämäläinen

Head of HR

Varmista, että tietosi ovat oikein jokaisessa kohdassa.

Kiitos, viesti on lähetetty.