Här ska det bytas till en sökruta

Gör ditt examensarbete på Knowit i Stockholm

Knowit

Våra Makers of a Sustainable Future skapar morgondagens lösningar och gör företag och organisationer framgångsrika i den uppkopplade världen. Knowit är ett konsultbolag som jobbar med både helhetsåtaganden i egen regi och expertuppdrag ute hos våra kunder. Vi är ett av de ledande företagen inom Internet of Things, maskin-maskin kommunikation och mobilitet. Med en teknisk expertis och en spännande kundbas bygger vi hållbara och innovativa lösningar inför framtiden. 

Vem är du?

Vi söker studenter som läser till civilingenjör eller högskoleingenjör inom datateknik, mekatronik, elektroteknik, IT, teknisk fysik eller liknande och ska skriva examensarbete under våren 2022. Du har ett stort intresse för utveckling, innovation och hållbarhet. Som person är du kreativ, framåt och nyfiken på konsultyrket.  

 

Förslag på examensarbete 

Vi har flera områden som är intressanta för oss och där vi gärna vill ha in flera studenter, exempelvis inom områden som mekatronik, Internet of Things, Artificial Intelligence/Machine learning, V2X och telekommunikation.  

Examensarbete förslag:

Improving lifecycle of electronics

Utilizing machine learning to classify waste materials and help sort recyclable items

Sustainable agriculture using AI for target treatment of growth agents

Smarter buildings with ML

Energy forecasting with ML - predict the share of renewable energy within the Swedish energy mix

Software based resource usage determination

Trajectory planning for autonomous drones

3D Perception, Localization and Mapping

Air quality monitoring

Automatic lights

Underwater sound pollution

Mitigation of sensor data errors

Förslagen är till för inspiration, det slutliga projektet bestäms i samråd med din handledare på skolan samt din handledare på Knowit. Om du har ett brinnande intresse för något av ovanstående diskuterar vi gärna fortsatta valmöjligheter med hjälp av era förslag, idéer och tankar. Innovation är något vi starkt uppmuntrar!

  

Vi erbjuder 

Som student på Knowit kommer du få en unik inblick i konsultbranschen samt värdefull arbetslivserfarenhet där du får omsätta dina teoretiska studier till praktisk handling. Du får möjlighet att sitta på ett kontor i Kista där du får ta del av alla de förmåner vi erbjuder, till exempel lunchföreläsningar, nätverkskvällar och spännande workshops. 
Var: Kista kontor 2 dagar i veckan, resten fritt hemma eller på plats.
Omfattning: 30 HP, med chans till heltidsanställning efteråt.
När: Våren 2022, flexibelt startdatum i januari.
Ersättning: 30000 SEK efter avklarad kurs.

  

Din ansökan 

I din ansökan vill vi ha CV och en motivering kring varför du vill göra ditt ex-jobb på Knowit och vad du skulle vilja göra/skriva om. Om ni är flera som vill skriva examensarbetet tillsammans skall även det framgå. Vid frågor vänligen kontakta Bartosz Libner (bartosz.libner@knowit.se)

 

-----English below------

 

Knowit

Our Makers of a Sustainable Future creates the solutions of tomorrow and makes companies and organisations successful in the connected world. Knowit is a consultant company that works both with complete solutions in house and expert commissions at customers. Knowit Connectivity mostly offer in house solutions and is focused on Embedded Systems and Machine Learning solutions. We are one of the leading companies within Internet of Things, machine-machine communication and telecom. We build innovative and sustainable solutions for the future with our technical expertise and exciting customer base. 


Who are you?

We search students in data science, mechatronics, IT, Embedded Systems or similar that will write their final thesis project during the spring 2022. You have an interest for development, innovation and sustainability. As a person, you are creative, driven, and curious about being a consultant.


Thesis proposals

We have a multitude of areas which are of interest to us, for example back-end development, mechatronics, IoT, AI, V2X, and telecom. The proposals listed above are only for inspiration, the scope of the actual project is decided together with the supervisor from the school and your supervisor at Knowit. If you are passionate about anything else in the relevant areas we would like to discuss it further. Innovation is something we strongly encourage!


We offer

As a student at Knowit, you will get a unique insight into the consulting industry as well as valuable work experience where you get to turn your theoretical studies into practical action. You will have the opportunity to sit in an office in Kista where you get to enjoy all the benefits we offer, such as lunch lectures, network evenings and exciting workshops. 
Where: Office in Kista 2 days a week, 3 days flexible.
Scope: 30 ECTS, with chance for full time employment afterwards.
When: Spring 2022, flexible start date in January.
Compensation: 30000 SEK after completed course.

 

Your application

We would like your CV, a motivation for why you want to do your thesis at Knowit, and a short description of what you would like to write about included in your application. If you want to write your thesis together with someone else this should also be clear in the application. If you have any questions, please contact Bartosz Libner (bartosz.libner@knowit.se)

 

Are you who we are looking for?

Send in your application today!