Här ska det bytas till en sökruta

EKG procesów

Procesy stanowią podstawę dla każdej biznesowej zmiany i wprowadzonej innowacji. Pozwalają nie tylko weryfikować czy realizowane są cele, osiągane wyniki, ale także dają poczucie stabilności i bezpieczeństwa – zarówno klientom, jak i ich pracownikom.

Dzięki jasnym i przejrzystym procesom, budowanym w duchu klientocentryczności oraz cyfryzacji możliwe jest osiągnięcie znaczących oszczędności oraz zagwarantowanie najwyższej jakości usług czy produktów, które ostatecznie firma dostarcza do swoich klientów i partnerów.

Rozwiązanie? EKG Procesów, czyli szybka analiza „as is” oraz „to be”

EKG procesów to autorska metoda Cybercom Poland, pozwalająca nie tylko zweryfikować procesy pod kątem dokumentacji i procedur, ale całościowego spojrzenia na proces jako narzędzie do osiągania konkretnych celów biznesowych w całej organizacji.

W analizie wnikamy w każdą płaszczyznę procesową – od czynności wykonywanych przez użytkowników, aż po analizę przepływu danych pomiędzy systemami biorącymi udział w procesie.

W trakcie współpracy weryfikujemy dokumentację, procedury pracy, przeprowadzamy ankiety i wywiady z użytkownikami oraz klientami biorącymi udział w procesie. A wszystko po to, żeby przygotować szczegółowy raport, w którym wskazujemy luki, błędy oraz wszelkie nieefektywne elementy wraz z rekomendacjami dotyczącymi zmian i usprawnień. Czyli to, co niezbędne, aby świadomie wdrażać nowe procesy.

Podczas pracy wykorzystujemy techniki i narzędzia z różnych metodyk projektowych oraz procesowych takich jak: Lean, Design Thinking, Kanban.

Analiza procesu biznesowego przebiega według 4-etapowego planu:

  • Identyfikacja procesu - wysokopoziomowa analiza procesów, produktów i usług firmy w celu zidentyfikowania dokładnego zakresu badania.
  • Zbieranie informacji - szeroka analiza biznesowa oraz systemowa każdej płaszczyzny badanego zakresu.
  • Analiza „As-Is” - priorytetyzacja oraz warsztaty umożliwiające wskazanie celów i kierunku zmian. Efektem jest szczegółowy raport opisujący obecny stan w firmie.
  • Plan „To-be” - ostatnim etapem jest przygotowanie celów i kierunku zmian. Tworzymy wspólnie z klientem roadmapę będącą spisem wszystkich aktywności koniecznych do podjęcia w celu zbudowania nowych rozwiązań. Szczególny nacisk kładziemy na iteracyjność, czyli tak zwane Quick Wins – proste dla organizacji optymalizacje, których efektywność gwarantuje odczuwalne zmiany.


Spotkania, warsztaty, a także wywiady prowadzone są w pełni online, co daje nam elastyczność i pozwala oszczędzać czas.

Chesz porozmawiać o badaniu skuteczności procesów w Twojej organizacji? Jesteśmy do dyspozycji!

Udostępnij

Przemysław Koper

Business Development Director

Upewnij się, że wszystkie dane są uzupełnione poprawnie

Dziękujemy, Twoja wiadomość została przesłana