Transformacja cyfrowa
i wdrożenie

Technologia to dla firm – niezależnie od ich wielkości – szansa na wymyślenie na nowo sposobu prowadzenia działalności i obsługi swoich klientów końcowych. Oczywiście, łatwiej to powiedzieć niż zrobić, w rzeczywistości wiele firm ma trudności z poradzeniem sobie ze zmianami. Częściej niż rzadziej brakuje im sprawności, by przejść pełną transformację cyfrową, a to zagraża przewadze konkurencyjnej.

Transformacja cyfrowa to innowacyjny proces, podczas którego organizacja może przekształcić lub zoptymalizować swoją działalność, propozycję wartości, model biznesowy lub modele operacyjne tak, by wykorzystać technologie cyfrowe dla swojej korzyści. Zarówno wyniki, jak i czynniki napędzające ten proces są liczne i unikalne.

Obejmują one (ale nie ograniczają się do):

 • Wyjaśnienie ról i obowiązków w organizacji, aby lepiej wykorzystać możliwości cyfrowe
 • Stworzenie biznesu, który dzięki technologiom takim jak chmura, AI czy IoT będzie mieć znaczny wpływ na rynek
 • Przejście od produktów do usług lub nowych modeli biznesowych
 • Stymulowanie innowacji - szybsze i lepsze usługi oraz produkty na rynku
 • Wypracowanie zwinnego podejścia w biznesie, co pozwala czerpać większe korzyści z inwestycji cyfrowych
 • Budowanie ekosystemów cyfrowych i poznawanie nowych sposobów pracy

Istnieje niezliczona ilość narzędzi i rozwiązań, które pomagają firmom spełniać najnowsze standardy i wymagania branżowe. Jednak udana transformacja cyfrowa to nie tylko narzędzia. Musi być ona napędzana wartościami współdzielonymi w całej organizacji.

W ciągu ostatnich dwóch dekad firma Cybercom, pomagając różnym typom organizacji przyjąć właściwe podejście i metodologię, aby przejść udaną transformację cyfrową, zdobyła rozległe doświadczanie we wspieraniu tego procesu.

Jak firma Cybercom podchodzi do Twojej transformacji?

Mimo że każdy proces transformacji cyfrowej jest wyjątkowy, można go wpisać w trzyetapową metodologię:

 • Faza oceny
 • Faza definiowania projektu
 • Faza transformacji

Cybercom zapewni Ci zespół doradczy z kompetencjami pozwalającymi zrozumieć nie tylko ogólny obraz Twojego biznesu, ale też wykorzystywaną zarówno teraz, jak i w przyszłości technologię – wszystko po to, żeby zmapować i umożliwić konkretne, pragmatyczne zmiany.

Analizujemy Twoją obecną sytuację.

Aby zapewnić usługę dostosowaną do Twoich potrzeb i celów biznesowych, nasi wewnętrzni eksperci przeanalizują bieżącą sytuację Twojej organizacji i ogólną dojrzałość cyfrową. Aby to zrobić, skupiamy się na następujących kwestiach:

 • Twoja świadomość sytuacyjna: Zmiany nie są naturalne ani łatwe do zaakceptowania. Ten krok pomaga naszym ekspertom przewidzieć, z jakim oporem spotkasz się na początku swojej podróży do cyfrowej transformacji. Ocenimy, jak rozumiesz otoczenie Twojej firmy, związane z nim wyzwania i możliwości, a także oczekiwania klientów. Innymi słowy, czy jesteś w stanie wprowadzać innowacje, kreować nowe pomysły i rozwijać swoją firmę?
 • Twoja strategiczna dojrzałość: ta druga kwestia pomaga nam ocenić, jak dobrze Twoi interesariusze rozumieją możliwości biznesowe, jakie daje transformacja cyfrowa - ile mogą na niej skorzystać oraz czy mają środki, aby zaplanować i zrealizować długoterminową strategię.
 • Twoja zdolność do wykonania: ten etap oceny daje nam obraz Twoich istniejących zasobów i możliwości w zakresie realizacji udanych projektów cyfrowych.

Razem zaplanujemy Twoją transformację cyfrową.

Na tym etapie upewniamy się, że wyniki naszej wstępnej oceny są adekwatne do złożoności Twojego biznesu na różnych poziomach.

Dopasowanie to powinno dotyczyć czterech warstw:

 • Kultura: efektywna transformacja cyfrowa zaczyna się od zmiany kulturowej. Razem stworzymy plan, który pozwoli krok po kroku gładko przeprowadzić Twoją organizację przez cyfrową zmianę.
 • Strategia: Kluczowi interesariusze muszą rozumieć wartość zmian, które nadchodzą.
 • Struktura: Organizacja struktury stanowisk, podział ról i odpowiedzialności muszą wspierać Twój wysiłek dążenia do transformacji cyfrowej.
 • Zdolność: Musimy wypracować wspólne zrozumienie wewnętrznych zdolności Twojej firmy do wdrażania zróżnicowanych projektów cyfrowych.

Wspólnie wdrożymy Twój stworzony na miarę plan transformacji cyfrowej.

Choć każda transformacja cyfrowa jest unikalna, łączy je jedna zasada: to Ty musisz być motorem zmian.

Możesz na nas liczyć - w tym czasie wesprzemy Twoją organizację (i wykonamy technologiczną część zadania). Oferujemy praktyczne, sprawdzone podejście i podejmujemy konkretne kroki, by zredukować napięcie towarzyszące zmianie sposobu myślenia.

Poprowadzimy Cię w podróży do transformacji cyfrowej. Od oceny bieżącej sytuacji do wdrożenia planu, nasi eksperci będą Ci towarzyszyć, by upewnić się, że zmiany są wdrażane skutecznie i z korzyścią dla rozwoju Twojego biznesu.

Udostępnij

Przemysław Koper

Business Development Director

Upewnij się, że wszystkie dane są uzupełnione poprawnie

Dziękujemy, Twoja wiadomość została przesłana