O Cybercom

Od 1 lipca Cybercom jest częścią Knowit.

O Knowit

Jesteśmy konsultantami ds. cyfryzacji i skandynawską potęgą w obszarze cyfrowych modeli biznesowych przyszłości. Naszą wizją jest stworzenie zrównoważonego i humanitarnego społeczeństwa poprzez cyfryzację i innowacje. Knowit wspiera swoich klientów w transformacji cyfrowej i wyróżnia się na tle innych firm doradczych poprzez swoją zdecentralizowaną organizację i zwinne metody pracy w ramach zadań dla klientów. Operacje są podzielone na cztery obszary biznesowe – Solutions, Experience, Connectivity i Insight – które oferują usługi w zakresie tworzenia systemów na zamówienie, cyfrowych doświadczeń klientów, internetu rzeczy, chmury, cyberbezpieczeństwa i doradztwa w zakresie zarządzania. W projektach klientów często łączymy kompetencje z kilku obszarów biznesowych.

Firma Knowit została założona w 1990 roku i po przejęciu Cybercom 1 lipca 2021 roku zatrudnia około 3800 pracowników, głównie w krajach skandynawskich, ale także w Polsce i Niemczech. Fuzja z Cybercom stworzyła nowe możliwości podejmowania większych i bardziej złożonych zadań, głównie w sektorach przemysłu, technologii i telekomunikacji. Ponadto tworzona jest jeszcze silniejsza platforma, z której oferujemy rozwiązania cyfrowe dla wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem społeczeństwa.

Knowit AB (publ) jest notowana na giełdzie od 1997 roku i jest obecnie notowana na Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Więcej informacji na temat Knowit można znaleźć na stronie knowit.eu External link..

Makers of tomorrow

Inkubator biznesu LEAD i Cybercom stworzyły model pozwalający maksymalizować pozytywy wpływ innowacyjnych ekosystemów na klimat.

Houdini, we współpracy z Cybercom wypuścił swoją pierwszą publikację „Regenerative Lifestyles”, w którym podpowiada innym biznesom holistyczną formułę, dzięki której mają szansę zostać dostawcami rozwiązań dla bardziej zrównoważonego, post-covidowego świata.

Usługi chmurowe przyniosły nam nowe zlecenia od m.in.:

 • Valmet – Cybercom został głównym partnerem Valmetu I dostawcą rozwiązań Amazon Web Services (AWS) – od rozwoju do VMware Cloud w AWS.
 • Światowy lider wśród dostawców usług ICT – pomagamy tworzyć nowe oblicze komunikacji.

Naszym ekspertom od IT security zaufali tacy klienci jak:

 • Światowy lider wśród dostawców usług ICT – pomagamy tworzyć nowe oblicze komunikacji.
 • Szwedzka Agencja Kredytów Eksportowych.

Cybercom wygrał wiele umów ramowych, między innymi z:

 • Szwedzką Agencją Zdrowia Publicznego (Folkhälsomyndigheten)
 • Szwedzkim Zarządem Finansów Studenckich (CSN)
 • SIDA
 • Szwedzką Radą Badawczą (Vetenskapsrådet)
 • Szwedzkimi Usługami Bezpieczeństwa (Säkerhetspolisen)
 • SPV (Statens tjänstepensionsverk)
 • Yle (fińską firmą mediową)
 • Miastem Helsinki
 • Władzamy zarządzającymi energią w Finlandii (zajmującą się regulacją i nadzorem rynku energetycznego)
 • Elenia (dystrybucja elektryczności i ogrzewania)

Cybercom opublikował swój 10. Raport Sustainability.

Cybercom - w ramach kontynuacji swoich wysiłków na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu 1.5°C - przedłożył swoje oparte o wiedzę naukową cele redukcji emisji inicjatywie SBTi (Science Based Targets initiative) do oficjalnej walidacji.

Cybercom dołączył do inicjatywy Exponential Roadmap*, która opublikowała 1.5°C Business Playbook. Tym samym podkreślamy, że nieustannie chcemy wspierać naszych klientów w integrowaniu celów klimatycznych z ich strategią biznesową i wysiłkami cyfryzacyjnymi.

W oparciu o 1.5°C Business Playbook, Cybercom także wprowadził oparty na 4 filarach model transparentności, który ilustruje nasze ambicje, strategie i postęp.

Cybercom wprowadził nowy wskaźnik KPI mierzący poczucie możliwości i sprawczości w podejmowaniu kroków w kierunku zrównoważonego jutra na ich stanowisku (wsparcie 17 Celu Zrównoważonego Rozwoju).

Cybercom stworzył szkolenie ze zrównoważonej cyfryzacji i jako jeden z pierwszych w swojej branży przeszkolił w tym zakresie wszystkich swoich pracowników, wspierając ich poczucie sprawczości w tworzeniu nowego jutra. Jak dotąd szkolenie zwieńczone dyplomem wystawionym przez KTH Królewski Instytut Technologiczny ukończyło przeszło 1000 konsultantów Cybercom.

Klienci Cybercom w ankiecie badającej poziom ich satysfakcji, przyznali organizacji rekordowe wyniki. Wskaźnik zadowolenia klientów wyniósł 83, czyli o 17 punktów powyżej średniej w branży. Klienci potwierdzili także, że postrzegają Cybercom jako dostawcę rozwiązań o pozytywnym wpływie na zrównoważony rozwój.

Cybercom był jednym z czterech głównych partnerów Women in Tech 2020.

Bazując na misji Innovations Net-Zero Compatible Innovations Initiative, Cybercom pomógł RISE i Climate KIC uruchomić projekt “Covid-19 responses for Climate Transformation”, który ma zainspirować nowe, kompatybilne z ambicją 1.5°C, ścieżki dla biznesu.

CEO Niklas Flyborg wziął udział w skierowanym do sektora prywatnego forum Global Compact.

Cybercom oraz CEO Niklas Flyborg otrzymali zaproszenie od szwedzkiej Ministerki Handlu Międzynarodowego, Anny Hallberg, do udziału w spotkaniu w ramach inicjatywy #DriveforDemocracy prowadzonej przez szwedzką Foreign Service.

Cybercom zdobył kompetencję AWS Migration.

Cybercom nabył firmę Solutive i połączył z nią operacje w Finlandii.

1995

Konultanci IT Per Bergström and Pekka Seitola zakładają firmę Cybercom.

Cybercom's founders.

1996

Cybercom otwiera biuro w Sztokholmie, a wśród pierwszych klientów znajduje się Telia.

1999

Cybercom pracuje z usługami mobilnymi. W grudniu 1999 firma znajduje się na liście O sztokholmskiej giełdzie papierów wartościowych.works with mobile services.

2000

Cybercom skupia sie na usługach dla branż telekomunikacyjnej i finansowej.

2001

Cybercom wchodzi na rynek w Danii.

2002

Cybercom nabywa Stratum Project Management i tym samym pojawia się na rynku w UK. Firma zdobywa znaczący globalny kontrakt uwzględniający odpowiedzialność za obsługę aplikacji dla portalu Sony Ericsson.

2003

Cybercom nabywa Consafe Infotech i tym samym zabezpiecza swoja silną pozycję usługodawcy w branży telekomunikacyjnej w regionie Öresund. W procesie tej fuzji, J Christer Ericsson (JCE Group AB) staje się głównym akcjonariuszem Cybercom.

2004-2005

Cybercom nabywa Netcom Consultants, dzięki tej fuzji otwiera biuro w Singapurze oraz dodaje do portfolio dwóch dużych międzynarodowych kilentów, Millicom oraz Tele2.

2004

Firma zostaje partnerem w unijnym projekcie badawczym Wspieranie innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w branży usług mobilnych i dostaw aplikacji („SIMS”) w zakresie rozwoju usług mobilnych i aplikacji 3G.

2006

Cybercom zakłada spółkę joint venture w Bombaju w Indiach wraz z indyjską firmą Datamatics. W grudniu 2006 r. Cybercom kończy działalność w Norwegii.

2007

Cybercom przejmuje działalność auSystems w Szwecji, Danii i Polsce. Przejęcie ponad dwukrotnie zwiększa sprzedaż i liczbę pracowników Cybercom. Cybercom przejmuje również firmę Varchar, która zatrudnia około 25 pracowników w regionie Öresund.

2008

Cybercom przejmuje fińską firmę Plenware, która w momencie przejęcia zatrudnia około 550 pracowników i prowadzi działalność w Finlandii, Estonii, Rumunii i Chinach. Cybercom pozyskuje również konsultanta ds. bezpieczeństwa, firmę Nexus Consulting, która oferuje kluczowe doświadczenie w dziedzinie security. W tym roku Cybercom otwiera biuro w Chengdu w Chinach i biuro sprzedaży w Dubaju. W październiku Cybercom sprzedaje operacje w Wielkiej Brytanii.

2009

W 2009 r. Wdrażany jest program środków, który kosztował 28 mln SEK, aby dostosować się do słabszej działalności gospodarczej w Szwecji i Finlandii. Firma dokonuje również utraty wartości firmy w wysokości 200 mln SEK w Cybercom Finland i 80 mln SEK w Cybercom Sweden. Następnie przeprowadza emisję praw w wysokości około 100 milionów SEK.

2010-2011

Prowadzona jest utrata wartości niematerialnych i prawnych związanych z Plenware Oy w wysokości 151 mln SEK. Działalność operacyjna w Pekinie w Chinach zostaje zamknięta, podobnie biuro sprzedaży w San Jose w USA. Restrukturyzacja jest przeprowadzana kosztem 28 mln SEK w połączeniu z cięciami w Finlandii, Rumunii i Chinach.

2010

Niestabilny rynek zmusza Cybercom do uszczuplenia swoich zdolności near-shore i zamknięcia działalności w Estonii. Restrukturyzacja działalności w południowej Szwecji jest przeprowadzana kosztem 18 milionów SEK.

2012

Przyjęto nową strategię, z naciskiem na rentowność zamiast wzrostu i region skandynawski jako rynek krajowy. Ponadto Polska, Indie i Singapur to międzynarodowe centra eksperckie, które zarówno wspierają skandynawski biznes, jak i reprezentują ich własne specjalistyczne firmy. Cybercom sprzedaje swoją pozostałą działalność w Chinach i inicjuje likwidację swojej działalności w Rumunii. Zarząd podejmuje decyzję o nowej emisji praw w ramach nowego rozwiązania finansowego.

UN Secretary-General Ban Kimoon visited Cybercom together with Swedish Prime Minister Fredrik Reinfeldt.

2014

Cybercom w dalszym ciągu umacnia swoją pozycję w dziedzinie bezpieczeństwa i zostaje zaangażowany przez Szwedzki Urząd Podatkowy i Fińskie Centrum Ewidencji Ludności w rozwój krajowych usług identyfikacji obywateli w Szwecji i Finlandii.

Ericsson powierza firmie Cybercom zadanie dostarczenia kilku nowych zespołów zwinnych, co prowadzi do otwarcia nowego biura w Kista.

Cable & Wireless Communications wybiera firmę Cybercom do kilku zadań związanych z zarządzaniem łącznością dla sieci komórkowych na Karaibach.

Sekretarz generalny ONZ Ban Kimoon odwiedza Cybercom wraz z premierem Szwecji Fredrikiem Reinfeldtem i ministrem ds. Migracji Tobiasem Billströmem, aby omówić kwestie migracji, technologię i zrównoważony rozwój. Firma Cybercom zostaje również zaproszona do udziału w szczycie klimatycznym ONZ w Nowym Jorku, aby omówić innowacyjne technologie jako narzędzia zapewniające zrównoważoną przyszłość.

2015

Główny właściciel JCE Group wspólnie z Tequity AB składa ofertę, która zostaje zaakceptowana przez ponad 96% akcjonariuszy, w związku z czym spółka zostaje wycofana z giełdy w grudniu 2015 roku.

Cybercom is a ambitious climate leader.

2015-2019

W lutym 2019 Formica Capital zostaje nowym akcjonariuszem kontrolnym Cybercom. W nowej strukturze własności Formica Capital posiada 51 procent udziałów. Grupa JCE posiada 41 procent, Tequity około 6 procent, a dyrektor generalny Niklas Flyborg około 2 procent. Formica Capital została założona w 2018 roku i dokonuje inwestycji, w których oprócz zysków ważne są również korzyści społeczne. Właścicielem firmy jest rodzina Olsson Eriksson.

Przemysław Koper

Business Development Director

Upewnij się, że wszystkie dane są uzupełnione poprawnie

Dziękujemy, Twoja wiadomość została przesłana