Polityka prywatności​

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sposób opisany poniżej jest Cybercom Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub inna spółka z grupy Cybercom wymieniona tutaj External link., która jest stroną umowy świadczenia lub otrzymywania usług lub podmiotem, z którym się kontaktowano („Cybercom” lub „my”).

Dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszej polityki.

Strona www.cybercom.com

Cybercom dba o ochronę danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę. Odpowiadamy za to, żeby dane osobowe gromadzone przez nas na tej stronie były wykorzystywane wyłącznie zgodnie z zamierzonym celem. Chronimy je przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana pytanie lub prośbę może wiązać się z koniecznością uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, takich jak imię i nazwisko lub adres email. Wykorzystujemy te dane, żeby się z Panią/Panem kontaktować.

Dane osobowe są przez nas gromadzone i przetwarzane, również jeżeli zdecyduje się Pani/Pan na dobrowolne wypełnienie ankiety.

Dane osobowe podawane w zakładce Wydarzenia są wykorzystywane do zarządzania zapisami na wydarzenia oraz wysyłania zaproszeń na wydarzenia w przyszłości. Jeżeli nie chce Pani/Pan już otrzymywać takich zaproszeń, możesz przesłać nam odpowiednie pisemne powiadomienie.

Kiedy odwiedza Pani/Pan niniejszą stronę, przypisany Pani/Panu adres IP jest automatyczne rejestrowany a następnie wykorzystywany do pomiaru schematów poruszania się w obrębie strony oraz statystyk. Adres IP nie jest przechowywany na poziomie indywidualnym.

Komu przekazujemy dane osobowe?

W celu realizacji celów, możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe naszym podwykonawcom przetwarzania danych. Tacy podwykonawcy świadczą usługi przechowywania, usługi reklamowe, jak również usługi diagnostyki oraz naprawy błędów pojawiających się na naszej stronie.

Dane osobowe mogą być również ujawniane podwykonawcom, z których usług Cybercom korzysta, na przykład w zakresie rozsyłania zaproszeń.

Dane osobowe mogą być przekazywane spółkom z Grupy Cybercom External link. wskazanym tutaj External link..

Dane osobowe mogą być ujawniane policji i innym organom, pod warunkiem, że Cybercom jest zobowiązany do ich ujawnienia na mocy przepisów prawa lub decyzji uprawnionego organu.

Niektórzy z podwykonawców przetwarzania mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Jednakże, dane będą przekazane poza EOG wyłącznie, jeżeli istnieją podstawy prawne takiego transferu, np. w formie (i) zawarcia standardowych klauzul ochrony danych UE, albo (ii) zapewnienia, że kraj, do którego dane są przekazywane posiada odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, albo (iii) w przypadków przekazywania danych i ich przetwarzania w USA, zapewnienia, że podmiot odbierający posiada certyfikację Programu Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA administrowanego przez Administrację Handlu Międzynarodowego Amerykańskiego Departamentu Handlu.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania oraz okres przechowywania danych

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celach określonych poniżej oraz zgodnie z podstawami prawnymi wskazanymi poniżej. Nie wykorzystujemy Pani/Pana danych osobowych w żadnym celu, który byłby niezgodny z celami określonymi poniżej. Ponadto, wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie przez okres wskazany w prawej kolumnie, a po jego upływie Pani/Pana dane zostają usunięte.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania

W przypadku uzyskania danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie albo prośbę, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na takie pytanie lub prośbę.

W przypadku dobrowolnego podania danych osobowych wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystanie ich w celach określonych w kolumnie po lewej.

Usuwamy dane osobowe raz do roku.


Zgodę można cofnąć w dowolnym czasie.

W przypadku wypełnienia przez Panią/Pana ankiety, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu analizy odpowiedzi/wyników oraz ulepszania naszych usług w oparciu o te odpowiedzi/wyniki.

W przypadku dobrowolnego udziału w ankiecie wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach określonych w kolumnie po lewej.

Usuwamy dane osobowe raz do roku.


Zgodę można cofnąć w dowolnym czasie.

W przypadku podania przez Panią/Pana danych osobowych w zakładce Wydarzenia, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu zarządzania zapisami na wydarzenia.

W przypadku dobrowolnego podania danych osobowych wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach określonych w kolumnie po lewej.

Usuwamy dane osobowe raz do roku.


Zgodę można cofnąć w dowolnym czasie.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe gromadzone podczas wizyt na www.cybercom.com w celu ulepszania naszej strony. Wykorzystujemy pliki cookie osób trzecich w celu poprawiania jakości korzystania z naszej strony.

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ulepszaniu naszej strony i usług. Więcej informacji znajduje się poniżej w sekcji „Pliki Cookie”.

Więcej informacji znajduje się poniżej w sekcji „Pliki Cookie”.

Przetwarzamy dane osobowe przekazane nam od naszych klientów i partnerów, a także dane osób kontaktujących się z nami lub naszym personelem w korespondencji e-mail w celu świadczenia usług, prowadzenia korespondencji biznesowej lub w przypadku kontaktu z potencjalnymi klientami.

W celu zawarcia lub wykonania umowy, spełnienia obowiązków prawnych lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu komunikacji biznesowej, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przechowujemy Pani/Pana dane tak długo, jak jest to potrzebne do realizacji naszych zobowiązań umownych wobec Pani/Pana, a także tak długo, jak jest to wymagane przepisami prawa albo konieczne do realizacji innych prawnie uzasadnionych celów.

W zakresie anonimizacji Pani/Pana danych osobowych w celu opracowywania anonimowych i zbiorczych danych dotyczących poruszania się na naszej stronie (w tym dla celów analizy sposobów korzystania przez użytkowników z naszych stron poprzez monitorowanie wyświetleń stron, przepływu ruchu, wyszukiwanych terminów oraz przekierowań) w celu ulepszania naszej strony.

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na tworzeniu anonimowych statystyk dotyczących użytkowników. Po przeprowadzeniu anonimizacji Pani/Pana danych osobowych, nie będą one już uznawane za dane osobowe w rozumieniu przepisów prawa.

Jeżeli udzieli nam Pani/Pan oddzielnych zgód, będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu marketing bezpośredniego i przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

Przetwarzamy dane na podsatwie udzielonej przez Paią/Pana zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez kontakt na adres:


DPM@cybercom.com

Przechowujemy Pani/Pana dane tak długo, jak jest to niezbędne dla celów ich zebrania, jednakże nie dłużej niż do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie.

 

Informujemy, że podane powyżej okresy przechowywania nie mają zastosowania w zakresie, w jakim Cybercom jest zobowiązany do przechowywania Pani/Pana danych osobowych (w całości lub w części) przez określony czas na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują mi jako osobie fizycznej?

Co do zasady, zgodnie z przepisami przysługują Ci następujące podstawowe prawa:

 • Prawo dostępu: prawo dostępu do swoich danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania danych: prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): w pewnych okolicznościach (w tym w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody), przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od nas usunięcia Pani/Pana danych. Proszę pamiętać, że to prawo nie jest bezwarunkowe. Dlatego, próba skorzystania z tego prawa może nie doprowadzić do podjęcia przez nas działań.
 • Prawo sprzeciwu: wobec niektórych działań z zakresu przetwarzania podejmowanych przez nas w stosunku do Pani/Pana danych osobowych, takich jak przetwarzanie danych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Prawo sprzeciwu stosuje się również do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: w pewnych okolicznościach przysługuje Pani/Panu prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Proszę pamiętać, że to prawo nie jest bezwarunkowe. Dlatego, próba skorzystania z tego prawa może nie doprowadzić do podjęcia przez nas działań.
 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych (albo przekazania ich bezpośrednio innemu administratorami danych) w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Pliki cookie

Na naszych stronach wykorzystujemy pliki cookie. Cookie to niewielki plik tekstowy, który jest umieszczany na komputerze użytkownika, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu podczas odwiedzin na naszej stronie. Pliki cookie ułatwiają dostawcom strony rozpoznanie urządzenia podczas kolejnej wizyty na ich stronie. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe.

Większość przeglądarek internetowych przyjmuje pliki cookie automatyczne, ale można zmienić ustawienia w tym zakresie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, żeby Pani/Pana dane osobowe były przechowywane przez pliki cookie, możliwe jest takie skonfigurowanie swojej przeglądarki, żeby powiadamiała Panią/Pana o otrzymaniu każdego pliku cookie. W ten sposób może Pani/Pan za każdym razem zdecydować, czy chce zaakceptować plik cookie czy nie. Jeżeli w ogóle nie wyraża Pani/Pan zgody na otrzymywanie plików cookie, należy ustawić swoją przeglądarkę tak, żeby automatycznie nie przyjmowała plików cookie. Jednakże, proszę mieć świadomość, że pliki cookie mogą być niezbędne do wyświetlana pewnych funkcji i odmowa ich przyjęcia może ograniczyć funkcjonalność naszej strony.

Pani/Pana przeglądarka powinna zawierać dokładne instrukcje odnośnie do tego, w jaki sposób można kontrolować przyjmowanie plików cookie.

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookie. Pierwszy przechowuje plik na komputerze użytkownika przez dłuższy okres czasu. Ten typ plików cookie jest wykorzystywany, na przykład w zakresie funkcji, które pokazują użytkownikowi, co się zmieniło na stronie od jego ostatniej wizyty. Drugi rodzaj plików cookie to cookie sesyjne, które są tymczasowo przechowywane w pamięci komputera użytkownika w czasie, kiedy użytkownik przegląda stronę. Sesyjne pliki cookie są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki lub niedługo później.

Nasza strona wykorzystuje również pliki cookie, które są generowane przez produkty i usługi osób trzecich wykorzystywane na stronie, w tym następujące narzędzia i produkty.

Google Analytics:

Cybercom wykorzystuje Google Analytics jako narzędzie do analizy statystyk stron internetowych. Narzędzie to przechowuje pliki cookie na Pani/Pana komputerze. Dane gromadzone przez Google Analytics są wykorzystywane w celu lepszego zrozumienia osób odwiedzających naszą stronę oraz sposobu, w jaki sposób z niej korzystają.

Pliki cookie Google Analytics, domena: google-analytics.com

 • __utma
  Stały plik cookie, który jest wykorzystywany do obliczania liczby poszczególnych odwiedzających stronę. Przechowuje on informacje dotyczące liczby wizyt, czasu pierwszej wizyty, poprzedniej wizyty oraz kiedy rozpoczęła się bieżąca wizyta, jak również dotyczące czasu ostatniej interakcji ze stroną. Niektóre z informacji są aktualizowane przy każdej odsłonie strony. Wygasa po dwóch latach od dodania lub ostatniej aktualizacji.
 • __utmb
  Plik cookie sesyjny, który jest wykorzystywany do obliczania liczby odwiedzin na stronie. Przechowuje on unikalny numer, informacje dotyczące liczby zakładek przeglądanych podczas bieżącej wizyty i czasu rozpoczęcia bieżącej wizyty. Niektóre informacje są uaktualniane przy każdej odsłonie. Wygasa po trzydziestu minutach od dodania lub ostatniej aktualizacji.
 • __utmc
  Plik cookie sesyjny wykorzystywany razem z plikiem __utmb w celu ustalenia, czy ma miejsce nowa wizyta na stronie (30 minut braku aktywności liczone przez Google Analytics jest jako nowa wizyta). Przechowuje unikalny numer. Wygasa wraz z zamknięciem przeglądarki.
 • __utmz
  Stały plik cookie wykorzystywany do pomiaru źródeł ruchu na stronie oraz nawigacji na stronie (na przykład, jakiej wyszukiwarki użyto, żeby uzyskać dostęp do strony). Zachowuje unikalny numer, informacje dotyczące czasu przekierowania ze źródła ruchu, licznik źródeł ruchu oraz nazwę/rodzaj źródła ruchu, hasła wyszukiwania z zewnętrznych wyszukiwarek. Wygasa po upływie sześciu miesięcy od dodania lub aktualizacji.

Więcej informacji na temat plików cookie umieszczanych przez Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/types/ External link.

YouTube:

Strona wyświetla filmy z kanału YouTube należącego do Cybercom. Filmy są wyświetlane z wykorzystaniem odtwarzacza filmów YouTube, a pliki cookie są używane w trakcie wyświetlania filmów.

Pliki cookie YouTube, domena: youtube.com

 • VISITOR_INFO1_LIVE
  Stały plik cookie wykorzystywany, jeżeli użytkownik jest już zalogowany do profilu YouTube i „polubi” zamieszczony film. Jest również wykorzystywany do określenia dostępnej przepustowości w celu optymalizacji jakości filmu oraz prowadzenia rejestru liczby wyświetleń. Wygasa po dziewięciu miesiącach.
 • PREF
  Stały plik cookie, który może być przechowywany, jeżeli użytkownik kliknie na przycisk „udostępnij” w odniesieniu do zamieszczonego filmu z YouTube. YouTube wykorzystuje ten plik cookie w celu zachowania ustawień z poprzednich sesji YouTube, podczas których użytkownik przeglądał zamieszczone filmy. Wygasa po dziesięciu latach.
 • use_hitbox
  Sesyjny plik cookie wykorzystywany do obliczania, ilu odwiedzających obejrzało film. Wygasa wraz z zamknięciem przeglądarki.

Więcej informacji na temat plików cookie od YouTube (Google) można znaleźć pod adresem: www.google.com/intl/en/policies/technologies/types/ External link.

Facebook:

Cybercom na niektórych stronach wykorzystuje społecznościową wtyczkę od Facebook.

Jeżeli odwiedza Pani/Pan stronę zawierającą wtyczkę Facebook, tworzone jest połączenie do serwera Facebook, co pozwala wtyczce na przesyłanie informacji do przeglądarki. W ten sposób na serwer Facebook przesyłane są informacje dotyczące m.in. tego, które z naszych zakładek Pani/Pan odwiedził/a. Jeżeli jest Pani/Pan zalogowana/y do Facebook, Facebook doda tę informację do Pani/Pana konta Facebook.

Jeżeli użytkownik otrzymał plik cookie od Facebook w przeszłości, ponieważ posiada konto na Facebook albo odwiedził stronę facebook.com, informacje o tym pliku cookie są przesyłane do Facebook podczas odwiedzin na stronie zawierającej wtyczkę Facebook.

Więcej informacji na temat plików cookie od Facebook można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/help/cookies External link.

Bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/Pana danych wdrożyliśmy szereg technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. Przykładowo, utrzymujemy wysokie poziomy bezpieczeństwa technicznego we wszystkich systemach (w tym w zakresie możliwości śledzenia, odzyskiwania danych w przypadku awarii wywołanej katastrofą, ograniczenia dostępu, itd.), a ponadto wdrożyliśmy polityki, które gwarantują, że pracownicy mają dostęp do danych osobowych na zasadzie ścisłej potrzeby.

Dane osobowe dzieci

Nasza strona nie jest adresowana do osób poniżej szesnastego (16) roku życia i takie osoby są proszone o niepodawanie danych osobowych za pośrednictwem naszej strony. Jeżeli stwierdzimy, że na stronie albo za jej pośrednictwem uzyskaliśmy dane osobowe od osoby, która nie ukończyła 16 lat, Cybercom podejmie odpowiednie kroki mające na celu spowodowanie usunięcia takich danych.

Jak skorzystać z uprawnień związanych z danymi osobowymi

W przypadku gdyby chciała Pani/Pan skorzystać z uprawnień związanych z danymi osobowymi, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Zwracamy uwagę, że prawa te nie są bezwzględne, a zatem wniosek o wykonanie określonych uprawnień nie zawsze będzie skutkował żądanym działaniem.

Wniosek dotyczący realizacji przez Cybercom przysługujących Pani/Panu praw należy złożyć na pismie z wykorzystaniem formularza, który znajduje się poniżej. Prosimy o upewnienie się, że formularz został prawidłowo wypełniony. Wydrukowany formularz należy podpisać, a następnie zeskanować i wysłać skan pocztą elektroniczną na adres dpm@cybercom.com lub przesłać oryginał podpisanego formularza pocztą tradycyjną na adres: Cybercom Group AB, do wiadomości Data Protection Manager (DPM), Box 7574, 103 93 Sztokholm, Szwecja / Sweden.

Formularz w języku angielskim (Szwecja): Request form Word, 27 kB.
Formularz w języku angielskim (Finlandia): Request form Word, 27.1 kB.
Formularz w języku polskim (Polska): Formularz żądania Word, 26.8 kB.
Formularz w języku angielskim (Dania): Request form Word, 22.5 kB.

Jeżeli posiada Pani/Pan pytania odnośnie do niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z Data Protection Manager w Cybercom pod adres dpm@cybercom.com.

Będziemy wdzięczni za informacje w przypadku gdy jest coś, co nie jest dla Pani/Pana satysfakcjonujące, jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli posiada Pani/Pan uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych, na przykład, jeśli uważa Pani/Pan, że nie realizujemy Pani/Pana praw jako osoby, której dane dotyczą, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru.

Poniżej podajemy dane kontaktowe organów nadzoru właściwych dla poszczególnych spółek Cybercom:

Polska
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
www.uodo.gov.pl External link.

Szwecja
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114, 104 20 Stockholm, Sweden
Phone: +46 (0)8 657 61 00
www.imy.se External link.
imy@imy.se

Finlandia
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00521 Helsinki, Finland
www.tietosuoja.fi External link.
tietosuoja@om.fi

Denmark
Datatillsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
https://www.datatilsynet.dk/ External link.
dt@datatilsynet.dk

Może Pani/Pan skontaktować się również z organem nadzoru w innym kraju UE, w którym posiada Pani/Pan miejsce zwykłego pobytu lub miejsce pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia, na warunkach określonych przez prawo.

Richard Brolin

General Counsel

Upewnij się, że wszystkie dane są uzupełnione poprawnie

Dziękujemy, Twoja wiadomość została przesłana