Innovation Zone

Przedstawiamy Irfana Khalida, Head of Innovation w Cybercom Group

“W Innovation Zone stworzyliśmy startupowy klimat, w którym kreatywność i motywacja działają na najwyższych obrotach. Panuje tu atmosfera otwartości, a pole to realizacji pomysłów – dużych i małych – jest nieograniczone.”

Czym jest Innovation Zone?

Innovation Zone to nasze laboratorium innowacji w Cybercom. Jednym z głównych celów tego konceptu jest zapewnienie naszym pracownikom i klientom przestrzeni do eksplorowania ważnych dla cyfryzacji wschodzących technologii, takich jak sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence, AI), wirtualna rzeczywistość (Virtual Reality, VR) czy rozszerzona rzeczywistość (Augumented Reality, AR). W Innovation Zone rozwijamy kreatywne projekty, które niekoniecznie muszą być ujęte w ramy czasowe czy obciążone koniecznością dowiezienia oczekiwanych rezultatów. Mamy tu mnóstwo wolności – nasi pracownicy mogą tu rozwijać prywatne zainteresowania, testować swoje pomysły i nowe technologie: nadrzędnym celem pozostaje nauka sama w sobie. Jedyne wymaganie jest takie, że testowana technologia czy rozwiązanie musi być istotne z punktu widzenia naszych klientów – teraz lub w przyszłości.

Jak w Innovation Zone wygląda praca nad projektami komercyjnymi?

Wychodzimy z założenia, że wszyscy klienci są ekspertami w swojej branży, a my – specjalistami w dziedzinie cyfryzacji. Możemy pomóc im zwiększyć zdolność do kreowania innowacji, wykorzystując do tego sprawdzone metody oraz naszą biegłość w digitalizacji i wschodzących technologiach. Kluczem do sukcesu jest iteracyjne testowanie i weryfikowanie założeń, zamiast przesadnie długiego teoretyzowania. Jak dotąd, przeprowadziliśmy w Innovation Zone 60 komercyjnych projektów, obejmujących szeroką gamę zagadnień – od samozasilającego się miernika jakości wody w rzekach i jeziorach, po grę na smartfon, zachęcającą młodych ludzi do podejmowania aktywności fizycznej.

Co Innovation Zone robi dla pracowników?

Pracownicy Cybercom są naprawdę entuzjastycznie nastawieni do Innovation Zone. Mówią nam, że praca w tej przestrzeni daje im poczucie zawodowego sensu, inspiruje i pozwala eksplorować i uczyć się wielu ekscytujących rzeczy w nowych obszarach. W Innovation Zone stworzyliśmy startupowy klimat, w którym kreatywność i motywacja działają na najwyższych obrotach. Panuje tu atmosfera otwartości, a pole to realizacji pomysłów – dużych i małych – jest nieograniczone.

Jakie – z punktu widzenia klientów – korzyści oferuje Innovation Zone?

Jedno jest pewne, oferujemy tu możliwość rozwijania projektów w ekonomiczny sposób. Dzięki temu klienci mogą wdrażać bardziej nowatorskie projekty, takie, których skapitalizowanie wymaga więcej czasu, a które w dłuższej perspektywie przynoszą dodatkową wartość. To szansa, żeby testować nowe pomysły, wykorzystując do tego ustrukturyzowane podejście. Dzięki tej strukturze możemy rozwijać innowacje, jednocześnie nie tracąc z oczu żadnego z etapów rozwoju projektu czy produktu. Obecnie wielu firmom brakuje systemowego podejścia do innowacji. Wierzę, że to się zmieni i że innowacyjność stanie się niezbędnym elementem działalności każdej firmy, a dzięki temu – również nieodłączną częścią jej sukcesu.

Udostępnij

Irfan Khalid

Head of Innovation Cybercom Group

Upewnij się, że wszystkie dane są uzupełnione poprawnie

Dziękujemy, Twoja wiadomość została przesłana