Sustainability

Cybercom zachowuje się odpowiedzialnie we wszystkich krajach i we wszystkich swoich aktywnościach.

Dla ciągłego rozwoju firmy ważne jest, aby brać odpowiedzialność za wpływ naszych działań na ludzi i środowisko. To dlatego długoterminowo i strategicznie zajmujemy się kwestiami zrównoważonego rozwoju.

Nasza praca w zakresie zrównoważonego rozwoju opiera się na powołanym przez ONZ Global Compact, 17 Celach Zrównoważonego rozwoju, naszych kodeksach etyki biznesowej oraz postępowania, a także zaangażowaniu w inicjatywę Science Based Target (SBTi). Podpisaliśmy stworzoną przez inicjatywę Exponential Roadmap międzynarodową umowę 1,5° Business Playbook i zobowiązaliśmy się wspierać naszych klientów w uwzględnianiu czynników klimatycznych w ich strategiach biznesowych oraz wysiłkach na drodze do transformacji.

Organizacja Jutra

Aktywnie redukujemy swój negatywy wpływ. Działamy ostrożnie i realizujemy nasz wkład poprzez postęp technologiczny. Nasza kultura organizacyjna wspiera indywidualne inicjatywy sustainability, a my nieprzerwanie szukamy zewnętrznych partnerstw, dzięki którym zwiększamy swój wkład w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Łańcuch wartości Jutra

Jako odpowiedzialny biznes, koncentrujemy się na zredukowaniu negatywnych i zmaksymalizowaniu pozytywnych wpływów w naszym łańcuchu wartości.
Z perspektywy klimatu oznacza to, że chcemy wpływać na jego uczestników, zarówno dostawców, jak klientów, by zmniejszali swoje emisje GHG według wytycznych celu klimatycznego 1.5°C.

Tomorrows strategy icon

Biznes Jutra

Mamy unikalną możliwość, by używać swojej wiedzy eksperckiej z dziedzin technologii, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju do dostarczania swoim klientom, i społeczeństwu w ogóle, rozwiązań dla globalnych wyzwań, tworząc przy tym nowy potencjał biznesowy.

Społeczeństwo Jutra

Cyfryzacja ma moc zmieniania społeczeństw na lepsze. My także dostrzegamy ten, z różnych powodów niedoceniany potencjał. Potrzebujemy poszerzać sieć i strefę wpływu, by wspierać i przyspieszać działania zgodne z Agendą 2030 i ustaleniami Paryskiego Porozumienia Klimatycznego.

Ingemar Jansson

Head of Sustainable Strategy & Business Development

Upewnij się, że wszystkie dane są uzupełnione poprawnie

Dziękujemy, Twoja wiadomość została przesłana