Cyfrowy równoważony rozwój - dążąc do efektu netto dodatniego

Nasze najistotniejsze możliwości wpływu na kształt świata wiążą się z pomaganiem innym firmom dostrzec możliwości oferowane przez technologie oraz z wykorzystywaniem tych możliwości do realizacji celów Agendy 2030. Odnosimy sukces, kiedy nasze rozwiązania pozostawiają korzystny ślad, który jest większy niż negatywny wpływ wywierany przez naszą działalność. W ten sposób przesuwamy nasze zainteresowanie z ryzyka wewnętrznego na zewnętrzne możliwości.

Cyfrowe rozwiązania wspierają zrównoważony rozwój

Technologia i innowacyjność mają kluczowe znaczenie dla prowadzącego ku równowadze rozwoju firm, miast i społeczności. Dzisiejsza technologia może zabrać nas bardzo daleko, ale musimy z niej korzystać mądrze. To wymaga zmiany przyzwyczajeń, organizacji oraz przepisów. Cybercom ma tu istotną rolę do odegrania: wyjaśniamy klientom i decydentom, które rozwiązania cyfrowe mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego świata. Bez szyfrowania danych, algorytmów kompresji, przechowywania danych w chmurze oraz dostarczania ich w czasie rzeczywistym inteligentne budynki, inteligentna mobilność i inteligentna konsumpcja pozostają poza naszym zasięgiem. Z tego powodu uczestniczymy w wydarzeniach takich jak organizowane przez ONZ Global Compact Private Sector Forum oraz opracowujemy rozwiązania wspierające cyfrowy zrównoważony rozwój. Kategoryzujemy i monitorujemy nasze zlecenia i rozwiązania powstające w projektach klientów pod kątem wkładu w realizację globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Usługi świadczone przez Cybercom to wkład w przede wszystkim sześć efektów zrównoważonego rozwoju:

 1. Oszczędność energii: Klient Cybercom, jego użytkownik końcowy lub odbiorca usług może zmniejszyć zużycie energii.

 2. Ucyfrowienie: Materiały lub produkty w postaci fizycznej przekształcane są na formę cyfrową lub elektroniczną, albo funkcjonalność na tym samym poziomie zapewniana jest przy wykorzystaniu mniejszej lub wręcz zerowej ilości materiałów.

 3. Zwiększenie znaczenia usług: Przejście przez klienta Cybercom lub przez użytkownika końcowego od produktu do usługi. Funkcjonalność pozostaje taka sama lub lepsza, przy czym negatywny wpływ na środowisko naturalne i społeczeństwo zostaje zmniejszony lub zamieniony na skutek pozytywny.

 4. Zmniejszenie zużycia zasobów: Zmniejszone lub zerowe zużycie zasobów nieodnawialnych lub innego rodzaju kapitału naturalnego.

 5. Bezpieczeństwo: Bardziej bezpieczna przestrzeń cyfrowa i/lub lepsza ochrona prywatności.

Rozwój innych produktów lub usług: Rozwój wykraczający poza czynniki wymienione powyżej, przyczyniający się do realizacji globalnych celów zrównoważonego rozwoju.

Kategoryzujemy nasze projekty również według poziomu aktywności po stronie Cybercom. Zamierzamy prowadzić jeszcze bardziej proaktywne działania sprzedażowe, tak by przyczyniać się do jak największych zmian służących naszym klientom oraz zrównoważonemu rozwojowi. Monitorujemy postęp względem stanu wyjściowego, konkretność działań w projekcie, aktywność i proaktywność:

 • Postęp względny: Pomagamy klientowi osiągnąć lepsze wyniki w porównaniu do rezultatów z przeszłości. Przykład: Zmniejszona ilość odpadów lub bardziej inteligentna mobilność, które Cybercom wspiera usługami w chmurze.

 • Konkretność działań: Do realizacji ‘zwykłych’ projektów zaprzęgamy całą naszą wiedzę z zakresu sustainability. Przykład: Opracowanie systemu sterowania oświetleniem szklarni w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania energii w ramach zrównoważonej produkcji żywności.

 • Podejście aktywne: Pomagamy klientowi opracowywać nowe rozwiązania promujące
  zrównoważony rozwój w sytuacjach, gdy sustainability nie stanowiło od początku istotnego elementu relacji z klientem. Przykład: Nowa platforma e-commerce, za pośrednictwem której użytkownicy są zachęcani do życia i konsumpcji w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju.

 • Podejście proaktywne: Działamy proaktywnie, wyszukujemy możliwości, przedstawiamy nowatorskie pomysły i realizujemy zlecenia, w ramach których zrównoważony rozwój napędza cyfrową innowacyjność. Przykład: Przesunięcie modelu biznesowego i oferty klienta z obszaru produktów do obszaru usług i rozwiązań

Zrównoważony rozwój cyfrowy

Firma Cybercom opracowała proces pomagający firmom osiągnąć netto dodatni wpływ na społeczeństwo. W praktyce oznacza to, że firmy dają więcej niż biorą – ich produkty zapewniają społeczeństwu więcej korzyści podczas ich eksploatacji niż wymagają zasobów do wytworzenia.

Opracowany przez Cybercom proces rozwoju firm wywierających pozytywny wpływ w ujęciu netto oparty jest na metodologii Business Model Canvas, do której dodaliśmy filtr globalnego zrównoważonego rozwoju. Filtr zrównoważonego rozwoju opiera się na badaniach zmierzających do ustalenia czy innowacje, modele biznesowe lub produkty będą sprawdzać się w świecie, na którym żyje 11 mld ludzi – to prognozowana populacja świata w roku 2100.

Cybercom wspiera klientów na ich drodze zmierzającej do osiągnięcia netto dodatniego wpływu od początkowej inwentaryzacji, aż po finalizację fazy wdrożenia. Dzielimy ten proces na trzy główne etapy. W pierwszej kolejności oceniany jest aktualny wkład firmy w zapewnianie zrównoważonego rozwoju. Następnie dokonywana jest ocena przyszłego, potencjalnego, pozytywnego wpływu w ujęciu netto. Na koniec projekt przechodzi w fazę wdrożenia, w ramach której zapewniamy zrównoważone jutro.

Christel Holmquist

Business Leader Digital Sustainability

Upewnij się, że wszystkie dane są uzupełnione poprawnie

Dziękujemy, Twoja wiadomość została przesłana