Jak tworzymy biznes jutra

W Cybercom mamy wyjątkową możliwość wykorzystania naszej wiedzy w zakresie łączności, innowacji i zrównoważonego rozwoju, aby zapewnić naszym klientom i szerszemu społeczeństwu rozwiązania dla globalnych wyzwań naszych czasów - jednocześnie tworząc możliwości biznesowe dla siebie.

Zachęcając naszych klientów do tworzenia lepszego jutra, możemy zwiększyć nasz pozytywny ślad ekologiczny i mieć znaczący wpływ na sustainability w skali globalnej. Właśnie dlatego włączyliśmy zrównoważony rozwój i działania proklimatyczne do naszych wartości, wizji, strategii i propozycji wartości.

Wizją Cybercom jest stworzenie zrównoważonego jutra i bycie najbardziej zaufanym partnerem biznesowym naszych klientów w cyfrowym świecie. Nasza definicja tych zjawisk oznacza pracę na rzecz przyszłości, w której nasze społeczeństwo funkcjonuje w zgodzie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ i ambicjami klimatycznymi 1,5 ° C. Cybercom pozycjonuje się jako agent zmian i dostawca rozwiązań. Przekształcamy się w wiodącą firmę konsultingową w zakresie rozwiązań cyfrowych, zrównoważonego rozwoju oraz innowacji.

  • Do 2022 80% realizowanych przez nas projektów będzie wspierać zrównoważony rozwój poprzez realizację 17 celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs). Swoje postępy mierzymy przy użyciu naszego CRM. W chwili obecnej 73% naszych projektów spełnia to założenie.
  • Do 2022 4% nowych umów będą stanowić rozwiązania dla proaktywnie zidentyfikowanych wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju do 2022 r.
  • Zwiększenie satysfakcji klientów, mierzonej w naszej ankiecie satysfakcji.

  • Nieustannie dostosowujemy nasze propozycje wartości i portfolio rozwiązań do ustaleń porozumienia klimatycznego z Paryża i Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju (cele zrównoważonego rozwoju ONZ).
  • Zachęcamy naszych klientów do przejścia na modele biznesowe oparte na usługach i cyrkularne, charakteryzujące się wyższą wydajnością i minimalnymi emisjami.
  • Badamy jakościowe i ilościowe oceny wpływu naszych klientów na klimat w ścisłej współpracy z Mission Innovation Net-Zero Compatible Innovations Initiative.
  • Staramy się pomóc naszym klientom zmieniać najlepsze praktyki w codzienne nawyki, wspierające ich w dążeniu do transformacji umożliwianej przez technologię cyfrową. Takiej, która pozwoli zaspokajać realne potrzeby społeczeństw, a nie tylko ulepszać istniejące już produkty.

Aby szybko rozwijać i dalej wzmacniać zdolność Cybercom do wywierania pozytywnego wpływu przy jednoczesnym zwiększaniu przychodów, konkurencyjności i wzrostu, w 2020 utworzono tymczasową grupę zadaniową, która miała trzy cele:

  • Zwiększyć możliwości sprzedaży i dostarczania rozwiązań o pozytywnym wpływie na zrównoważony rozwój. Do naszego systemu CRM wprowadzono nową miarę, umożliwiającą nam śledzenie i zwiększanie liczby dialogów z klientami, w których koncentrujemy się na rozwiązywaniu wyzwań naszych klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju, ciągłym uczeniu się na podstawie naszych doświadczeń i dzieleniu się najlepszymi praktykami. Nasze aktualne portfolio ofert zostało ocenione z punktu widzenia wpływu środowiskowego i zaczęliśmy opracowywać nową ofertę w zakresie zrównoważonego zarządzania aplikacjami. W 2021 będziemy nadal rozwijać naszą ofertę, dostosowując ją do ambicji klimatycznych 1,5 ° C.
  • Pozycjonować Cybercom jako lidera w dziedzinie cyfrowego zrównoważonego rozwoju. Drogę do realizacji tego zadania i rozwoju naszej oferty torujemy sobie ukazującymi się cokwartalnymi publikacjami. W 2020 znalazł się wśród nich nasz przewodnik po tym, jak zintegrować działania klimatyczne ze strategiami transformacji cyfrowe External link.j oraz w ramach współpracy z Houdini, Inicjatywa Regenerative Lifestyles External link., która bada, jak mógłby wyglądać styl życia na Pół-Ziemi i jak umożliwić to za pomocą technologii.
  • Inwestować w sztandarowe inicjatywy o znaczącym wpływie na zrównoważony rozwój. Inwestując w skalowalne inicjatywy, które mają znaczący wpływ na globalny zrównoważony rozwój, przyspieszamy zdobywanie doświadczenia i budujemy kompetencje, co prowadzi do wzrostu zaufania ze strony społeczności biznesowych i naukowych.
Udostępnij

Ingemar Jansson

Head of Sustainable Strategy & Business Development

Upewnij się, że wszystkie dane są uzupełnione poprawnie

Dziękujemy, Twoja wiadomość została przesłana