Jak tworzymy organizację jutra

Jesteśmy firmą konsultingową bez własnej produkcji, więc - z globalnej perspektywy zrównoważonego rozwoju - nasz bezpośredni negatywny wpływ na środowisko jest ograniczony. Nadal mamy jednak możliwości lepszego zarządzania i pracy nad zmniejszeniem do zera emisji pozostających pod naszą bezpośrednią kontrolą.

By zmniejszyć nasz własny negatywny wpływ, zobowiązaliśmy się do wyznaczenia sobie opartych na wiedzy naukowej celów klimatycznych, zgodnych z dążeniem do netto zerowej przyszłości. Dbamy, by były one weryfikowalne i oparte na naukowych wskazówkach inicjatywy Science Based Targets (SBTi), która niezależnie ocenia korporacyjne cele redukcji emisji w odniesieniu do najlepszych praktyk naukowych.

Świadomość klimatyczna charakteryzuje każdy aspekt naszej działalności. Cybercom zobowiązuje się:

 • Do 2030 zmniejszymy bezwzględne wartości emisji gazów cieplarnianych ze Scope 11) i 2 o 50% względem roku 2019.
 • Do 2030 zmniejszymy emisję gazów cieplarnianych z podróży służbowych ze Scope 2 o co najmniej 50% na pracownika względem roku 2019.
 • Do 100% w 2025 zwiększymy roczne wykorzystanie źródeł odnawialnej energii elektrycznej z 72% w 2019.

Uzupełnieniem Kodeksu etyki biznesowej i postępowania firmy Cybercom jest firmowa Polityka ochrony środowiska. Posiadamy system zarządzania środowiskowego, a jego szwedzka część jest certyfikowana ISO 14001. Program środowiskowy opiera się na polityce środowiskowej firmy, celach środowiskowych i planach działań.

Każde z naszych biur dostosowuje ogólne cele środowiskowe i plany działania do swoich konkretnych okoliczności. Corocznie zwiększamy wykorzystanie odnawialnej energii elektrycznej. Tam, gdzie to możliwe, instalowane jest oświetlenie LED i oświetlenie sterowane czasowo, a sortowanie i recykling odpadów to standardowa procedura we wszystkich biurach.

Pomagają nam w tym rozwiązania informatyczne, których pracownicy używają do komunikacji z klientami i wewnętrznie. Ich wykorzystanie pozwoliło nam nie tylko zmniejszyć liczbę podróży służbowych, ale także pomogło usprawnić nasze działania i współpracę. Podróże służbowe zmniejszyły się w ciągu roku w wyniku Covid-19 i coraz częściej podróżujemy pociągiem niż latamy. Cybercom prawie nie ma samochodów służbowych.

Rok 2020 był pod wieloma względami niezwykle wymagający dla naszych społeczeństw. Z organizacyjnego punktu widzenia był to również rok wielkiego rozwoju i cennych spostrzeżeń.

Firma Cybercom szybko przeszła na pracę zdalną zaraz na początku pandemii. Ucyfrowienie dotyczy wielu obszarów operacyjnych, w tym rekrutacji, rozwoju projektów, szkoleń oraz działań wellbeing. Nasze biura stały się „covid-smart”: wprowadziliśmy w nich zmiany w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, w tym wskazówki pomagające utrzymać dystans społeczny i nowe procedury czyszczenia powierzchni. Biura (z pewnymi lokalnymi różnicami) pozostały otwarte dla pracowników i klientów, którzy potrzebowali dostępu do naszej siedziby, jednak do dzisiaj zalecamy pracę z domu, o ile pozwala to na przestrzeganie wszystkich aspektów umów z klientami. Aby zapewnić zdrowe i dobre warunki pracy w domu, umożliwiliśmy pracownikom wypożyczenie sprzętu biurowego.

Podsumowanie pozytywnych zmian wynikających z wydarzeń w 2020 dało nam zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne możliwości stworzenia bardziej elastycznego modelu pracy po pandemii. Chcemy mieć przyszłościowy model pracy i nadal wykorzystywać wszystkie możliwości i korzyści, jakie oferują „nowa normalność” i cyfrowe miejsca pracy.

By wspierać nowy styl pracy indywidualnej i zespołowej, chcemy utrzymać elastyczność i przyjąć zapewniające produktywność podejście skoncentrowane na wynikach. Przestrzeganie umów z naszymi klientami i pielęgnowanie kultury organizacyjnej są dla nas ważniejsze niż fizyczna lokalizacja.

Prace nad nową polityką pracy rozpoczęły się jesienią 2020. Prowadzimy je w ścisłej współpracy z naszymi klientami, pracownikami i innymi interesariuszami. Wdrożenie planujemy na początek 2021, ale w pracy nad nią przyjmujemy podejście iteracyjne, pozwalające nam ją rozwijać i na bieżąco dopasowywać do zmieniających się realiów rynku.

Nasi pracownicy pochodzą z 45 różnych krajów. Najmłodszy ma 20 lat, najstarszy 69, a 21% zatrudnionych w firmie osób to kobiety. Aktywnie pracujemy nad tym, by być jak najbardziej otwartą organizacją. W 2020 zaczęliśmy mierzyć postrzeganie różnorodności i inkluzywności przez pracowników w firmie i zaktualizowaliśmy nasz długoterminowy cel polegający na zwiększeniu zatrudnienia mniejszości płciowych powyżej 30% wszystkich pracowników do 2022.

Jako Makers of tomorrow zapewniamy naszym pracownikom wartości i poczucie sensu wykonywanej pracy, sięgające poza kwestie zarobkowe i zawodowe. Zorientowani na wartości i cele, głęboko zaangażowani pracownicy szukają nas w przekonaniu, że jako dostawcy rozwiązań możemy zaspokoić ich potrzebę wykonywania pracy, która ma znaczenie. Z tą obietnicą wiążą się wielkie oczekiwania, a jej niespełnienie może wpłynąć na naszą zdolność do przyciągania i zatrzymywania pracowników.

W 2020, by sprawdzić, czy nasi pracownicy czują się w mocy do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego jutra (umożliwiając ty samym realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ) w ramach ich roli i zakresu odpowiedzialności w firmie, wprowadziliśmy nowy KPI. Wszyscy pracownicy są regularnie proszeni o wypełnienie ankiety, w ramach której otrzymujemy kwartalne raporty przedstawiane w postaci indeksu składającego się z trzech pytań:

 1. Czuję, że przyczyniam się do zrównoważonego jutra, pracując dla Cybercom - wynik 6,4 z 10.
 2. Oczekuje się ode mnie i zachęca do podejmowania działań w ramach mojej roli i / lub zakresie odpowiedzialności w kierunku zrównoważonego jutra - punktacja 6,7 ​​na 10.
 3. Otrzymałem niezbędne środki (na przykład narzędzia, zasoby, czas, wiedzę, mandat itp.), by podjąć działania na rzecz zrównoważonego jutra - wynik 6,1 na 10.

Naszym celem na 2021 jest uzyskanie wyniku 7,0 lub wyższego dla każdego z trzech pytań. Aby poprawić nasze wyniki i osiągnąć ten cel, wielofunkcyjny zespół siedmiu ambasadorów zrównoważonego rozwoju otrzymał zadanie zidentyfikowania działań, które mogą umożliwić i wzmocnić pozycję naszych pracowników w działaniach na rzecz sustainability.

Nasi Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju

 • Poświęcają dwa dni w miesiącu na pracę nad zrównoważonym rozwojem.
 • Ściśle współpracują z zespołem managerskim grupy i krosfunkcyjnym zespołem współpracowników, aby osiągnąć strategiczne cele.
 • Dowiadują się więcej o zrównoważonym rozwoju i przechodzą szczegółowe szkolenie.
 • Rozwijają i prezentują wewnętrzną i zewnętrzną pracę Cybercom w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Każde z biur Cybercom ma swoją Innovation Zone. Są one centrami kreatywności, w których rodzą się pomysły, testowane są technologie, uruchamiane są projekty pilotażowe i opracowywane są prototypy.

W 2020 roku pandemia stworzyła nowe wyzwania społeczne dla ludzi na całym świecie. Dla Innovation Zone nowe wyzwania to okazja szukania nowych rozwiązań i tworzenia bardziej zrównoważonego jutra.

W ramach Innovation Zone zaangażowaliśmy się w:

 • Udział w hackathonie „Hack-The-Crisis”.
 • Opracowanie strony internetowej Covid-19 Response w oparciu o inicjatywę Mission Innovation Net-Zero Compatible Innovations.
 • Opracowanie aplikacji mobilnej dla HSR (Håll Sverige rent) w celu wsparcia gmin w identyfikacji i zbieraniu śmieci z oceanów.

Odważni i skoncentrowani na zrównoważonym rozwoju liderzy przeniosą Cybercom w przyszłość. Konieczność przystosowania się do wywołanych przez pandemię w 2020 roku bezprecedensowych okoliczności, stawia przed naszymi managerami nowe wymagania i wyzwania w zakresie dostosowania się do zdalnej pracy i w niepewnych czasach zapewnienia niezawodnego wsparcia ich zespołom.

Mocno wierzymy w podejście wielofunkcyjne i zawsze szukamy nowych sposobów współpracy. Bycie liderem w Cybercom obejmuje zwiększanie liczby pracowników, promowanie współpracy i różnorodności oraz ułatwianie prowadzenia działalności, która tworzy wartość dla klienta, Cybercom i na rzecz zrównoważonego jutra.

W 2020 roku kontynuowaliśmy naszą Leadership Journey i przekształciliśmy ją w program cyfrowy. Jest to nowa, uruchomiona w tym roku, koncepcja, w ramach której przeszkoliliśmy 15 trenerów-liderów, aby wspierać kadrę zarządzającą poprzez dostarczanie szkoleń na wyższym poziomie (koncept „train the trainer”). Na bieżąco aktualizujemy nasz wspólny zestaw narzędzi i wzmacniamy wewnętrzny kapitał strukturalny. Szkolenie trenerów-liderów pozwala nam zmniejszyć zapotrzebowanie na zewnętrznych moderatorów szkoleń. Uruchomiliśmy też program mentorski Future Leaders. Aby jeszcze bardziej wzmocnić podejście „Jeden Cybercom”, uruchomiliśmy globalne centrum informacyjne dla wszystkich liderów.

Udostępnij

Ingemar Jansson

Head of Sustainable Strategy & Business Development

Upewnij się, że wszystkie dane są uzupełnione poprawnie

Dziękujemy, Twoja wiadomość została przesłana