Här ska det bytas till en sökruta

Jak tworzymy społeczeństwo jutra

Cyfryzacja ma moc przekształcania społeczeństw na lepsze. Widzimy też, że ten potencjał z różnych powodów jest w naszym społeczeństwie niedoceniany. Musimy wykorzystać naszą sieć i całą strefę wpływów, aby wspierać i przyspieszać działania zgodne z Agendą 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz paryskim porozumieniem klimatycznym.

Nadchodząca dekada jest kluczowa. Niedawny raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) ostrzegał przed poważnymi konsekwencjami braku zapobieżenia przekroczeniu wzrostu średniej temperatury o 1,5°C.

Cyfryzacja może zapewnić rozwiązania dla globalnych wyzwań naszych czasów. Jednak prawdziwy pozytywny wpływ cyfryzacji obserwujemy wtedy, gdy współpraca zachodzi synergicznie na różnych poziomach, tj., gdy łączą się nowe rozwiązania techniczne, modele biznesowe, zachęty ekonomiczne, nowe ustawodawstwo, planowanie społeczne, nowe modele finansowania oraz metody oceny i tworzenia transparentności itp.

Wiemy, że stopniowe usprawnienia, które umożliwia cyfryzacja, są stosunkowo łatwe do osiągnięcia, wyjaśnienia, zmierzenia i łatwo dla nich uzyskać wsparcie polityczne. Jednak większe, transformacyjne i systemowe zmiany potrzebne, by osiągnąć nasz cel, są często trudniejsze do wytłumaczenia, zmierzenia i trudniej zbudować dla nich potrzebne wsparcie rządowe. Transformacyjne i systemowe zmiany, które są potrzebne, aby osiągnąć nasze wspólne cele, wymagają wielu środków i współpracy między ministerstwami rządowymi, agencjami publicznymi i sektorami w sposób, który jest dziś rzadko spotykany.

Dlatego Cybercom przoduje w promowaniu pracy na rzecz lepszego jutra poprzez wymaganie polityk wspierających transformacyjne zmiany, które umożliwia wykorzystanie technologii cyfrowej i innowacji. Rozumiemy, że nasze społeczeństwo nie będzie w stanie wypełnić zobowiązań w zakresie celów zrównoważonego rozwoju i Porozumienia paryskiego, jeśli nie będziemy współpracować, dzielić się najlepszymi praktykami i sprawdzać, co jeszcze możemy poprawić. Musimy rzucić wyzwanie sobie, branży, naszym klientom, dostawcom, innym sektorom przemysłu, rządom, miastom i organizacjom pozarządowym.

W podróż w kierunku zrównoważonego jutra musimy wyruszyć razem. Żeby pogłębić wiedzę i wzmocnić poczucie sprawczości naszych pracowników, przygotowaliśmy wyjątkowe szkolenie z cyfrowego zrównoważonego rozwoju. Kurs został zaprojektowany, aby spełnić następujące cele:

  1. Poprawić wśród naszych konsultantów zrozumienie zrównoważonego rozwoju i jego związku z cyfryzacją i innowacjami.
  2. Wyposażyć naszych konsultantów w wiedzę i narzędzia, których mogą używać w swoich rolach i codziennych zadaniach.
  3. Zwiększyć pozytywny wpływ Cybercom i podnieść odsetek projektów, w których pomagamy naszym klientom rozwiązywać wyzwania technologiczne, jednocześnie wspierając realizację postulatów zrównoważonego rozwoju.

Uruchomienie tego szkolenia sprawiło, że Cybercom stał się jednym z pierwszych w swojej branży, który przeszkolił wszystkich swoich pracowników i dał im narzędzia do zmiany podejścia do sustanability na bardziej proaktywne. Do tej pory szkolenie uwieńczone certyfikatem Królewskiego Instytutu Technologicznego KTH ukończyło przeszło 1000 osób.

Cybercom wspiera Exponential Roadmap Initiative, która jest ekosystemem organizacji, zobowiązujących się do zmniejszenia swoich emisji o połowę przed 2030 i włączenia działań proklimatycznych do swojej strategii biznesowej. Wszystko to, by ostatecznie napędzać działania na rzecz klimatu w społeczeństwie. Wiąże się to z zaangażowaniem w ciągłe wspieranie naszych klientów w integracji klimatu z ich strategiami biznesowymi i wysiłkami na rzecz transformacji cyfrowej. W 2020 roku Cybercom był recenzentem publikacji 1,5°C Business Playbook, która zawiera wskazówki dla firm każdej wielkości, które chcą ustalić jasną strategię klimatyczną, zdefiniować cele, określić wymagania dla dostawców i dostosować propozycje wartości do porozumienia klimatycznego z Paryża oraz ambicji netto zerowych emisji.

Cybercom odgrywa obecnie bardziej aktywną rolę w tej inicjatywie, pracujemy nad stworzeniem najlepszej praktyki dla pełnej integracji ambicji klimatycznych 1,5°C w projektach i strategiach digitalizacji. Intencją jest opracowanie łatwej w użyciu metodologii, a także bycie liderem i dzielenie się doświadczeniami, by inspirować i wpływać na dalsze działania na rzecz klimatu w społeczeństwie. By zyskać większą, globalną skalę planujemy upublicznić wyniki naszej pracy. Prowadzony przez nas projekt swoją ekspertyzą wspiera Inicjatywa Exponential Roadmap, pilotażowe wdrożenie przeprowadzimy we współpracy z jednym z naszych klientów, światowym liderem swojej branży.

W 2020 zrobiliśmy kolejny krok w kierunku zmobilizowania branży do prac wokół road mapy przygotowanej przez sektor doradztwa cyfryzacyjnego i w 2019 roku złożonej w rządzie w ramach programu Fossil Free Sweden. By pomóc politykom, biznesowi i sektorowi publicznemu zrozumieć jak Szwecja, przy użyciu cyfryzacji i innowacji, może transformować w wolne od paliw kopalnych społeczeństwo dobrobytu o zwiększonej konkurencyjności, Cybercom stworzył cyfrową platformę digitaliseringskonsulterna.se. Jej uruchomienie planowane jest na początek 2021.

W 2020 roku Cybercom działał jako siła napędowa inicjatywy, koordynując i wspierając wspólne działania:

„Z ogromną przyjemnością uczestniczę w tej inwestycji w konsultantów ds. digitalizacji. Ważne jest, abyśmy połączyli siły w pracy na rzecz stworzenia zrównoważonego społeczeństwa. Mam nadzieję, że więcej firm i organizacji zrozumie i wykorzysta moc cyfryzacji do optymalizacji i transformacji naszego społeczeństwa. Nie mogę się doczekać, aby śledzić postępy prac nad mapą klimatyczną konsultantów ds. cyfryzacji i nadchodzącą platformą internetową” – powiedział Ibrahim Baylan, Minister Przedsiębiorczości na spotkaniu CEO z konsultantami ds. cyfryzacji w dniu 2 listopada 2020 r.

Jesteśmy dumni, że już czwarty rok z rzędu byliśmy zaangażowani w wydarzenie Women in Tech jako partner założycielski. Aby nadal wprowadzać innowacje i rozwijać naszą działalność zgodnie z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju, potrzebujemy dostępu do odpowiednich umiejętności, co jest największym wyzwaniem stojącym przed Cybercom i całą naszą branżą. Potrzebujemy więcej absolwentów inżynierów, programistów systemów, architektów, specjalistów UX i doradców ds. zrównoważonego rozwoju niż mamy obecnie. Dlatego zdecydowaliśmy się zwiększyć nasze zaangażowanie w Women in Tech w 2020 roku, stając się jednym z czterech głównych partnerów.

Hello world! External link. jest organizacją non-profit, której celem jest promowanie kreatywności cyfrowej wśród dzieci i młodzieży. Cybercom jest jednym z głównych sponsorów organizacji. Zajęcia skupiają się na prowadzeniu obozów podczas wakacji szkolnych i weekendów, podczas których dzieci i młodzież spotykają się i pomagają sobie nawzajem poprzez wirtualną platformę mentoringową oraz uczą się od doświadczonych programistów.

Celem stowarzyszenia jest sprawienie, by Szwecja posiadała w przyszłości wystarczające umiejętności informatyczne oraz zapewnienie konkurencyjności poprzez ułatwienie dostępu do kompetencji cyfrowych wszystkim młodym ludziom, niezależnie od ich wcześniejszej wiedzy.

Głównym celem jest rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia poprzez naukę programowania, a uczestnicy mają również możliwość rozwijania swoich umiejętności matematycznych i ćwiczenia języka angielskiego. Hello world! współpracuje ze szwedzkim biznesem i przemysłem, uniwersytetami, fundacjami, sektorem publicznym i innymi organizacjami non-profit w celu wspólnego udostępniania edukacji cyfrowej dzieciom i młodzieży w całym kraju.

Poprzez Innovation Zone, zlokalizowane w każdym biurze Cybercom huby cyfrowej kreatywności, poświęcamy nasz czas i kompetencje, by poprzez różne projekty zachęcać do innowacji, stymulować ciekawość i przyczyniać się do lepszego i bardziej zrównoważonego jutra. Poprzez Innovation Zone bierzemy odpowiedzialność za naszych przyszłych kolegów w cyfrowym świecie.

Udostępnij

Ingemar Jansson

Head of Sustainable Strategy & Business Development

Upewnij się, że wszystkie dane są uzupełnione poprawnie

Dziękujemy, Twoja wiadomość została przesłana