Podstrona "Kariera", na którą przechodzisz, dostępna jest w języku angielskim

Komentarz CEO: Najlepsze praktyki zmieniamy w codzienne nawyki

Wchodząc w nową dekadę, możemy z dumą podsumować nie tylko rok 2019, ale dziesięć lat zdecydowanego zaangażowania w realizację postulatów zrównoważonego rozwoju. Przyspieszyliśmy prace nad identyfikowaniem wpływu naszej działalności na planetę i społeczeństwa, zdobyliśmy wiedzę i pozyskaliśmy w branży partnerów, we współpracy z którymi chcemy dokonywać zmian i przyczynić się do tworzenia rozwiązań służących realizacji Agendy 2030.

Cybercom wspiera inicjatywę ONZ Global Compact oraz jej 10 kluczowych zasad dotyczących praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i walki z korupcją. Naszym celem jest tworzenie wartości netto dodatniej. Jako firma konsultingowa wybieramy zadania, w przypadku których możemy wykreować dodaną wartość biznesową, zapewnić korzyści społeczne oraz wywrzeć pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Technologia i cyfryzacja nierozerwalnie wiążą się z planem transformacji, a przedmiotem naszego zainteresowania jest zapewnienie, by ta transformacja miała pozytywny wpływ na świat, w którym funkcjonujemy. Z tym przesłaniem bierzemy udział w debacie społecznej, działamy i szukamy współpracy na międzynarodowych forach organizacji.

Kierunki strategiczne

Rok 2019 oznaczał dla Cybercom rozpoczęcie nowego planu trzyletniego. Naszymi kierunkami strategicznymi są specjalizacja, innowacyjność i zrównoważony rozwój. Bezpieczeństwo informatyczne, usługi w chmurze oraz szereg centrów doskonałości kompetencyjnej w kluczowych obszarach usług to dziedziny, w których mocno się rozwijamy. Technologia rozwija się w oszałamiającym tempie, w związku z czym wybieramy obszary zainteresowań w taki sposób, by zapewnić naszym pracownikom i klientom poczucie kierunku.

Innowacyjność stanowi ośrodek nerwowy naszej działalności, a ten rok przyniósł naszym klientom jeszcze lepszą dostępność innowacyjnych rozwiązań dzięki pakietowym ofertom biznesowym. Zrównoważony rozwój to nasza misja, która nieprzerwanie staje się coraz większą częścią naszej działalności. Pozyskujemy coraz więcej zamówień na usługi doradztwa dotyczącego zrównoważonego rozwoju w branżach energetycznej i przemysłowej. Nasi Ambasadorzy Sustainability wspólnie z KTH Executive School opracowali kurs cyfrowego zrównoważonego rozwoju, który jest obecnie obowiązkowy dla wszystkich pracowników Cybercom – chcemy, by wszyscy mieli dostęp do tej samej wiedzy i możliwość zaznajomienia się z wyzwaniami, przed jakimi stoi świat oraz z wpływem, jaki możemy i chcemy wywrzeć.

Bardzo dokładnie sprawdzamy nasze oferty pod kątem zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Począwszy od 2019 r. wszystkie wyceny, zanim zostaną przekazane klientowi, badane są pod kątem wpływu na realizację globalnych celów sustainability. Wpływ na zrównoważony rozwój wywierany poprzez usługi realizowane przez nas na rzecz większych klientów analizujemy już od 2013 roku. Z dumą obserwujemy pozytywny trend i w chwili obecnej oceniamy całość działalności biznesowej. Aż 66 procent wszystkich zamówień zdobytych przez nas w 2019 roku przyczynia się do realizacji co najmniej jednego spośród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zauważamy pozytywną korelację z naszymi wynikami finansowymi, gdyż – kolejny rok z rzędu – osiągnęliśmy wzrost i rentowność, wypracowując jednocześnie korzyści dla społeczeństwa i pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Wyzwaniem jest utrzymanie wiarygodności i transparentności. Z tego powodu współpracujemy z organizacjami międzynarodowymi w celu stworzenia standardu pomiaru parametrów działalności firm realizujących cele zrównoważonego rozwoju. W obecnym roku, w sposób formalny przyczyniliśmy się do przygotowania celów na rok 2020 dotyczących klimatu i spełniających standardy ustalone w ramach inicjatywy Science Based Targets (SBTi).

Bieżące i przyszłe braki wykwalifikowanych kadr stanowią kolejne wyzwanie dla nas oraz dla całej branży. Musimy zachęcać dzieci i młodzież do nauki, zapewniać interesujące programy akademickie oraz, podobnie jak w przypadku umów o wolnym handlu, utrzymywać wartościową wymianę transgraniczną wykwalifikowanych pracowników. Będzie to wymagało wkładu ze strony podmiotów działających na scenie społecznej, polityków, szkół wyższych oraz społeczności biznesowej. Wewnętrznie dokonaliśmy identyfikacji działań, które pozwolą udoskonalić naszą firmę. Zdajemy sobie również sprawę, że współpracując z innymi możemy osiągać lepsze wyniki. W związku z tym, od samego początku wspieramy fundację HelloWorld! oraz od wielu lat jesteśmy głównym partnerem wydarzenia Women in Tech. Branża potrzebuje większej liczby kobiet. Kobiety stanowią 20 procent kadr Cybercom. Jest to wartość niewystarczająca, naszym celem jest co najmniej 30 procent pracowników płci żeńskiej. Będziemy podejmować inicjatywy w tym celu tak długo, aż osiągniemy sukces

Cybercom zajął pozycję promotora zmian i rozwiązań. Zrównoważony rozwój to podstawa naszej działalności

Biznes tworzący wartości

Lista klientów Cybercom jest niesamowita. Każdego dnia służymy firmom i organizacjom chcącym się rozwijać i uczynić świat lepszym miejscem. Kone, Valmet, Schibsted, Publiczna Agencja Zatrudnienia oraz Zenuity to kilkoro naszych klientów, w przypadku których przyczyniliśmy się do dokonania nowych, ekscytujących postępów. Działając w charakterze konsultanta ds. cyfryzacji, zwiększamy poziom innowacyjności agencji rządowych oraz władz lokalnych, które stają się coraz bardziej efektywne i świadczą usługi korzystając z nowych, inteligentnych metod. Chciałbym w szczególności zwrócić uwagę na nasze zwinne zespoły deweloperskie, których zadania obejmują udzielanie Szwedzkiej Agencji Skarbowej pomocy we wdrażaniu zapisów europejskiej dyrektywy DAC6. Celem jest zwiększenie poziomu przejrzystości transgranicznych umów dotyczących opodatkowania. Zwiększa to poziom konkurencyjności na równych prawach i ma jasny związek z 16. Celem Zrównoważonego Rozwoju: pokój, sprawiedliwość i silne instytucje. W tym samym duchu wykorzystujemy AI (sztuczną inteligencję) do udoskonalenia pracy fińskich służb socjalnych. W przypadku Polski sugerujemy, by agencje rządowe zautomatyzowały rutynowe kontrole jakości wody, tak by przy użyciu sieci czujników, uczenia maszynowego i analizy danych szybciej uzyskiwać wyniki. Oprócz zmniejszenia poziomu zagrożenia zdrowotnego, pozwala to oszczędzić czas i pieniądze.

We współpracy ze szwedzkimi organami ścigania wykorzystujemy innowacyjność i ML (Machine Learning, uczenie maszynowe) do tworzenia rozwiązań zapobiegających przestępczości. Innowacyjność to również kluczowe słowo opisujące naszą współpracę z gminą Skellefteå nad stworzeniem nowego urządzenia w postaci cyfrowego asystenta porządkującego życie codzienne, co ma stanowić wsparcie dla obywateli z niepełnosprawnościami. Przy wykorzystaniu ML wprowadzamy bazującą na danych, predyktywną konserwację mostu nad Sundem. Obejmuje to rezygnację z działań realizowanych w określonych odstępach czasowych oraz zmniejszenie zakresu potrzebnej konserwacji naprawczej, co zwiększa trwałość mostu, zmniejsza wykorzystanie nieodnawialnych zasobów oraz redukuje poziom kosztów. Wykorzystujemy usługi chmurowe, by w sposób efektywny kosztowo i bezpieczny usprawnić zarządzanie danymi na potrzeby branż produkcyjnych w Danii, Szwecji i Finlandii.

Przyczyniamy się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa informatycznego na poziomie europejskim, udzielając pomocy DIGIT (Dyrekcji Generalnej ds. Informatyki). Nasza usługa podpisu elektronicznego Signport zyskuje na popularności wśród szwedzkich agencji rządowych, takich jak szwedzka Krajowa Administracja Sądowa oraz szwedzka Krajowa Rada Gwarancji Kredytów Eksportowych, które chcą uprościć proces składania wniosków przez obywateli. Pozwala to oszczędzać papier, czas i pieniądze.

Naszą ambicją jest zapewnienie i demonstrowanie istotnego efektu sustainability w ramach wszystkich realizowanych przez nas zadań. Zmierzając ku końcowi - uruchomiliśmy kurs z zakresu zrównoważonego rozwoju, który zostanie ukończony przez wszystkich naszych pracowników. Stosujemy podejście holistyczne i w celu zapewnienia zrównoważonego jutra sięgamy również poza technologię.

Nagrody i uznanie

Bardzo cieszę się ze wszystkich wspaniałych nagród i wyrazów uznania, które otrzymaliśmy w 2019 roku. W ramach inicjatywy Global Compact ONZ otrzymaliśmy tytuł Ambitnego Lidera Klimatu, Najbardziej Zrównoważonej Firmy w branży technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz jednego z trzech najważniejszych działaczy na szwedzkiej scenie społecznej.

Świętowaliśmy również wspólnie z klientami, którzy otrzymali nagrody za doświadczenia użytkownika oraz innowacyjność. Pozycja firmy Cybercom jako istotnego działacza na scenie społecznej umacnia się. Jesteśmy zapraszani do dzielenia się naszymi doświadczeniami oraz poglądami. Silne zaangażowanie pracowników uczyniło z nas zauwazalny element zrównoważonego biznesu na szczeblu międzynarodowym. Chciałbym przekazać serdeczne podziękowania wszystkim moim współpracownikom w Cybercom, których starania przyczyniają się do postępu zarówno w firmie, jak i po stronie naszych klientów oraz w ramach szeroko pojętego społeczeństwa. Razem jesteśmy #Makersoftomorrow (twórcami jutra), co wiąże się z odpowiedzialnością, którą bardzo chętnie przyjmujemy.

NIKLAS FLYBORG

Prezes, CEO i Maker of tomorrow