Komentarz CEO: Z myślą o lepszym jutrze

Pandemia Covid-19 w 2020 r przyniosła ludziom, społeczeństwom i biznesowi nowe wyzwania. Dla nas wszystkich był to czas nauki i patrząc w przyszłość myślę, że mamy w tej chwili wyjątkową okazję, by tę nowozdobytą wiedzę pogłębić i zabrać ze sobą w przyszłość.

W Cybercom będziemy nadal korzystać z naszego doświadczenia i ekspertyzy w obszarach digitalizacji, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju. Naszym klientom i całemu społeczeństwu będziemy nadal dostarczać rozwiązania dla nowych globalnych wyzwań naszych czasów, przekształcając je w możliwości biznesowe.

CEO's comment second picture

Jestem niezwykle dumny z tego, jak przeszliśmy przez ten niezwykły rok, który poddał prawdziwemu testowi nie tylko nasze relacje z klientami, ale też naszą całą organizację.

Jestem niezwykle dumny z tego, jak przeszliśmy przez ten niezwykły rok, który poddał prawdziwemu testowi nie tylko nasze relacje z klientami, ale też naszą całą organizację. Wraz z klientami szybko wdrożyliśmy autorskie sposoby pracy w zmieniających się okolicznościach. Rok 2020 potwierdził również, że nasza strategia jest solidna również pod względem zdolności do dostosowywania się i wykorzystywania pojawiających się wyzwań i możliwości.

Minęło ponad dziesięć lat, odkąd zidentyfikowaliśmy naszą ważną rolę w transformacji do bardziej zrównoważonego i wolnego od paliw kopalnych społeczeństwa i zaczęliśmy inwestować w zrównoważony rozwój jako integralną część naszego modelu biznesowego. To był ruch, który się opłacił. Teraz widzimy, że zachęcając naszych klientów do tworzenia lepszego jutra, możemy przyspieszyć i pogłębić nasz pozytywny wpływ na globalny zrównoważony rozwój, odnosząc przy tym realne biznesowe korzyści.

Udany rok

W 2020 r. podjęliśmy szereg kroków ku zwiększeniu naszego wkładu w zrównoważony rozwój, oto najważniejsze z nich:

  • Nasi klienci przyznali nam rekordowe wyniki w ankiecie przeprowadzonej w 2020 roku. Wskaźnik satysfakcji klientów Cybercom wyniósł 83, czyli 17 punktów powyżej średniej w branży. Klienci potwierdzili również, że postrzegają Cybercom jako dostawcę rozwiązań, które mają pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój.
  • 73 procent (66 w roku poprzednim) biznesu zdobytego w 2020 roku miało pozytywny wpływ na co najmniej jeden z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
  • Przystąpiliśmy do inicjatywy „1.5 ° C Business Playbook”, skupionej wokół dokumentu wydanego przez Exponential Roadmap Initiative. W ten sposób zrobiliśmy kolejny krok na naszej drodze do zrównoważonego rozwoju i zobowiązaliśmy się do ciągłego wspierania naszych klientów we włączaniu działań klimatycznych do ich strategii biznesowych i działań w zakresie transformacji cyfrowej.
  • Cybercom połączył siły z inkubatorem LEAD, aby wspólnie opracować model oceny, który umożliwi określenie, w jaki sposób gracze w ekosystemie innowacji mogą zmaksymalizować swój pozytywny wkład poprzez dostarczanie i skalowanie rozwiązań korzystnych dla klimatu.
  • Firmy Cybercom i Solutive połączyły się, tworząc nową, zajmującą się cyfryzacją, organizację oferującą pełen zakres usług na rynku zorientowanej na biznes ekspertyzy danych. Jest to zgodne z naszymi ambicjami w zakresie zrównoważonego rozwoju i wspierania naszych klientów w podróży do cyfrowej transformacji.

Na rynku i wśród naszych klientów widzimy coraz większe zrozumienie tego, w jaki sposób transformacja cyfrowa i innowacje umożliwiają zrównoważony rozwój. Nasza ambicja, by dzielić się naszymi kompetencjami i doświadczeniem, wpływać na społeczeństwo poza naszymi bezpośrednimi interesami biznesowymi, wspierając transformacyjne zmiany na poziomie systemu, jest coraz częściej uznawana na zewnątrz. W 2020 roku na zaproszenie wzięliśmy udział w Forum Sektora Prywatnego ONZ Global Compact. Byliśmy również siłą napędową i zrobiliśmy kolejny krok w mobilizowaniu naszych kolegów z branży, którzy opracowali roadmapę branży doradztwa cyfrowego na rzecz przyszłości bez paliw kopalnych. Aby pomóc polityce, biznesowi i sektorowi publicznemu zrozumieć, w jaki sposób cyfryzacja może przekształcić Szwecję w konkurencyjny, wolny od paliw kopalnych kraj dobrobytu, stworzyliśmy nową platformę cyfrową - digitaliseringskonsulterna.se – uruchomioną w marcu 2021r.

Budujemy dla przyszłego wzrostu

Startując z mocnej platformy stworzonej w 2020 r., kiedy włączyliśmy ambicję klimatyczną do 1,5 ° C do naszej strategii, teraz przyspieszamy nasze działania, by wszystkie nasze propozycje wartości dostosować do tego celu. Pozwoli nam to zwiększyć potencjał budowania długoterminowych wartości, przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności i solidnego wzrostu. Do końca 2022 roku chcemy się stać przykładem pozytywnej siły dla klimatu. Osiągniemy to wykraczając poza naukowe cele redukcyjne, badając nasz pozytywny wpływ na klimat wynikający z modeli biznesowych, zachowań, stylów życia i wzorców konsumpcji, które umożliwiamy. Aby szybko rozwijać i dalej wzmacniać naszą zdolność do wywierania pozytywnego wpływu na zrównoważony rozwój, jednocześnie zwiększając nasze przychody, konkurencyjność i wzrost, będziemy nadal:

Zwiększać możliwości sprzedaży i dostarczania rozwiązań o pozytywnym wpływie na zrównoważony rozwój. Umacniać pozycję Cybercom jako lidera w dziedzinie cyfrowego zrównoważonego rozwoju. Inwestować w sztandarowe inicjatywy o znaczącym wpływie na zrównoważony rozwój.

CEO's comment third picture

Dostrzegamy pilną potrzebę wsparcia transformacji w kierunku zrównoważonego społeczeństwa

Realizując nasz plan rozwoju, będziemy aktywnie inwestować w rozwijający się program satysfakcji pracowników oraz w zaktualizowane cele w obszarze różnorodności - zgodnie z nimi, do końca 2022 r. mniejszości płciowe przekroczą 30 procent wszystkich zatrudnionych w Cybercom osób. Z przyjemnością potwierdzam, że nadal będziemy wspierać dziesięć zasad Global Compact ONZ w dziedzinach praw człowieka, praw pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji. Dostrzegamy pilną potrzebę wsparcia transformacji w kierunku zrównoważonego społeczeństwa. W naszych projektach i zadaniach wykorzystujemy kompetencje w zakresie innowacji, cyfryzacji i technologii do tworzenia zarówno wartości biznesowej dla naszych klientów, jak i pozytywnego wpływu na środowisko i nasze społeczeństwa. To jest nasz cel biznesowy. W 2020 roku osiągnęliśmy dobre wyniki i będziemy kontynuować naszą podróż, zwiększając nasz wkład w zrównoważony rozwój.

Na koniec chciałbym podziękować całemu zespołowi Cybercom za ich poświęcenie w minionym roku.

Razem napędzamy postęp w naszej firmie, w naszym łańcuchu wartości, wśród naszych klientów i całego społeczeństwa. Wasze wysiłki będą nadal napędzać naszą pracę w 2021 roku i później. Razem jesteśmy #Makersoftomorrow.

Niklas Flyborg, prezes, CEO i Maker of tomorrow

Cyfrowy Zrównoważony Rozwój

Whitepaper av Cybercom

Pobierz nasz white paper i dowiedz się więcej o cyfrowym zrównoważonym rozwoju

Ingemar Jansson

Head of Sustainable Strategy & Business Development

Upewnij się, że wszystkie dane są uzupełnione poprawnie

Dziękujemy, Twoja wiadomość została przesłana