Nasz model wpływu klimatycznego

W Cybercom traktujemy zrównoważony rozwój jako jeden z powodów, dla których warto być. Jesteśmy dostawcami rozwiązań technologicznych z możliwościami i odpowiedzialnością za tworzenie zrównoważonego jutra. Odchodzimy od oddzielnej strategii zrównoważonego rozwoju na rzecz ambitnej i zrównoważonej strategii, w której sustainability będzie motorem wszystkich aspektów naszej działalności.

Jako dostawca rozwiązań cyfrowych, Cybercom chce podkreślić znaczenie technologii dla tworzenia zrównoważonego jutra. To zarówno szansa biznesowa, jak i odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, by wspierać naszych klientów w dążeniu do lepszego jutra.

Nadchodząca rewolucja technologiczna i cyfrowa zrewolucjonizuje działalność naszych klientów - od transportu i energii po żywność i surowce. Pandemia covid-19 w 2020 roku pokazała nam, że głębokie zmiany w zachowaniu ludzi i modelach biznesowych są możliwe. Odkryliśmy, że sposób, w jaki się przemieszczamy, żyjemy, odżywiamy się i pracujemy, może się zmienić, a sporo naszych aktywności można przenieść do sieci.

Wiele z tych zmian stwarza naszym klientom możliwości zarówno ograniczenia negatywnego wpływu ich działalności na środowisko i klimat, jak i zwiększenia pozytywnego wpływu dzięki efektywnemu wykorzystaniu zasobów i wspieraniu zrównoważonych stylów życia oraz takich zachowań i wzorców konsumpcji, które są mniej negatywne lub nawet korzystne dla naszego społeczeństwa.

Strategia Cybercom polega na pomaganiu klientom i ogółowi społeczeństwa w identyfikowaniu i wykorzystywaniu tych możliwości, przy jednoczesnym rozwijaniu konkurencyjności i wspieraniu wzrostu w organizacjach.

Nasze długoterminowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju to:

  • Podejmowanie działań na rzecz klimatu, aby zwiększyć długoterminowe tworzenie wartości, utrzymać rentowność i promować trwały wzrost.
  • Do końca 2022 roku stać się pozytywną siłą dla klimatu.
  • Do 2022 przekroczyć próg 30% reprezentacji mniejszości płciowych w strukturze zatrudnienia.
  • Osiągnąć średni wynik wskaźnika Enabled & Empowered powyżej 7 na 10 do 2022 roku.

Cybercom zobowiązał się do osiągnięcia celów redukcyjnych opartych na wytycznych naukowych, aby osiągnąć netto zerową emisję i zmniejszyć swoje emisje o połowę w mniej niż 10 lat:

W 2020 r. Cybercom dołączył do Exponential Roadmap Initiative będącej ekosystemem organizacji, które zobowiązały się do zmniejszenia swoich emisji o połowę przed 2030 r., włączenia klimatu do swojej strategii biznesowej i wniesienia wkładu w działania na rzecz ambicji klimatycznych w społeczeństwie.

Cybercom działał jako współautor i recenzent 1.5 ° C Business Playbook - konkretnych wytycznych dla firm każdej wielkości, które chcą ustanowić jasną strategię klimatyczną, zdefiniować cele, ustalić wymagania dla dostawców i dopasować propozycje wartości do 1,5 ° C i ambicji „netto zero”.

Używamy czterech filarów tego poradnika jako podstawy do ujawnienia i rozliczania nie tylko naszego wpływu na klimat, ale także naszego ogólnego wpływu na zrównoważony rozwój.

Nasz czterofilarowy model transparentności organizacyjnej, oparty na podręczniku biznesowym o temperaturze 1,5 ° C, ilustruje nasze ambicje, strategie i postępy.


Filary 1 i 2

FILAR 1 | Organizacja jutra


FILAR 2 | Łańcuch wartości jutra

Ujawniamy bezpośredni wpływ naszej bieżącej działalności na zrównoważony rozwój. Jesteśmy firmą doradczą bez produkcji, dlatego nasze bezpośrednie i pośrednie negatywne emisje są ograniczone. Nadal mamy jednak możliwości lepszego zarządzania tymi, które są pod naszą bezpośrednią kontrolą.


Ujawniamy wpływ naszego łańcucha wartości. Naszym największym źródłem negatywnego wpływu na klimat w tej kategorii są zwykle emisje z kupowanych towarów i usług oraz dojazdy do pracy. To, że jesteśmy firmą doradczą bez produkcji sprawia, że negatywny wpływ naszego łańcucha wartości jest ograniczony.Filary 3 i 4

FILAR 3 | Biznes jutra


FILAR 4 | Społeczeństwo jutra

Ujawniamy, jak nasza strategia biznesowa
i propozycja wartości wpływają na nasze
społeczeństwo. Cybercom ma wyjątkową
okazję do wykorzystania swojej wiedzy
specjalistycznej w zakresie cyfryzacji,
innowacji i zrównoważonego rozwoju,
aby zapewnić swoim klientom i całemu
społeczeństwu rozwiązania dla globalnych wyzwań naszych czasów.


Ujawniamy, w jaki sposób nasze działania
wykraczają poza nasz biznes i wpływają na społeczeństwa.


Ambitious Climate Leader

Do 2050 r. świat musi stworzyć dynamiczną gospodarkę z netto zerową emisją. Będzie to wymagało szybkich i kompleksowych zmian w społeczeństwie, które będą wymagały zarówno przywództwa, jak i znacznych inwestycji. W Cybercom chcemy, aby wszystkie aspekty naszej działalności miały pozytywny wkład w pracę na rzecz naszych ambicji klimatycznych, od ograniczania naszego bezpośredniego negatywnego wpływu po maksymalizację wpływu pozytywnego.

Naszym celem jest do końca 2022 r. stać się pozytywną siłą dla klimatu. Oznacza to, że nie tylko ograniczymy nasz własny negatywny ślad zgodnie z tym, co jest wymagane do ustabilizowania wzrostu temperatury do maksymalnie 1,5 ° C powyżej stanu sprzed epoki przemysłowej. Podejmiemy również zdecydowane działania, aby przyspieszyć i zwiększyć nasz pozytywny ślad ekologiczny, umożliwiając redukcję globalnych emisji, znacznie przewyższających nasz negatywny ślad. To jest nasza definicja bycia organizacją o netto dodatnim wpływie.

Ślad węglowy przedsiębiorstwa opiera się na uwzględnianiu wpływu własnych emisji i obejmuje negatywny wpływ firmy na klimat w całym łańcuchu wartości (przedstawiany w filarach 1 i 2).

Ślad ekologiczny (carbon handprint) firmy opisuje konsekwencje, jakie pojawiają się w społeczeństwie, gdy technologia, produkty, usługi lub modele biznesowe firmy są używane przez klientów i obywateli. Pociąga to również za sobą wpływ wywierany na działania społeczne (przedstawione w filarach 3 i 4). Odcisk ekologiczny pozwala firmie na zbudowanie pozytywnego wpływu w społeczeństwo. Ponadto zawsze staramy się mieć pozytywny wkład w realizację wszystkich 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Nasz najbardziej znaczący pozytywny wpływ pochodzi z filaru 3, czyli z tego, że włączamy sustainability do naszej strategii biznesowej, naszego modelu biznesowego i propozycji wartości, co z perspektywy zrównoważonego rozwoju maksymalizuje nasz pozytywny wpływ na otoczenie. Sami sobie stawiamy sobie za cel zmniejszenie negatywnego i zwiększenie pozytywnego wpływu, jaki ma nasz biznes, a poprzez rozwój oprogramowania i wdrażanie technologii, umożliwiamy to także naszym klientom.

Ingemar Jansson

Head of Sustainable Strategy & Business Development

Upewnij się, że wszystkie dane są uzupełnione poprawnie

Dziękujemy, Twoja wiadomość została przesłana