Cybercomowy raport sustainability

W Cybercom wierzymy, że należy brać odpowiedzialność za to, jak biznes – nasz i finalnie naszych klientów - wpływa na ludzi, środowisko i społeczeństwo.

Aktywnie pracujemy nad zredukowaniem naszego negatywnego wpływu na otoczenie i uczestniczymy w dialogu o tym, co z perspektywy zrównoważonego rozwoju jest naprawdę ważne. Jako firma zajmująca się doradztwem, swój największy potencjał dostrzegamy w możliwości wpływania na naszych klientów i – tym samym – na końcowych użytkowników i odbiorców ich usług. Oferujemy innowacyjne, bezpieczne i skuteczne rozwiązania, które przyczyniają się do wzrostu rentowności oraz zrównoważonego rozwoju poprzez, np. oszczędności energii i kosztów prowadzenia biznesu, a przede wszystkim poprzez zmniejszenie zużycia nieodnawialnych zasobów.


Raport sustainability 2020 (pdf otworzy się w nowym oknie) Pdf, 2 MB, opens in new window.


Nasz raport sustainability tworzymy wedle wytycznych GRI G4 Core Option dla zrównoważonego rozwoju. Od 2011 roku Cybercom jest sygnatariuszem porozumienia Global Compact i dba o zgodność z dziesięcioma zasadami odpowiedzialnego biznesu. Ten raport to nasze coroczne podsumowanie tego jak w praktyce zasady te wpływają na naszą pracę.