Różnorodność nas wzmacnia

Zaangażowanie Cybercom w tworzenie różnorodnego i inkluzywnego środowiska pracy bazuje na trzech czynnikach.

Po pierwsze, nie chcemy odrzucać ani też nagradzać nikogo na niewłaściwych zasadach – dyskryminacja jest po prostu niedozwolona. Po drugie, mamy świadomość, że szeroka gama punktów widzenia zwiększa naszą kreatywność i zdolność do rozwiązywania problemów, a także czyni naszą firmę lepszym partnerem dla naszych klientów. Po trzecie, w naszej branży występuje niedobór wykwalifikowanych kadr, w związku z czym poświęcamy sporo energii na poszukiwania odpowiednich pracowników dla firmy. Potrzebujemy wszystkich dostępnych kanałów, a obszar naszych poszukiwań jest szeroki i obejmuje zarówno Europę, jak i resztę świata.

W Cybercom wprowadziliśmy szereg zmian mających na celu ułatwienie zatrudniania osób z zagranicy. Na przykład obecnie zarządzamy w imieniu pracowników zagranicznych procesem składania wniosków o pozwolenie na pracę, a także oferujemy zajęcia językowe i z zakresu orientacji kulturowej. W ostatnich latach nastąpił szybki wzrost odsetka pracowników z zagranicy.

Cybercom bierze również udział w szeregu inicjatyw mających na celu pomóc osobom, które niedawno przyjechały do Szwecji w znalezieniu pracy odpowiedniej do ich kwalifikacji. Na przykład w ramach programu realizowanego we współpracy z Publiczną Służbą Zatrudnienia oraz Izbą Handlową Szwecji Wschodniej oferujemy nowoprzybyłym osobom staże. Celem programu jest zaoferowanie uczestnikom pracy lub skontaktowanie ich z partnerami bądź firmami rekrutacyjnymi, mogącymi dopasować w ramach swoich sieci poszczególne osoby do ofert zatrudnienia.

Równe możliwości wpisujemy w strategię

Jednym z ogólnych celów naszej firmy jest zapewnienie równiejszego podziału stanowisk pomiędzy przedstawicielami płci. Pracujemy nad tym, by do końca 2020 roku, 30 procent stanowisk w Cybercom było zajmowanych przez kobiety. Cel ten bazuje na współczynniku płci nowych absolwentów uczelni technicznych, który w krajach, gdzie firma Cybercom prowadzi swoją działalność, wynosi 70/30. Cybercom osiąga ten cel na poziomie zarządu i kadry kierowniczej - zarząd składa się z czterech kobiet i czterech mężczyzn, podczas gdy wśród członków starszej kadry kierowniczej znajduje się 35 (32) kobiet oraz 86 (89) mężczyzn. Przed nami pozostał już tylko krótki odcinek drogi – z końcem poprzedniego roku stosunek liczby stanowisk zajmowanych przez mężczyzn do liczby stanowisk zajmowanych przez kobiety wynosił 80/20.

Jesteśmy w pełni świadomi, że równy podział stanowisk pomiędzy przedstawicieli i przedstawicielki płci nie gwarantuje równych możliwości. Z tego właśnie powodu kluczowe znaczenie ma ciągły rozwój kultury i środowiska pracy w Cybercom. Poczynając od roku 2019, Cybercom będzie stosować wskaźnik różnorodności i inkluzywności do śledzenia postępów osiąganych przez firmę.

Goal 5: Gender Equality

Pracownicy w liczbach

Employees in numbers
LindaQuote

 

Wyzwania nadchodzącego jutra wymagają nowych rozwiązań. Z tego powodu chęć i zdolność do ciągłej nauki stanowią kluczowe cechy Twórcy. Cybercom stale opracowuje i doskonali narzędzia, szkolenia oraz swoją koncepcję innowacyjności. Chcemy upewnić się, że udostępniamy pracownikom wszelkie dostępne możliwości rozwoju, którego i oni, i my oczekujemy od naszej współpracy.

Linda Westlund, Head of HR w Cybercom Szwecja

Cybercom jest areną dla podnoszenia kwalifikacji. W naszej firmie ludzie gromadzą doświadczenia związane z różnymi branżami, firmami i organizacjami. Otrzymują również możliwość pracy w całym obszarze IT i rozwijania się w ramach pełnienia różnych ról. Jesteśmy przekonani, że najwięcej uczymy się realizując zlecenia – ostatecznie nasza praca to zanurzenie w cyfryzacji. Z tej perspektywy zakres doświadczeń i możliwości rozwoju to jedna z najlepszych rzeczy, jakie Cybercom może zaoferować. Każdy z pracowników osobiście odpowiada za swój rozwój. Cybercom wskazuje drogę, tworząc jasne ścieżki rozwoju i oferując starannie dobrane gamy działań podnoszących kwalifikacje w ramach poszczególnych specjalizacji.

Ponadto ani pracownicy, ani klienci Cybercom nie zadowalają się maleńkimi kroczkami lub drobnymi postępami. Z tego powodu plany nowych kwalifikacji Cybercom dotyczą również zwiększenia połączonych kompetencji i potencjału innowacyjności - zarówno firmy, jak i poszczególnych osób. Na główne elementy planu składają się:

  • zdefiniowanie skutków skupienia się na specjalizacji danego pracownika i jej/jego rozwoju,

  • jasne określenie możliwości rozwoju,

  • włączenie innowacyjności w proces podnoszenia kwalifikacji.

Innovation Zone to przygotowany przez Cybercom hub pozwalający na rozwój i tworzenie innowacji. To tutaj pracownicy, klienci oraz inni partnerzy mogą testować pomysły, opracowywać prototypy i tworzyć produkty pilotażowe w kreatywnym środowisku. Łączymy organizacje, zespoły i umiejętności w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu. Najlepszym określeniem opisującym tę metodę jest empiryczna innowacyjność.

Utworzona w 2016 r. Innovation Zone ewoluowała z koncepcji podnoszenia kwalifikacji pracowników pomiędzy realizowanymi zadaniami, stosowanej wyłącznie w kilku biurach, w przestrzeń obecną w każdym biurze Cybercom. Innovation Zone to miejsce, w którym badamy nowe obszary technologii wewnętrznie oraz we współpracy z naszymi klientami. W kolejnych latach będziemy dokładać starań, by dalej popularyzować nie tylko tę metodę, ale przede wszystkim kulturę innowacji wśród większej liczby organizacji, klientów, pracowników, menedżerów oraz osób pełniących funkcje administracyjne. Ponieważ jedyną rzeczą, którą wiemy o przyszłości na pewno, jest to, że nie wolno nam nigdy przestać sie uczyć, jeśli chcemy w pełni wykorzystywać nowatorskie pomysły i wschodzące technologie.

Odważni, gwarantujący bezpieczeństwo liderzy skoncentrowani na dłuższej perspektywie i zrównoważonym rozwoju zapewniają Cybercom przyszłość. Mając to na uwadze, rozwijamy program rozwoju przywództwa organizacyjnego.

Głęboko wierzymy w interdyscyplinarne podejście i zawsze poszukujemy nowych sposobów współpracy. Bycie liderem w Cybercom oznacza pobudzanie pracowników do działania, promowanie współpracy i różnorodności oraz wspieranie rozwoju biznesu tworzącego wartość dodaną. Jeśli chodzi o rozwój pracowników, nacisk kładziemy na wzmacnianie ich zdolności samoprzywódczych oraz koncentracji na aspektach komercyjnych. Struktura przywództwa w Cybercom bazuje na liderach niewielkich zespołów w ramach tych samych obszarów kwalifikacji, w odróżnieniu od tradycyjnych menedżerów-konsultantów i dużych zespołów. Lider zespołu poświęca mniej więcej 20 procent swojego czasu na działania związane z kierowaniem innymi, a przez pozostałą jego część pracuje jako konsultant.