Global Compact ONZ

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój opiera się na powołanym przez ONZ Global Compact, 17 Celach Zrównoważonego rozwoju oraz na naszych kodeksach etyki biznesowej oraz postępowania.

Podejmowane przez Cybercom inicjatywy w zakresie odpowiedzialności społecznej oraz podejście organizacji do społeczeństw, warunków pracy i środowiska, bazują na Global Compact, którego Cybercom jest sygnatariuszem. Global Compact to program dla firm i organizacji, które chcą mieć swój wkład w międzynarodową pracę na rzecz 10 globalnych zasad dotyczących praw człowieka, prawa pracy, problemów środowiskowych i działań antykorupcyjnych.

Przeczytaj więcej o Global Compact External link.

Cybercom zobowiązany jest do odpowiedzialnego postępowania we wszystkich krajach i na wszystkich polach swojej działalności. Zarząd definiuje i przewodzi naszej pracy w tym zakresie. Skupiamy się na prowadzeniu zrównoważonego biznesu, zaangażowaniu naszych pracowników i wysokiej etyce pracy. Każdego roku wybieramy zespół Ambasadorów Sustainability, który – oprócz swoich codziennych zadań – pod przewodnictwem Ingemara Janssona, Head of Sustainability w Cybercom, pracuje nad szerzeniem świadomości i wiedzy wewnątrz organizacji oraz operacyjnie prowadzi prace związane ze zrównoważonym rozwojem w różnych obszarach firmy. Każdemu zespołowi wytyczamy cele i projekty, rozwijane w otwartym dialogu z zarządem firmy.

Cyfrowy świat wzmacnia ludzi, środowisko, biznes i społeczeństwa. Wspiera wymianę wiedzy i demokratyzację w naszym społeczeństwie – i w społecznościach odległych od nas.

Ingemar Jansson, Head of Sustainable Strategy & Business Development