Wkład Cybercom i naszych klientów

Wszystkie projekty Cybercom rejestrujemy w systemie CRM, uwzględniając ich wpływ na realizację globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Staramy się, aby realizowane przez nas projekty przynosiły pozytywny efekt w co najmniej jednym obszarze. Może to być, na przykład, zmiana produktu w usługę, ucyfrowienie, zwiększenie transparentności, poziomu bezpieczeństwa czy oszczędności energetycznych.

Rozmowa o etyce biznesowej jest stałym punktem zebrań zarządu, podobnie jak dyskusja o podejmowaniu się projektów stojących w opozycji do założeń programu Agenda 2030. W przeszłości Cybercom rezygnował z realizowania prac dla firm związanych z grami hazardowymi i organizacji politycznych. Od 2018 kategoryzujemy i monitorujemy nowe projekty pod kątem ich wkładu w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dzięki temu jasno widzimyich pozytywny wpływ. Spośród naszych nowych projektów, 307 realizuje postulaty jednego lub więcej Celów Zrównoważonego Rozwoju. W kontekście przychodu, Cybercom i nasi klienci mieli największy wkład w realizację celów 8, 11, 16 i 3.

Goal 3: Good Health and Well-Being.

Tylko w 2018 Cybercom zdobyło około trzydziestu kontraktów wspierających realizację celu Dobre zdrowie i jakość życia. Kilka z nich skupiało się na poprawie zdrowia i zwiększeniu bezpieczeństwa pacjentów. Realizowaliśmy także usługi dla firm, dostarczających rozwiązań w zakresie osobistych alarmów.

Potencjał

 • Zwiększony dostęp do informacji i ochrony zdrowia.

 • Przybliżenie do siebie dostawców usług medycznych i pacjentów, a przez to ułatwienie świadczenia i pobierania opieki zdrowotnej.

 • Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw w zakresie logistyki i przekazywania informacji.

Goal 8: Decent Work and Economic Growth.

Duża część naszych projektów pochodzi z sektora publicznego. Między innymi dotyczy ona wzmacniania publicznego wsparcia dla zatrudnienia i rynku pracy.

Potencjał

 • Poprawa wydajności zużycia zasobów w konsumpcji i produkcji oraz wkład w zerwanie połączenia pomiędzy wzrostem ekonomicznym a zniszczeniem środowiska.
 • Promowanie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

 • Zapewnienie zatrudnienia, przeszkolenia i zdobycia doświadczenia zawodowego młodym ludziom.

 • Rozwijanie bezpiecznych i przyjaznych użytkownikowi internetowych systemów bankowych, e-ID oraz podpisów cyfrowych.

Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure. 

Ze sprzedażowego punktu widzenia, pierwsze miejsce pod względem dochodowości zajmują projekty przykładające się do realizacji 9. Celu Zrównoważonego Rozwoju.

Potencjał

 • Ułatwienie zarządzania i optymalizacji infrastruktury, np. drogowej, komunikacyjnej czy wodnej.

 • Zwiększenie interakcyjności i innowacyjności.

 • Poprawa wydajności i efektywności zasobów, na przykład przez wykorzystanie zaawansowanych systemów logistycznych.

Goal 11: Sustainable cities and communities. 

Znacząca część nowego biznesu Cybercom przyczynia się do realizacji 11. Celu Zrównoważonego Rozwoju. Projekty te uwzględniają na przykład kluczową infrastrukturę i sieci 5G, bezpieczeństwo IT oraz nowe usługi w sektorze publicznym.

Potencjał

 • Zwiększenie dostępu do informacji i tym samym – do oferty miast, takich jak mieszkania, transport, usług współdzielonych i edukacji.

 • Zwiększenie produktywności, poprawa modeli zarządzania, prowadzenia biznesu i partycypacji demokratycznej.

 • Rozwijanie infrastruktury w obszarze inteligentnych budynków oraz sieci energetycznych i wodnych.

 • Rozwój systemów mierzących i wizualizujących jakość powietrza.

 • Rozwój systemów wykrywających, przewidujących i zapobiegających katastrofom.

Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions.

Projekty wspierające 16. Cel Zrównoważonego Rozwoju to w portfolio Cybercom przede wszystkim te wspierające sektor publiczny, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji i przechowywanych wrażliwych danych.

Potencjał

 • Wkład w tworzenie skutecznych i transparentnych instytucji.

 • Wkład w responsywność i inkluzywne procesy podejmowania decyzji.

 • Wkład w dostęp do informacji publicznych.

 • Wzmocnienie bezpieczeństwa IT i zwalczanie cyberprzestępstw.

Ingemar Jansson

Head of Sustainable Strategy & Business Development

Upewnij się, że wszystkie dane są uzupełnione poprawnie

Dziękujemy, Twoja wiadomość została przesłana