Houdini publikuje swój pierwszy oficjalny white paper „Regenerative Lifestyles”

W materiale „Regenerative Lifestyles” Houdini zachęca organizacje z różnych sektorów do uwzględnienia ich wpływu zarówno na przyrodę, jak i kulturę, w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Artykuł wprowadza wzór na całkowity wpływ firmy, P * V + L = I. Gdzie „P” to wpływ produktu, „V” to objętość, rozumiana jako produkowana ilość produktu, „L” to wspierany styl życia, a „I” to całkowity wpływ produktu na środowisko i społeczeństwo. Tylko formuła uwzględniająca wszystkie te parametry pozwala ocenić i poprawiać całkowity ślad węglowy („footprint”) oraz aktywną działalność organizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju („handprint”).

Opublikowano: 2020-05-13

Rok temu, kiedy Houdini Sportswear rozpoczęło projekt badania regeneracyjnego stylu życia, który mógłby wesprzeć cele Projektu Half-Earth *, trudno było sobie wyobrazić, że świat będzie wyglądał tak inaczej zaledwie 12 miesięcy później. Wraz z COVID-19 świat bardzo się zmienił. W ciągu kilku tygodni duża część światowej populacji dokonała radykalnych zmian w sposobie poruszania się, życia, jedzenia, pracy i zabawy. Decydenci radykalnie zmienili swoje priorytety, a wiele firm przyjęło – z nadania lub własnej inicjatywy - nowe role w społeczeństwie. Równolegle uwagę ludzi i większe znaczenie zyskały dyskusje na temat celu, wartości i etyki. To, jak rozwinie się przyszłość, zależy od tego, jak wyjdziemy z tego kryzysu.

Opublikowany dzisiaj white paper jest kontynuacją podróży Houdiniego w kierunku regeneracji i współtworzenia świata, w którym ludzie żyją w harmonii z naturą. Punktem wyjścia do opracowania tego materiału było zbadanie, w jaki sposób wizja przyszłości Half-Earth, w której połowa globalnej powierzchni będzie chroniona, może zostać wykorzystana jako siła napędowa innowacji oraz w jaki sposób firma może wnieść swój wkład. White paper wprowadza formułę sugerującą, że firmy powinny uwzględniać nie tylko wpływ swoich produktów w obszarze technologii produkcji, ale także na konsumpcję, tj. w jakiej ilości te produkty są konsumowane, a kiedy są konsumowane, jakie style życia są przez nie wspierane.

W artykule podkreślono, że większość firm koncentruje dziś swoje wysiłki na minimalizowaniu negatywnego wpływu produkcji, podczas gdy bardzo niewiele wydaje się mieć strategie i cele, aby zmniejszyć wielkość konsumpcji do zrównoważonego poziomu. Jeszcze mniej z nich ma strategie i cele dotyczące tego, jak poprzez ofertę produktów, markę i komunikację wspierać zrównoważony styl życia. Aby firma odzieżowa była naprawdę zrównoważona, artykuł sugeruje, że musi zająć się wszystkimi trzema czynnikami:

  1. Produkt – domyślnie zrównoważony oraz będący produktem gospodarki cyrkularnej pod względem samego projektu, ale też wykorzystania zasobów i produkcji, w tym łańcuchów wartości.
  2. Wolumen - zrównoważone ilości produktu. Wszechstronna funkcjonalność, wysoki poziom jakości i ponadczasowy design to trzy kluczowe czynniki, które równolegle do cyrkularnych modeli biznesowych umożliwiają tworzenie mniejszych i trwalszych szaf.
  3. Styl życia - zrównoważony styl życia wspierany przez sam produkt i markę odzieżową, poprzez marketing, relacje z klientami i partnerstwa. Umożliwienie i zachęcanie klientów do przejścia od nadmiernej konsumpcji do świadomego dbania o swój produkt i utrzymywania go w jak najlepszej kondycji oraz do wspierania ludzi w angażowaniu się i wdrażaniu bardziej zrównoważonego trybu życia.

Szacunki zawarte w publikacji wskazują, że różnica między stylami życia, które firma może wspierać i umożliwiać, jest bardzo znacząca. Pomiędzy stylem życia o niskim wpływie na środowisko a takim o wpływie wysokim istnieje znacząca różnica konsekwencji środowiskowych – mówimy o proporcjach 500% do 1000%, czasami nawet wyższych. Ekstensywny styl życia o dużym wpływie na środowisko nie jest kompatybilny z postulatami globalnego zrównoważone rozwoju, nie mówiąc już o przyszłości w wersji Half-Earth, i będzie nadal osłabiać systemy żyjące na tej planecie. White paper podkreśla również potrzebę omówienia wpływu „obscenicznego” stylu życia, stylu życia opartego na ekstremalnie wysokim wykorzystaniu zasobów naturalnych, często promowanym jako najwyższy luksus oraz takim, który należy podziwiać i do którego dążyć.

W materiale autorzy proponują sektorowi odzieżowemu i jego partnerom w innych branżach szereg potencjalnych inicjatyw związanych ze stylem życia. Obszary o znaczącym wpływie obejmują:

  • Projektowanie cyrkularnych i regeneracyjnych materiałów i produktów
  • Projektowanie produktów z myślą o ich długowieczności, zarówno pod względem jakości, jak i stylu
  • Wielofunkcyjne projekty umożliwiające mniejsze szafy
  • Regeneracyjne modele biznesowe wpisujące się w ekonomię zamkniętego umożliwiające dalsze wydłużenie żywotności produktu
  • Promowanie zrównoważonego stylu życia i wyborów w kwestii produktów i tworzenia garderoby
  • Promowanie zrównoważonego stylu życia i wyborów w kwestii podróżowania, środków stransportu, wakacji, etc.
  • Wspieranie ogólnych zmian w kierunku stylów życia cechujących się niskim zużyciem surowców

Houdini prowadzi tę inicjatywę we współpracy z Cybercom, cyfrową firmą konsultingową specjalizującą się w cyfryzacji postrzeganej jako rozwiązanie globalnych wyzwań i motor napędowy innowacyjności w biznesie. Firma niedawno kierowała pracami nad opracowaniem roadmapy dla projektu Fossil Free Sweden w imieniu sektora doradztwa cyfrowego. Cybercom ma na swoim koncie wiele partnerstw w zakresie cyfryzacji wspierającej wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDG) i był jedną z pierwszych firm, które zintegrowały SDG z kluczowymi wskaźnikami wydajności i systemem CRM, aby zapewnić, że są one powiązane z rozwojem podstawowej działalności. Cybercom jest członkiem ONZ Global Compact i aktywnym uczestnikiem procesów takich jak Mission Innovation. Niedawno firma Cybercom pomogła opracować platformę internetową do zbierania odpowiedzi na COVID-19, które mogą zainspirować innowacje zgodne z inicjatywą utrzymania wzrostu średniej temperatury na poziomie 1,5 ° C względem czasów przedprzemysłowych.

Przeczytaj white paper External link.

Eva Karlsson, CEO w Houdini Sportswear:

„Obecny kryzys pokazał jasno, że musimy stworzyć bardziej odporny świat, w którym firmy będą integrować rozwiązania regeneracyjne w sercu swojej działalności. Nasza misja, aby stać się pozytywną i regenerującą siłą w społeczeństwie i dla planety, nigdy nie była ważniejsza. Projekt ten pomaga nam przyspieszyć naszą podróż w kierunku regeneracji i miejmy nadzieję, posłuży jako narzędzie do dzielenia się naszymi spostrzeżeniami i znajdowania partnerów, aby rozszerzyć i przyspieszyć naszą wspólną podróż w kierunku kwitnącej przyszłości Half-Earth .”

Josef Nyström Baksaas, Business Development w Houdini Sportswear:

„Podejście oparte na całkowitym wpływie na środowisko jest bardzo inspirujące, nie tylko dlatego, że zapewnia nam zorganizowany sposób realizacji naszej misji wywierania pozytywnego wpływu. Dostarcza nam również praktycznych wskazówek dotyczących tego, które zmiany w stylu życia są najważniejsze i że faktycznie pozwoliłyby nam one żyć bardziej satysfakcjonująco, poprzez mądrzejsze podejście do spędzania czasu, technologii zbiorów, projektowania systemów, tworzenia rozwiązań, współpracy i troski (o to, co ważne) .”

Jesper Danielsson, Head of Design w Houdini Sportswear:

„W Houdini od zawsze projektowaliśmy z myślą o inteligentnym użytkowaniu, ale zapewnienie, że maksymalne doświadczenie, które chcemy zapewnić, jest zrównoważone i umieszczone w szerszym kontekście za pomocą prostej, ale holistycznej formuły, pomoże nam dalej ustrukturyzować nasze podejście. Miło jest również poznać twarde fakty dotyczące tego, jak ważne i wpływowe są dla planety nasze zasady projektowania.”

Niklas Flyborg, CEO Cybercom:

„Coraz więcej firm analizuje przejście od „redukcji” do „pozytywnego wpływu”. Opracowywanie nowych narzędzi, które pozwalają firmom tworzyć rozwiązania mające pozytywny wpływ, wraz z uznanym na całym świecie liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju, takim jak Houdini, jest dla nas bardzo cenne. W Cybercom skupiamy się na tym, jak firmy mogą wykorzystywać zrównoważony rozwój i cyfryzację jako siłę napędową innowacji biznesowych, a COVID-19 umieścił potrzebę cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju w centrum dyskusji. Wraz z publikacją tego materiału z niecierpliwością czekamy na współpracę z Houdini i innymi partnerami w celu wsparcia bardziej zorientowanego na innowacje i zrównoważonego społeczeństwa po COVID-19."

Dennis Pamlin, Accelerator Net-positive and Digital Sustainability w Cybercom:

„Do tej pory przywództwo w zakresie zrównoważonego rozwoju dotyczyło ograniczania negatywnych skutków produkcji. Ten nowy artykuł jasno pokazuje, że taka wąska perspektywa nie wystarczy. W ocenie przedsiębiorstw musimy uwzględnić wielkość konsumpcji i styl życia. Dzięki formule na całkowity wpływ, P * V + L = I, możliwe będzie zidentyfikowanie i wspieranie nowej generacji firm, w których najważniejsza jest podstawowa działalność i wymierne wyniki w społeczeństwie w zakresie globalnego zrównoważonego rozwoju. Z niecierpliwością czekam na bardzo ekscytujący rok 2020, w którym zobaczymy kilka przełomowych nowych inicjatyw. ”

* Half-Earth: Idea, że ​​jeśli chronimy połowę powierzchni globu, odsetek chronionych gatunków będzie wynosił 85% lub więcej. Bezpieczna dla Ziemi strefa zaczyna się od 50%. Half-Earth można postrzegać jako etyczny punkt wyjścia do tego, jak ludzkość może żyć w harmonii z naturą, w której natura ma niepodważalną wartość.

Więcej informacji: https://www.half-earthproject.org/discover-half-earth/ External link.

Udostępnij

Urszula Chowaniec

Senior Marketing Specialist

Upewnij się, że wszystkie dane są uzupełnione poprawnie

Dziękujemy, Twoja wiadomość została przesłana