Cybercom uzyskuje kompetencję AWS Migration

Opublikowano: 2020-06-15

Cybercom, AWS Premier Consulting Partner, uzyskał kompetencję AWS Migration, która jest świadectwem jego możliwości i profesjonalizmu w migracji operacji biznesowych klientów do Amazon Web Services (AWS).

Przedsiębiorstwa przenoszące swoje operacje do AWS wymagają wiedzy specjalistycznej, narzędzi oraz dostosowania strategii biznesowej i IT. Niewielu klientów ma wymaganą wiedzę i doświadczenie wewnętrzne. Większość organizacji decyduje się na przyspieszenie migracji i skrócenie czasu do uzyskania wyników dzięki partnerstwu z konsultantem. Firma Cybercom niedawno otrzymała pożądaną na rynku kompetencję AWS Migration.

Zdobycie kompetencji AWS Migration wymaga nie tylko zgromadzenia umiejętności i wiedzy, ale także przejścia rygorystycznego audytu zewnętrznego, który weryfikuje wiedzę specjalistyczną w przeprowadzonych wcześniej realizacjach dla klientów. Nagrodzone kompetencje są świadectwem możliwości Cybercom i profesjonalizmu w migracji operacji klientów do AWS.

Na swojej stronie internetowej AWS informuje, że „Partnerzy z kompetencją AWS Migration dostarczają rozwiązania lub mają głębokie doświadczenie w pomaganiu firmom w przenoszeniu aplikacji i starszej infrastruktury do AWS, we wszystkich aspektach złożonych projektów migracyjnych, w tym odkrywaniu potrzeb, planowaniu, migracji i opiece nad operacjami”.

„Osiągnięcie kompetencji AWS Migration jest dla Cybercom naturalnym kolejnym krokiem, aby pomóc organizacjom osiągnąć ich cele biznesowe poprzez migrację procesów biznesowych do chmury, wykorzystanie elastyczności, zakresu usług i wielkiego tempa innowacji, które zapewnia AWS” - mówi Tony Hendrell, dyrektor z Cybercom AWS Business Group, Cybercom.

Udane projekty migracyjne są odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone

Pomyślny projekt migracji jest zawsze planowany razem z klientem, od fazy oceny, w tym analizy kontekstu biznesowego, po migrację ustalonego zakresu środowiska; oraz powinien być wsparty programem szkoleniowym, który zapewni organizacji klienta gotowość do pracy z chmurą. Odpowiednio zaplanowany i przeprowadzony projekt migracji zapewnia, że ​​wszystkie zainteresowane strony są na bieżąco informowane, a okres niedostępności usług jest zminimalizowany. Cybercom wykorzystuje zdefiniowane przez AWS techniki oceny i planowania, takie jak Migration Readiness Assessment (MRA) i Migration Readiness Planning (MRP).

Od 2022 roku Cybercom tworzy natywne środowiska chmurowe dla swoich klientów jako partner AWS. Oprócz bogatej wiedzy o chmurze, Cybercom ma ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu tradycyjnych usług hostingowych i prowadzeniu projektów technologicznych. Jest też oficjalnym i poddanym audytowi dostawcą usług zarządzanych nowej generacji AWS (MSP), partnerem rozwiązań VMware Cloud on AWS oraz autoryzowanym partnerem programu Well-Architected, który zapewnia solidne podstawy do prowadzenia pełnowymiarowych programów transformacji cyfrowej na podstawie oceny migracji i planowania biznesowego do operacji zarządzanych 24/7, poprzez udaną migrację wszystkich obciążeń.

Udostępnij