Nowa metoda identyfikowania i wzmacnianiu potencjału klimatycznego w start-upach

Opublikowano: 2021-03-10

We współpracy z Cybercom, działający w Linköping i Norrköping inkubator przedsiębiorczości LEAD, opracował metodę maksymalizacji pozytywnego wpływu start-upów na klimat. Jako pierwszy przykład praktycznego zastosowania, LEAD wskazuje 4 start-upy o łącznym potencjale ograniczenia globalnych emisji CO2 o 16 milionów ton *, co odpowiada 25% rocznych emisji całej Szwecji.

„Dane, do których uzyskaliśmy dostęp, są rewelacyjne. Tylko w przypadku czterech firm, o ocenę których poprosiliśmy międzynarodowych ekspertów, istnieje potencjał zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 16 mln ton do 2030 r. ”- mówi CEO LEAD, Catharina Sandberg.

Potencjał LEAD jest znaczący. Dla porównania Szwecja wytwarza łączne emisje na poziomie około 50 milionów ton. Innymi słowy, firmy wspierane przez LEAD, mają potencjał równy około 25% szwedzkich emisji.

Celem projektu było wspólne zbadanie przez Cybercom i LEAD, w jaki sposób LEAD może zmaksymalizować swój pozytywny wpływ na globalny zrównoważony rozwój. Największą szansą LEAD na wywarcie znaczącego wpływu są start-upy, które w ramach ich działaności przechodzą proces inkubacji. W związku z tym istotne było, aby opracowana metoda stała się częścią narzędzi i procesów już stosowanych na co dzień. Aby opracować metodę i zapewnić integrację z operacjami, LEAD i Cybercom pracowały zgodnie z Procesem Cyfrowego Zrównoważonego Rozwoju (Digital Sustainability Process, DSP) opracowanym przez Cybercom. Ukończony niedawno projekt, finansowany przez szwedzką firmę Scaleups, dał LEAD głębsze zrozumienie, metody i narzędzia do integracji zrównoważonego rozwoju w pracy z nową generacją start-upów.

„Mamy znakomity zespół, ale nawet my byliśmy nieco zaskoczeni, gdy zrozumieliśmy potencjał klimatyczny naszej pracy. Dzięki bardziej precyzyjnym narzędziom, które mamy teraz, i lepszej koncentracji, powinniśmy być w stanie podwoić tę liczbę w ciągu dwóch lat i wspierać start-upy, które mogą dostarczać ponad 30 milionów ton (oszczędności) rocznie ” - mówi Sandberg.

„Praca nad cyfrowym zrównoważonym rozwojem we współpracy z LEAD w ramach tego projektu była bardzo satysfakcjonująca. Widzimy, jak technologia stwarza wiele nowych możliwości, a inkubatory zaawansowanych technologii, takie jak LEAD, odgrywają tutaj kluczową rolę. Narzędzia, które wspólnie opracowaliśmy, mają ogromny potencjał do rozpowszechniania się, zwłaszcza teraz, gdy UE dąży do stworzenia przed 2030 r. stu miast neutralnych klimatycznie. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z LEAD w celu rozpowszechnienia wyników projektu na co najmniej 50 innych inkubatorów, które mogą zapewnić start-upy z potencjałem do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o ponad gigatonę (1 000 milionów ton) ”, mówi CEO Cybercom, Niklas Flyborg.

Inkubatory mają do odegrania wyjątkową i ważną rolę w wysiłkach na rzecz sustainability, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii klimatycznych, ponieważ mogą zapewnić zupełnie nowej generacji przedsiębiorstw narzędzia pozwalające na tworzenie inteligentnych rozwiązań od samego początku. Ważne jest również zaangażowanie w ekosystem innowacji innych podmiotów, co pozwoli zwiększyć możliwości start-upów w zakresie wykorzystania ich potencjału.

„Przed nami ogromne wyzwanie i nie możemy się doczekać współpracy z interesariuszami w ramach ekosystemu innowacji. Jeszcze przed zakończeniem projektu otrzymaliśmy pozytywne odpowiedzi od szwedzkich i międzynarodowych inkubatorów, inwestorów wszystkich szczebli oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej, którzy współpracują z Zielonym Ładem ”- mówi Sandberg.

* Metoda to PICU, a obliczenia zostały wydane przez Mission Innovation

Udostępnij

Urszula Chowaniec

Senior Marketing Specialist

Upewnij się, że wszystkie dane są uzupełnione poprawnie

Dziękujemy, Twoja wiadomość została przesłana