Od pomysłu do dowodu (PoC)

Opublikowano: 2019-08-09

  • Czy potrafisz odróżnić Proof of Concept (PoC) od prototypu? Uchwyć ten pomysł dzięki uznanym na całym świecie definicjom.
  • PoC pomaga przezwyciężyć najczęstsze wyzwania związane z transformacją cyfrową.
  • Czego nauczyło nas tworzenie PoC dla jakości wody z kranu? Dowiedz się, dlaczego rozpoznawanie technologii nie jest jedyną radością podczas budowania PoC.

Gdybyśmy żyli w idealnym świecie, nie istniałoby takie zjawisko jak nieudany pomysł na biznes. Bez ryzyka biznesowego – tylko okazje, czy nie byłoby wspaniale? Tymczasem, na Ziemi, ryzyko jest codziennością. Znamy szanse – jak podaje Deloitte, przybliżony szacunek niepowodzenia projektu innowacyjnego oscyluje w granicach 45%. Każdy pomysł może okazać się nietrafionym, a im więcej (i dłużej) inwestujemy, tym bardziej bolesne mogą być konsekwencje. Istnieje na tę przypadłość lekarstwo – oprócz dogłębnej analizy rynku, insightów biznesowych i know-how pochodzących z doświadczenia i obserwacji, istnieje możliwość sprawdzenia, czy nasz pomysł ma sens. Co więcej, możemy to zweryfikować, zanim eksperyment pochłonie nasz budżet.

Ta sonda biznesowa nazywa się Proof of Concept (PoC). Przyjrzyjmy się zatem definicjom i korzyściom płynącym z tego szczególnego sposobu pracy:

Co to jest PoC?

Im bardziej PoCe zyskują na popularności, tym więcej nowych definicji się pojawia. Z doświadczenia wiemy, że najtrudniejszym elementem jest rozróżnienie pomiędzy PoCem a prototypem. Na potrzeby tego artykułu wybraliśmy definicję, którą można znaleźć w serwisie entrepreneur.com External link., ponieważ dość dokładnie wyjaśnia ona różnice między obydwoma wyżej wymienionymi modelami.

„Proof of concept to małe ćwiczenie sprawdzające pomysł lub założenie projektowe. Głównym celem opracowania POC jest wykazanie funkcjonalności i zweryfikowanie pewnej koncepcji lub teorii, które można osiągnąć w fazie rozwoju. Prototypowanie jest cennym ćwiczeniem, które pozwala innowatorowi na wizualizację funkcjonowania produktu, jest to działający interaktywny model produktu końcowego, który daje wyobrażenie o projekcie, nawigacji i układzie. Podczas gdy POC pokazuje, że można opracować produkt lub funkcję, prototyp pokazuje, jak zostanie opracowany. „*

Jak widać, warto się temu bliżej przyjrzeć, podrążmy. PoC to znacznie więcej niż zwykła radość z przeszukiwania technologii i burzy mózgów, przy czym oba są ważnymi czynnikami.

Niektórzy postrzegają PoC jako akt wprowadzenia tej koncepcji w życie – bez względu na to, czy jest to tylko szkic na kartce papieru, czy częściowo funkcjonalne rozwiązanie. Ta metoda pozwala na dzielenie się wiedzą, badanie nowych technologii i – w rezultacie – dostarczenie dowodów na pilne pytanie: CZY TO JEST WYKONALNE?

Korzyści i wyzwania

Główną korzyścią wynikającą z metody PoC jest zmniejszenie ryzyka pośpiesznego rzucenia się w projekt z całym budżetem. Jest to szansa na lepsze zrozumienie pomysłu i zobaczenie go w już istniejącym środowisku.

Ale PoC to również więcej niż tylko opracowanie projektu w trybie kontroli ryzyka. PoC to przede wszystkim szansa na zbadanie rynku, nie tylko pod kątem już dostępnych rozwiązań, ale także zagrożeń i możliwości.

PoC pomaga przezwyciężyć znane i tak przyziemne ryzyko biznesowe, które wyprzedza każdą cyfrową transformację. Badanie Riverbed Digital Performance Survey 2018[1] ujawnia największe wyzwania, przed którymi stoi większość organizacji: ograniczenia budżetowe (51% respondentów), zbyt złożona lub sztywna starsza infrastruktura IT to druga największa trudność (wskazana przez 45% uczestników). Pozostałe top 5 powodów wymienionych w badaniu to brak możliwości dotarcia z produktem cyfrowym do użytkownika końcowego (40%), brak dostępnych lub odpowiednio wykwalifikowanych pracowników (39%) oraz brak zaangażowania ze strony kierownictwa, czyli trudność w nadaniu priorytetu cyfryzacji (37%).

Proof of Concept, jako szybkie i opłacalne narzędzie, pozwala zaadresować wszystkie wyżej wymienione czynniki.

[1] https://www.riverbed.com/go/digital-performance-survey-2018.html

Gdzie leży prawdziwa wartość PoC / Jak to robimy

W naszym doświadczeniu widzimy wiele kierunków, którym wykorzystanie PoC może przynieść korzyść:

  • transformacja cyfrowa
  • nowe modele biznesowe
  • rozwój produktu
  • doświadczenie klienta

Interesariuszy mogących skorzystać ze sposobu pracy w trybie PoC można znaleźć na dowolnym poziomie – od członków zarządu i pakietu C, poprzez specjalistów IT, zespoły marketingu lub innowacji. To w zasadzie każdy zainteresowany rozwojem biznesu.

W jednym z naszych PoC, opracowanym na potrzeby stworzenia systemu kontroli jakości wody z kranu w miejskich rurociągach, zdolny zespół entuzjastów zgromadzonych w naszej Innovation Zone szukał nowych technologii w poszukiwaniu czujnika, który mógłby pomóc nam osiągnąć cel wyznaczony dla tego projektu.

Było nim nie tylko skrócenie czasu i obciążenia pracy wynikającego z ręcznego prowadzenia kontroli jakości, ale także dostarczenie rozwiązania, które nadawałoby się do masowego wykorzystania w publicznych akweduktach. Należy o tym pamiętać, ponieważ chociaż istnieje start-up pracujący nad technologią umożliwiającą zdalne sterowanie mikrobiomem, jest on wciąż zbyt młody, a jego produkty zbyt drogie, aby mogły być używany w służbie publicznej.

Pokazuje to dwie niezwykle ważne zalety opracowania dowodu koncepcji:

  • szybka weryfikacja technologiczna dostępności planowanych rozwiązań
  • weryfikacja ekonomicznej ważności projektu

Dlaczego potrzebujesz Proof of Concept?

Cyfrowa transformacja to środowisko o szybkim tempie. Budowanie przewagi rynkowej jest pilne, a szybkość jest dokładnie tym, co oferuje model PoC.

Sprawdź rentowność i użyteczność produktu (lub usługi), o której myślisz. Sprawdź, czy jest on zgodny ze środowiskiem technicznym Twojej firmy. Oceń koszty i zmierz możliwy zwrot z inwestycji.

Rozwijaj swój biznes.

I upewnij się, że wybierzesz odpowiedniego partnera do współpracy.

Udostępnij

Aleksander Sokalszczuk

Innovation Lead, Poland

Upewnij się, że wszystkie dane są uzupełnione poprawnie

Dziękujemy, Twoja wiadomość została przesłana