Prawdziwa siła zwinnych zespołów

Opublikowano: 2020-03-02

Kiedy, odsłuchując rynek, zadajemy pytanie o zalety body leasingu i powody, dla których firmy decydują się na to rozwiązanie, w rozmowie regularnie pojawiają się argumenty takie jak poczucie pełnej kontroli nad projektem, zaangażowanie pracowników, którzy zleceniodawcę projektu traktują jak pracodawcę, czy możliwość precyzyjnego doboru brakujących kompetencji. Trudno się z tymi argumentami nie zgodzić – eksperci wchodzący w nową strukturę są zaangażowani i zdeterminowani, by dostarczać jakość, której się od nich oczekuje.

Zatrudnianie pojedynczych specjalistów w ramach outsourcingu to czysto transakcyjny model współpracy: wy potrzebujecie kompetencji, my ich dostarczamy, a po wszystkim każdy wraca do swojego biznesu. I owszem, to się sprawdza, jeśli firma poszukująca programistów ma bardzo precyzyjną wizję projektu, który chce przeprowadzić. Rosnący rynek nie ułatwia planowania, realia i biznesowe, i technologiczne zmieniają się dynamicznie. Oczekiwania klientów końcowych zmieniają się i rosną. Wiele projektów realizowanych z wykorzystaniem klasycznych metodologii pracy nigdy nie dobiega końca. Czy to możliwe, żeby przygotować swój projekt na zmiany, których jeszcze nawet nie ma na horyzoncie?

[tagssingle]

Jeden za wszystkich

Body leasing, mimo całej jego popularności, nie jest wolny od mankamentów. Jednym z nich jest właśnie… jego powszechność. Transakcyjny model zatrudnienia, przerzucanie pracowników pomiędzy projektami negatywnie wpływa na ich poczucie przynależności, a w konsekwencji lojalność wobec pracodawcy. Krajobraz branży się zmienia, jego obraz kształtują osławieni Millenialsi i z wolna wchodzące na etap aktywności zawodowej pokolenie Z. Jeśli ktokolwiek uważa, że nie ma to znaczenia dla jego biznesu, powinien zrewidować swoje przekonania.

Innym ważnym, a łatwym do przeoczenia, ryzykiem płynącym z modelu body leasingowego są koszty administracyjne związane z pozyskiwaniem kompetencji od różnych dostawców oraz ukryte koszty tworzenia tymczasowych patchworkowych zespołów w strukturach klienta. Rozwijający się rynek wchłania całe dostępne zasoby, każdą ilość osób z kompetencjami technologicznymi. Procesy rekrutacyjne trwają długo, poszukiwania ekspertów technologicznych, ale też kadry, która będzie w stanie zwinnie zarządzać procesami pracy w takich zespołach pochłaniają ogromne nakłady środków finansowych, czasu i energii.

Mówiąc o ryzykach, nie możemy przeoczyć powtarzającego się błędu uzależnienia rozwoju projektu od umiejętności jednej kluczowej osoby. Silosowe postrzeganie kompetencji zespołu nierzadko naraża na szwank zakładane tempo rozwoju projektu. Jeśli połączymy to z wiedzą, że pełną produktywność zwinny zespół uzyskuje po 4 do 9 miesiącach wspólnej pracy, zagrożenie staje się realne i z zakładanych na początku ram czasowych zostają wspomnienia.

Wszyscy za jednego

Jak sobie z tym poradzić? Jak zabezpieczyć płynność prac nad projektem i sprawić, żeby znalazł się w gronie 70% tych, które się udają?

Jedną z odpowiedzi na te pytania jest zmiana modelu outsourcingu pracowników z body leasingu na leasing całych zespołów agile’owych. Zwinne zespoły to w świecie IT elitarne jednostki o wzorowej skuteczności – składają się zwykle z 5 – 10 specjalistów o zazębiających się i uzupełniających pakietach umiejętności, których głównym zadaniem jest przenoszenie potrzeb biznesowych na produkcję. Ten model outsourcingu pracowników niesie ze sobą szereg dodatkowych zalet, o których warto pomyśleć na etapie planowania:

1. Zbiorowa inteligencja

Dojrzały zwinny zespół to więcej niż losowo dobrana grupa ludzi o uzupełniających się umiejętnościach. Prawdziwą wartością zespołu jest jego zgranie, umiejętność pracy w synergii, połączone doświadczenie i coś, co nazywane bywa collective mind. Wspomniane wcześniej 4 do 9 miesięcy to ramy czasowe dla całego procesu, przez który przechodzą tworzące się zwinne zespoły. Agile Rotacja pracowników, dodawanie do niego nowych osób, wydłuża go znacząco i odsuwa w czasie moment, w którym zespół osiąga swoją maksymalną produktywność.

2. Stały skład

Praca w zespole korzystnie wpływa na komfort życia zawodowego, a przez to pozwala obniżyć rotację. To istotny aspekt, o którym zbyt rzadko mówi się w kontekście body leasingu. Nic w tym dziwnego, przecież outsourcing w IT ma, między innymi, zdejmować z organizacji ciężar uciążliwej rekrutacji ekspertów. Warto jednak spojrzeć na zagadnienie w kontekście płynności prowadzenia projektu. Mniejsza rotacja pracowników, to mniej czasu poświęconego onboardingom, wdrożeniu i adaptacji w nowym środowisku pracy i mniejsze koszty administracyjne, które się z tym wiążą.

3. Zabezpieczenie kompetencji

Wielofunkcyjny i kros-funkcjonalny zespół agile to gwarancja stałego dostępu do kluczowych dla projektu kompetencji. Obniżona rotacja pracowników, dogłębna znajomość wytycznych i dokumentacji, zespół w skupieniu i synergii pracujący nad rozwojem produktu – to wszystko są znamiona sytuacji idealnej, w której można oczekiwać planowej realizacji założeń projektowych.

4. Zbiór punktów widzenia

Jest jeszcze jedna perspektywa, z której warto spojrzeć na outsourcing projektów technologicznych, nie mniej ważna niż pozostałe. Kros-funkcjonalne zespoły uzupełniające branżowe kompetencje klientów to różnorodność, która w firmach na całym świecie pomaga ominąć podstawowe błędy projektowania. Homogeniczne grupy ludzi projektujących usługi, procesy czy projekty mają zdecydowanie mniejsze szanse, na obejrzenie własnych projektów z różnych perspektyw. Wprowadzenie do gry różnych punktów widzenia i stworzenie przestrzeni do wymiany opinii i doświadczeń, pozwala na dywersyfikację dostosowaną do klientów końcowych.

Potencjał >2020

W najświeższym raporcie Tech Trends 2020[1] wydanym przez Deloitte, umieszczono listę dziewięciu czynników, które w ocenie zaangażowanych w tworzenie raportu ekspertów przyczynią się do optymalizacji biznesu, wzrostu innowacyjności i generalnych korzyści płynących z makro sił (tak nazywają te zjawiska autorzy). Czynniki te zazębiają się ze sobą i wzajemnie oddziałują na pozostałe do stopnia, w którym trudno wyizolować ich poszczególne znaczenie dla biznesu w ogóle. Wśród nich znajdują się trzy aspekty ważne z punktu widzenia tego tekstu – zwinność i szybkość działania, pracownicy przyszłości oraz zarządzanie i kultura pracy.

Co do zwinności, to dzisiaj, u progu roku 2020, nikt już nie powinien potrzebować dodatkowych argumentów, żeby docenić wartość płynącą z tego podejścia. Zdolności adaptacyjne i elastyczność w organizacji są kluczowe dla rozwoju i wdrażania innowacji na każdym polu biznesowej aktywności. Zmieniające się realia rynkowe pociągają za sobą głębokie zmiany w profilach zadań i wyzwaniach stawianych przed pracownikami branży ICT. Technologiczne kompetencje muszą iść ramię w ramię z umiejętnościami miękkimi – takimi jak zdolność do pracy w zespołach, chęć zdobywania nowych kwalifikacji czy umiejętność wchodzenia w relacje z klientami. Wszystko to nie wydarzy się, jeśli w organizacjach brakuje zrównoważonego, zorientowanego na wspieranie pracowników managementu i przyjaznej kultury organizacyjnej, która jest nieocenionym narzędziem wspierającym procesy rekrutacyjne, rozwój pracowników i inspirowanie ich kreatywności.

Zwinne zespoły to produkt wszystkich powyższych sił, gotowy dla pomóc zatrudniającemu go klientowi wygrywać wyścig na innowacje. Wdrażanie zwinnych metodyk w biznesie wciąż przedstawiane jest jako jeden z czynników przyspieszających transformację cyfrową. Być może, nawet jeśli nasza własna organizacja nie jest jeszcze gotowa na zwinną rewolucję, warto podpatrywać zwinne zespoły przy pracy i czerpać z ich doświadczenia nie tylko stricte technologicznego? Team leasing to zjawisko niosące ze sobą niedoceniony jeszcze na polskim rynku potencjał. Nie ma wątpliwości co do tego, że organizacje, które jako pierwsze go dostrzegą i wykorzystają do własnego rozwoju, mają niepowtarzalną szansę zbudowania przewagi konkurencyjnej niezależnie od branży.

Udostępnij

Posted by:

Tomasz Woropaj

Business Unit Director

Upewnij się, że wszystkie dane są uzupełnione poprawnie

Dziękujemy, Twoja wiadomość została przesłana