Cybercom zabezpiecza operacje online banku Coop MedMera

Coop MedMera Bank poszukiwał rozwiązania pozwalającego na zarządzanie logowaniami klientów przy wykorzystaniu kilku różnych metod autentykacji procedury logowania. Po dokładnym badaniu rynku, klient wybrał stworzoną przez Cybercom usługę IdentityHub.

IdentityHub to ustandaryzowana platforma zbudowana na koncepcie identity federation. Usługa zarządza różnymi metodami logowania i łączy katalogi użytkowników, aplikacje oraz usługi chmurowe. Usługa oferuje funkcjonalność „jeden użytkownik, jedno logowanie”, nazywaną Single Sign-On. Udostępnienie możliwości korzystania z wielu aplikacji za pomocą jednej platformy logowania oznacza odczuwalną elastyczność i skutkuje obniżeniem kosztów dla firm wykorzystujących to rozwiązanie.

IdentityHub wspiera szeroki wybór różnych metod autentykacji, włączając Bank-id i Mobile Bank-id, wiadomości z kodami jednorazowymi, profesjonalne karty identyfikatory, tokeny HW, 3DSecure dla płatności kartami oraz loginy federacyjne.

Björn Lindeberg, Business Manager w Cybercom, mówi: “W aplikacjach, w których użytkownik ma bezpieczną cyfrową tożsamość drzemie ogromny potencjał. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe było wcześniej skomplikowane technicznie, ale IdentityHub wykorzystujący zasady federation oraz open standards, stwarza nowe możliwości.”

CLOUDeID to chmurowa wersja IdentityHub. „Hostowanie usług w chmurze daje co najmniej kilka korzyści”, wyjaśnia Björn Lindeberg, „dzięki temu łatwiej jest zacząć, ale też łatwiej aktualizować swoje usługi na bieżąco. Jednocześnie rozwiązanie wciąż spełnia wymagania związane z digitalizacją i zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Obserwujemy, że klienci coraz mniej chętnie decydują się na samodzielne utrzymywanie serwisów, choć nadal chcą je oferować. W takim przypadku sugerujemy lokowanie rozwiązania w chmurze.”

"W ciągu ostatniego roku intensywnie i blisko współpracowaliśmy z Cybercom, i uważamy ich za cennego partnera biznesowego. Jako taki odznaczają się elastycznością i niezawodnością, a pojawiające się w projekcie trudności rozwiązują bardzo sprawnie."

Carita Weiss, CIO MedMera Bank

Goal 8: Decent Work and Economic Growth.
Udostępnij

Przemysław Koper

Business Development Director

Upewnij się, że wszystkie dane są uzupełnione poprawnie

Dziękujemy, Twoja wiadomość została przesłana