Inteligentny kask zadba o bezpieczeństwo na budowie

Technologie

Aplikacja mobilna, Aplikacja Web, IoT | Mobile application, Web application, IoT.

Wyzwania

Według amerykańskiej organizacji dbającej o Bezpieczeństwo i Higienę Pracy (OSHA), rocznie co dziesiąty pracownik budowy ulega wypadkowi. Można by tego uniknąć gdybyśmy byli w stanie wykryć niebezpieczne i niepokojące zachowania na placach budowy. Wzrosłoby bezpieczeństwo pracowników, a firmy budowlane nie byłyby narażone na koszty związane z osobami, które zostały ranne w pracy.

Inteligentny kask

Rozwiązanie

W trosce o bezpieczeństwo pracowników budowlanych Cybercom, wraz z klientem, przygotował innowacyjny projekt inteligentnego kasku, w którym zamontowanych jest kilka bardzo ważnych sensorów. Mikrokontroler zintegrowany z GPS-em, akcelerometrem, czujnikiem temperatury oraz modułem łączności bezprzewodowej tworzą system nadzoru, do którego dostęp ma kierownictwo budowy i na bieżąco może monitorować sytuację na budowie. Czujniki monitorują czy pracownik założył kask, wykrywają nagłą zmianę jego pozycji oraz sprawdzają czy nie znajduje się on na niedozwolonej dla siebie wysokości.

W projekcie wykorzystany jest prosty router (oparty na Intel NUC), który poprzez sieć bezprzewodową LoRa łączy kaski z aplikacją umiejscowioną w środowisku chmurowym.

Inteligentny kask

Korzyści

Korzyści jakie firmom budowlanym daje inteligentny kask to przede wszystkim: redukcja ryzyka wypadków na budowie, lepsze zarządzanie pracownikami, monitoring zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, raportowanie online, monitoring w czasie rzeczywistym, lepsza kontrola pracowników i sprzętu, możliwość śledzenia lokalizacji pracowników, elektroniczne rejestrowanie czasu pracy.

Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure. 


Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Udostępnij

Przemysław Koper

Business Development Director

Upewnij się, że wszystkie dane są uzupełnione poprawnie

Dziękujemy, Twoja wiadomość została przesłana

Aleksander Sokalszczuk

Innovation Lead, Poland

Upewnij się, że wszystkie dane są uzupełnione poprawnie

Dziękujemy, Twoja wiadomość została przesłana