KONE - zwinne zespoły przynoszą stałą korzyść biznesową

Współpraca pomiędzy Cybercom Group a KONE oparta jest na modelu zwinnych zespołów. Nowy model zespołu wynika z przekonania, że zwinny, wysoko wydajny i skalowalny zespół Agile stanowi istotną przewagę, pozwalającą osiągać lepsze wyniki w cyfrowym środowisku biznesowym.

Cybercom jest dla KONE partnerem w zakresie R&D od niemal 20 lat. KONE jest światowym liderem w obszarze rozwiązań dotyczących przepływu ludzi. Budując swoje portfolio wind, schodów ruchomych oraz nowatorskich rozwiązań w zakresie konserwacji, modernizacji i nowych usług cyfrowych, firma dąży do tego, żeby przemieszczanie się ludzi było bezpieczne, wygodne i niezawodne. KONE jest notowane na helsińskiej giełdzie Nasdaq.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z nowoczesnego sposobu pracy ze zwinnymi zespołami Cybercom. Najcenniejsze korzyści dla naszej firmy to zwiększona wydajność w wynikach projektów, przyspieszenie rozwoju i zmniejszenie liczby błędów”.

Mikko Rajahalme, menedżer programu IoT i Connectivity SW z KONE

Skalowalne i wydajne zespoły


Nowy model zespołu powstał w odpowiedzi na potrzebę regularnego osiągania wysokich wyników oraz przyspieszenia prac badawczo - rozwojowych dla klienta. Jest on oparty o wynikające z metodologii Agile zasady tworzenia zespołu, co umożliwia bardziej efektywny i ciągły rozwój. Zespół to zbiór programistów o różnych kompetencjach i uzupełniających się doświadczeniach. Jednak - w odróżnieniu od klasycznego modelu - członkowie zespołu oraz role Agile mogą być dopasowywane do okoliczności, ponieważ celem zespołu jest optymalizacja i umiejętność elastycznego odpowiadania na kompetencyjne potrzeby projektu.


„Zespół Cybercom agile wraz z klientem umożliwiają nam usprawnienie biznesu klienta i metod rozwoju projektu. Klient ma wysoce wydajny i skalowalny zwinny zespół, który pomaga mu rozwijać nowoczesne usługi i produkty. Wykorzystanie danych do podejmowania decyzji pozwala nam szybko reagować. Zespół ma większą moc niż jego pojedynczy członek, a zwinny zespół ma wszystkie elementy umożliwiające udaną współpracę między zaangażowanymi profesjonalistami”- mówi Harri Salminen, dyrektor jednostki biznesowej Cybercom.

Trzy wskaźniki sukcesu


Skuteczność zwinnych zespołów Cybercom jest analizowana według trzech wskaźników: zadowolenia zespołu (team happiness), pewności kompetencyjnej (competence confidence) oraz skupienia na pracy (work focus). Śledzenie tych miar pozwala zespołom rozwijać ich wydajność i dostarczać rozwiązania na czas. Wskaźniki te mają dla zespołów duże znaczenie, bo dzięki co dwutygodniowemu badaniu pozwalają w porę zauważyć i reagować na zmiany sytuacji w zespole. Na przykład - jeden ze wskaźników, zadowolenie zespołu, pozwala monitrować nastrój pracowników. Dzięki temu zyskujemy możliwość zidentyfikowania problemu i znalezienia jego źródła, a następnie rozwiązanie problemu we współpracy z klientem.

Pewność kompetencji pozwala zmierzyć jak każdy z człownków zespołu ocenia adekwatność swoich kompetencji do bieżących zadań. Miara kwalifikacji pomagają przypisać zakres odpowiedzialności odpowiednim osobom i utrzymać ich motywację. Ludzie w zespole pozostają zmotywowani, jeśli przypisuje się im zadania stanowiące wyzwanie stosowne dla poziomu umiejętności. W modelu zespołowym nacisk kładzie się również na rozwój poziomu kompetencji zespołu, dzięki czemu członkowie zespołu mogą podnosić swoje umiejętności zawodowe.

Trzecia metryka, skupienie na pracy, pozwala zapewnić optymalne wykorzystanie czasu w projekcie. Pomiary można wykorzystać do monitorowania odchyleń w obszarze koncentracji na pracy. Ich identyfikacja pozwala na wprowadzenie usprawnień w zarządzaniu pracą zespołu.

Celem monitorowania wszystkich wskaźnków jest pozostanie w kontakcie z zespołem i upewnienie się, że ich czas pracy jest zoptymalizowany wobec zadań, a dzięki temu - że zoptymalizowane jest tempo pracy nad rozwojem projektu.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z nowoczesnego sposobu pracy ze zwinnymi zespołami Cybercom. Najbardziej wartościowymi korzyściami dla naszej firmy jest zwiększenie wydajności w wynikach projektów, przyspieszenie rozwoju oraz zmniejszenie liczby błędów. Wspólnie z Cybercom rozwijamy nasze zwinne metody, żeby zapewnić jak najlepsze wyniki i umożliwić naszym zespołom dostarczanie najwyższej wartości dla klienta ”,

mówi Mikko Rajahalme, menedżer programu IoT & Connectivity SW z KONE.

Tworzenie pozytywnego wpływu w perspektywie zrównoważonego rozwoju

Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure. 


Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie
oraz wspierać innowacyjność

Zrównoważony rozwój jest dla obu firm ważny od lat. Zgromadzone po obu stronach wiedza i doświadczenie pozwalają rozumieć wpływ biznesu na społeczeństwo i środowisko. Zespoły Agile są jednym z przykładów, jak nowe sposoby myślenia o biznesie pozwalają firmom budować pozytywny wpływ. Podejście zorientowane na budowanie pozytywnej wartości zwiększa rozwojowość firm, sprawiając, że postrzegają przyszłość w nowej, szerszej perspektywie.

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią kultury organizacyjnej KONE - świadczy o tym między innymi rozbudowany program sustainability. Zrównoważony rozwój jest dla KONE źródłem innowacji oraz przewagi konkurencyjnej na rynku. Firma prowadzi swoje operacje w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, oczekując takiego samego zaangażowania od swoich dostawców.

W oferowanych przez Cybercom usługach i proponowanych wartościach, zrównoważony rozwój odgrywa kluczową rolę. Cybercom zobowiązuje się działać odpowiedzialnie we wszystkich krajach i w każdym kontekście biznesowym. Skupia się na zrównoważonym biznesie, zaangażowaniu pracowników i wysokich standardach etycznych. Aktywność Cybercom w zakresie zrównoważonego rozwoju opiera się na oenzetowskim Global Compact, 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju oraz kodeksach etyki biznesowej i postępowania. Cybercom jest sygnatariuszem Global Compact i postępuje według wynikających z niego dziesięciu zasad odpowiedzialnego biznesu.

O KONE

Udostępnij

Krzysztof Kielan

Service Delivery Director

Upewnij się, że wszystkie dane są uzupełnione poprawnie

Dziękujemy, Twoja wiadomość została przesłana